Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Loosduinen. Groentenoeiling

49. De , ,Loosduinsche Groentenveiling" was sinds 1927 gevestigd op de plaats waar voorheen onder andere de boerderij "De Heuvel" zich beyond. Tot aan de fusie met de andere veilingverenigingen, waaruit de Veilingvereniging "Westland Noord" ontstond, was het hier altijd een grote drukte tijdens de veilinguren. Deze opname uit het goede fotojaar 1930 geeft een blik op het terrein vanaf de toegangsbrug.

.. De Loosduinsche Groentenveiling" Loosduinen

50. Nogmaals dezelfde veiling, maar nu gezien vanuit het vliegtuig. De KLM Luchtfotodienst maakte reeds in 1927 vele luchtopnamen van geheel Nederland. Op deze kaart ziet u links de Houtweg (nu Kapelaan Meereboerweg) terwijl rechtsboven de aansluiting op het W.S.M.-tramspoor te zien is. Aan de rechterzijde ziet men ook het G.D.A.-terrein met het clubhuis. Beide terreinen zijn nu als bouwterrein ingericht en zelfs voor het grootste deel al bebouwd.

Loosduinsche Groenfenveiling

51. Voor veel Loosduiners za1 deze plaats geen geheimen bevatten. Op de banken zaten de kooplieden die door het drukken op een knopje op de klok zichtbaar maakten wie er had gekocht en tegen welke prijs. De schuiten werden altijd zo voordelig mogelijk opgemaakt. Ook deze opname is uit 1930.

52. Langs de Houtweg (nu Kapelaan Meereboerweg) bevonden zich vele bruggetjes, in de volksmond "kwakels" genoemd. Een van die kwakels leidde naar het huis van A. Kortekaas. De eerste steen van deze woning werd in 1832 gelegd door Jhr. Quarles van Ufford, de eigenaar van de grond, hetgeen op een ingemetselde steen stond te lezen. Op het nabijstaande schuurtje beyond zich nog een steentje, met daarop de tekst: AKK 10.6.1868. De foto starnt uit 1905.

Photo H .?. an Noort, Loosduinen.

53. We zijn nu weer op het kruispunt beland en vervolgen onze weg in de richting Den Haag. Op deze kaart uit 1902 ziet u rechts "De Roskam", waarin ook de wachtenden op de stoomtram tot 1904 een droog onderkomen konden vinden. Hoewel: droog? Links, voor de winkel van bakker Nederpelt, staan de nodige nieuwsgierigen, terwiji de eigenaar en zijn vrouw het niet beneden hun waardigheid vinden om ook in de deuropening te komen staan. Voor de deur van "De Roskam" staat Moos Blom, de slager. Herkent u nog anderen?

54. Deze interieurfoto van "De Roskam", gemaakt in 1949, toont ons Piet Lazarom, met achter de tap Willem , .de Ober", die hier ruim veertig jaar werkzaam was. Merkwaardig is wei het feit dat niemand mij de achternaam van Willem kon geven. Velen zullen zich de ouderwetse gelagkamer nog wei herinneren van dit eeuwenoude pand, dat helaas ook moest wijken VOOf... ja, wat eigenlijk? Een tegelvlakte met hier en daar een bloembak.

55. Rondom de juiste lokatie van het slot "Henneberg" hangt nog altijd een waas van geheimzinnigheid. Tot op heden is het niet gelukt de juiste plaats aan te wijzen. Toch stond er een tweetal huizen in de Emmastraat (nu deel van de Loosduinse Hoofdstraat) naast het huis van dokter Bijl, waarop deze naam te lezen stond. Achter de woningen bevond zich het "Hofje van Krul". Hoewel deze foto werd gemaakt kort voor de afbraak, is het de enige waarop deze beide woningen goed te zien zijn. Vandaar dat hij toch werd opgenomen. Links ziet u de kledingzaak van Van Es, die aan dezelfde zijde van de straat ook nog een manufacturenwinkel dreef, die de naam , .De Bataaf" droeg.

56. De Emmastraat maakt hier omstreeks 1915 nog een echt dorpse indruk. Een beboomd pleintje, omgeven door de nodige drankgelegenheden, het doktershuis en dan, last but not least, de befaamde stinksloot ter rechterzijde. Het bruggetje leidt naar de boerderij van Van Bochove. De stoomtrambaan voert naar Kijkduin via de Tramstraat. Het huis van de dokter heeft nog jarenlang de zaak van Offers geherbergd, tot het ook moest wijken voor het nieuwe winkelcentrum.

Loosduinen

Post- en TeJe2:raafkanloor

57. Zagen we in een vorig deeltje nog het postkantoor met daarvoor de stinksloot, op deze kaart van omstreeks 1920 zien we, dat deze gedempt is. Ervoorin de plaats werd een fraai plantsoen aangelegd, omzoomd met hekjes, zoals dat in die dagen gebruikelijk was. Rechts het huis "Haegh Endt" anna 1872, waarin notaris Telchuys jarenlang kantoor hield.

58. Naast het eerder genoemde huis van de notaris stond nog een villa, gebouwd voor en bewoond door W. Flinterman. Daarnaast stond tot in het begin van de jaren zestig dit vreemd gevormde huis, dat bestond nit twee woningen, gedurende de laatste jaren van hun bestaan bewoond door J. van der Ree en H. Schoenmaker. Rechts ziet u nog net de waning van Pluim, de behanger en stoffeerder.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek