Loosduinen in oude ansichten deel 4

Loosduinen in oude ansichten deel 4

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3426-2
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loosduinen in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Loosduinen

Warenhuizen en pial itl ??

69. De glastuinbouw stond vanouds in Loosduinen op een hoog peil. Op deze ansichtkaart uit 1905 ziet men op de voorgrond platglas, zogenaamde eenruiters, met op de achtergrond de warenhuizen. Deze tuin lag langs de Witweg (later Burgemeester Hovylaan genoemd). De watertoren behoort aan de W.S.M., waarvan men ook de remise ziet. Achter de kassen ziet men het dak van "De Heuvel", de boerderij van de gebroeders Van Alkemade. Later moest deze tuin plaatsmaken voor de , ,Loosduinsche Groentenveiling" .

70. Kamerverkiezingen brachten vroeger de propagandisten altijd de straat op. Nu doet men het via de televisie. In 1925 gingen aanhangers van de Rooms Katholieke Staatspartij, de voorganger van de Katholieke Volkspartij, in een gehuurde touringcar van de firma, ,Amova" uit Den Haag, hun boodschap uitdragen in het dorp. Op het Burgemeester Francoisplein werd deze foto gemaakt, waarop de volgende personen werden herkend: Koos Lelieveld, Willem Elsackers, twee van Steijn, Toussaint, Kees Peeters, Toon de Gier, Lans, Lelieveld, Henk Lelieveld, Van Leeuwen, Klaas Alsemgeest, Duyvesteijn, Bart AI, Nico Hest, Frans Lelieveld, Jan Hartemink, Martien van der Aar, Leen Steijn, nog een Steijn, Bas Gijsbertsen, Koos Hartman, Leo Zuidwijk, Jan van der Lans, Toon Duijvesteijn en de kinderen Annie Jansen Blitterswijk, Jo Steentjes en Toos Jansen Blitterswijk.

LOOSDUINEN (de Wit)

Westlandsche Credietban<

71. Schuin tegenover de roorns-katholieke kerk en de Burgerneester Hovylaan beyond zich vroeger een buitenverblijfje, dat de naam "Na-Rust" droeg. De laatste eigenaar hiervan was F.Z. Galjaard. Deze verkocht het pand aan de Westlandse Credietbank, die hierin een filiaal vestigde. Later werd het pand verbouwd en velen zullen zich dat gebouwtje, waarin nog weer later de Arnrobank werd gevestigd, herinneren. Deze kaart werd ornstreeks 1905 uitgegeven.

-1.?::.

~ .. .;,. ~

Eoosduinen Witbrug

J;t.[~k~

Phot H. v, Noort.

72. Geen enkele rechtgeaarde Loosduiner zal moeite hebben met de lokatie van de Witbrug. Deze voert naar de Burgemeester Hovylaan. De naam is reeds enkele eeuwen oud en de oorsprong is niet bekend. Evenmin als trouwens van de Blauwbrug aan het andere eind van het dorp, richting "Ockenburgh". De schuit die hier geboomd wordt, is geen "West/ander" maar een normaal binnenvaartschip met zeil en zwaarden. De kaart is van 1900.

Haagweg

73. Vanaf de Witbrug kijken we hier op de Haagvaart, richting Den Haag. De bomen, slechts een tiental jaren geleden geplant, beginnen al aardig groot te worden, hoewel ze nooit de omvang zullen bereiken van de bomen verderop langs de vaart. Links achter de huisjes stond vroeger de roorns-katholieke schuilkerk, gebouwd in 1785/86, en op de plaats van de huisjes de pastorie, De winkel in het licht gekleurde pand is van kruidenier Van Otterloo. Omstreeks 1925 werd deze opname gemaakt.

74. Ter hoogte van het huidige tweede blok flats, gerekend vanafhet dorp, aan de Oude Haagweg, lag vroeger het hofje "Maairust". Dit hofje was gebouwd door Kortenbach, de kruidenier, in 1889. De naam werd overgenornen van de wasserij van Boek en zou in 1860 zijn ontstaan, doordat koning Willem III, na het bijwonen van een dernonstratie machinaal grasmaaien, in de woning van Boek wat uitrustte. Deze kleine huisjes waren voor mensen met een smalle beurs een uitkomst, hoe men er verder oak over denken mag. In de jaren zestig verdwenen de laatste resten.

75. Nadat "Geversoord" met de grond gelijkgemaakt was, konden de bezetters hun vernielzucht niet bedwingen en gaven zij opdracht ook andere panden langs de Haagweg af te breken, om zodoende een vrij schootsveld te krijgen. AI het materiaal werd op schuiten vervoerd naar de Soestdijksekade, waar het werd gesorteerd en overgeladen op schepen, die het naar Duitsland brachten. Onder andere de wasserij van Giezeman & Tettero was hiervan het slachtoffer. Aan de overzijde van de vaart werden de huizen van Van Spronsen en Bouman afgebroken, evenals het gebouw van de Volksbond. Deze onnodige vemielingen werden uitgevoerd in juli 1944.

.. ~ :--~~ .. :-~

76. In april 1927 werd het eerste lustrum gevierd van "G.D.A.". Naast de afdeling Voetbal met zo'n zestig leden was er ook een florerende afdeling Gymnastiek, waarbij zelfs zeventig leden waren aangesloten. Het bestuur bestond toen uit de volgende personen: H.I. Peters (voorzitter), H. van der Drift (secretaris), P. Nederpelt (penningmeester) en de commissarissen H. Lelieveld, W.G. Gloudemans, L. Timmers en W. Giezen. Het is ondoenlijk om de namen van de afgebeelde personen te vermelden, maar zonder twijfel zult u er zelf weI de nodige personen van herkennen.

77. Het huis van Bertus van Hof (later van A.C. van Spronsen) ziet u hier in volle glorie omstreeks 1920. Dit huis zowel als het naastgelegen huis van Bouman werd, zoals reeds vermeld, tijdens de bezetting gesloopt, evenals het nog net zichtbare gebouw van de Volksbond. Na de oorlog werden de twee huizen weer herbouwd, zij het in een veel eenvoudiger stijl. Deze huizen zijn nu opgenomen in de nieuwbouw. Het gebouw van de Volksbond kwam echter nooit weer terug. Wei werd op de plaats waar dit gestaan had een noodgebouw geplaatst, dat voor jeugdwerk gebruikt werd.

78. N aast het huis van Bertus van Hof, tegenover de Gevers Deijnootstraat (nu Buitentuinen), lag zijn tuin. Op deze foto van omstreeks 1908 ziet u hem met zijn personeel en dochter. Van links naar rechts herkennen we: Bertha van Hof, Adolf Tielekemeijer, Arie Ton, Jan van Hof, Willem Mark, Gerard Ton sr., Gerard van der Meiden, Kees Aleburg, Gerard Ton (een neefvan de eerder genoemde), de vader van G. Ton sr. en Bertus van Hof. De bomen staan langs de Haagweg.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek