Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Emmastraat

Loosdu.nen

59. Op het punt van samenkomst van de Emmastraat en de Stationsweg (nu Lippe-Biesterfeldweg) was de splitsing van de trambaan. Rechtdoor ging de stoomtram naar Kijkduin, terwijl de andere baan naar het Westland leidde. Links ziet u het bruggetje naar het huis van burgemeester Hovy. Dit huis is enkele jaren hulpsecretarie van Loosduinen geweest, maar nu is er een balletstudio in gevestigd. Deze kaart werd omstreeks 1915 vervaardigd.

Loosduinen Stationsweg

60. De voorgaande kaart werd gemaakt met de rug gericht naar het kantoorpand van de "W estlandsche Stoomtramweg Maatschappij" dat U op deze kaart ziet staan, enkele jaren na de bouw ervan. Ook de Stationsweg, die hier nog maar enkele jaren bestaat, ligt er kaaltjes bij. Verderop ziet u het huis van de directeur der W.S.M. en het stationnetje. Opname omstreeks 1910.

Loosduinen Stationsweg

61. Omstreeks 1924 zag het er al heel wat gezelliger uit. De tuinen en plantsoenen om de directeurswoning en het kantoorgebouw vertonen een weelderige begroeiing. Oorspronkelijk was het huis gebouwd voor de heer Weststeijn.

62. Hoewel niet iedereen gelukzalig staat te kijken als hem of haar een afbeelding van een oude tram of trein wordt getoond, is de belangstelling, speciaal voor alles betreffende de W.S.M., erg groot. Op deze foto wordt u dan ook een rijtuig met postafdeling getoond, dat onder het nummer "W.S.M. 15" tussen 1906 en 1930 in dienst van deze maatschappij het Westland doorkruiste.

63. Ook de stoomtramlocomotieven worden graag gezien, De nummer 6, die de naam ,,'s-Gravenhage" droeg, was van het fabrikaat Backer & Rueb en deed dienst van 1893 tot 1929. Het dienstgewicht was 12 ton. Van dit type hebben er in totaal zeven dienstgedaan. De namen van de andere loes van deze serie luidden: nummer 7 "Loosduinen", nummer 10 , .Phoenix", nummer 11 , .Apollo", nummer 12 "Odin", nummer 13 "Laga" en nummer 14 "Minerva".

64. In 1931 nam de W.S.M. twee rangeerlocomotieven in dienst, die de nummers 24 en 25 kregen, maar geen naam. Hier ziet u de nummer 25. Het waren echte interne werkpaarden. Het fabrikaat was van Orenstein & K. Waar deze laatste letter een afkorting van was, kon ik helaas niet achterhalen.

65. De eerste klas van de Petrusschool aan de Emmastraat, jaargang 1906, v66r de komst van de nonnen in december 1907. Voor u herkend werden, staande van links naar reehts: meester Van Zwet, Hartman, Anton Koevering, Piet Bergenhenegouwen, Nelis Voorham, Louis Ballings, Marcus, Thoen, onbekende, Marie Valentin en een onbekende. Derde rij: Marcus, Jaan Thoen, zusjes Van Rijn, jufDe Roos, Guus Zuiderwijk, Marie Lans, Marie Steijn, Ark en waarschijnlijk een Van Putten. Tweede rij: Stien Hoogervorst, Marcus, Hulspas, zusje van juf De Roos, Marie Spaans, Jo Sehrama en Willem Steijn. Voorste rij: een onbekende, Lelieveld, Bertha Voorham, Koos Steijn, Nelis Kortekaas, Jaan van der Laan, Cilia Nederpel en Ali (?) Thoen. De foto en de gegevens werden verstrekt door mejuffrouw G.A. Zuiderwijk.

66. De Loosduinse Fietsclub maakte vroeger jaarlijks een bedevaart naar Kevelaer. Zo ook in 1911. We herkennen helaas niet iedereen, maar van links naar rechts zien we: twee onbekenden, Kees Langeveld, Bernard Steijn, David Schoonderwoerd, kapelaan Konijn, Koos Steijn, Willem Grimbergen, Arie Duijvestein, twee onbekenden, Thomas Ruijgrok, Gerard Steijn, Willem Jeursen en Daan de Kok. De opname werd in Kevelaer gemaakt, toen men gereed was voor de terugreis, die altijd eindigde bij de rooms-katholieke kerk in Loosduinen.

LOOSDUI EN

St. Leonardus - Gesticht

67. Het vooroorlogse rijke Roomse leven speelde zich vroeger vooral af langs de Burgemeester Hovylaan. In 1908 werd het "St. Leonardusgesticht", het klooster van de Zusters van Voorzienigheid, geopend. Daar was ook plaats om enkele oude vrouwtjes er hun laatste levensjaren te laten slijten. Rechts ziet u de woning van Q.A. Nederpel, een man met vele functies. Behalve warmoezier was hij secretaris/penningmeester van de "Loosduinsche Groentenveiling" en gemeenteraadslid, ook na de annexatie door Den Haag. In 1959 verlieten de zusters Loosduinen na ruim vijftig jaren in de parochie werkzaam te zijn geweest. Hun werk werd overgenomen door leken. Deze opname is uit 1908.

68. In 1928 werd naast het "St. Leonardusgesticht" een kleuterschool gebouwd die de naam "St. Jan Bewaarschool" ging dragen. Tot in het begin van de jaren zeventig gingen de rooms-katholieke Loosduinse kleuters hier naar school. Behalve de reeds genoemde gebouwen bevonden zich op dit rijtje ook nog de , .Mariaschool" voor de meisjes en het gebouw voor het "Meisjespatronaat". De gebouwen staan er nog grotendeels, zij het dat het gebruik drastisch veranderde en enkele ervan terugvielen of werden verkocht aan de gemeente 's-Gravenhage, Deze foto dateert van 1930.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek