Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Lagc- en Hogestraat. Hotel ,,'t Gemeentehuis" heette vroeger "Dc Roskam". In het hek bovcn de deur het gcmecntewapcn (slcutcl en zwaard), Hcrbcrgiers waren: Ludolf Elcrna, W. Lubbers en P. Kuiper. Het huis ernaast van de wcduwc Steenhuis is afgebroken vo or de aanleg van de Burg. van der Munnik straat. Dat van de wcduwc Hofman is afgebrand. Tegen de muur leunt Koos Abrcsch , wicns vader hier prcdikant is geweest, Verder zict u de gerueentevcldwachter Jan Hommes en op de stoep van haar huis de moeder van W.F. Pastoor,

6. Straatmaken in augustus 1901 onder het toeziend oog van veldwachter Hommes. Yoor het paard staat Remmert Huis. In hct huis van weduwe Hofman woonde later haar sehoonzoon H. K. Glas, bekend door zijn renpaarden (Harddroaver Glas). Hij was boer op "Yeldzicht", dat door hem zo genoemd is.

7. Huize "Zuidven", zo genoernd naar de "Zuidermolenven", het terrein ten zuiden vall de Sehipsloot. Oudtijds stond hier ecn bocrderij, omringd door een gracht, die in verbinding stond met de Sehips1oot. (zie de nummers 33 en 34). De uitree licp naar de Kruisweg (Rooie Voart}, Op de foto zict u rijksontvanger J. Duns en dienstbode Eenje Boelema (weduwe H. Nienhuis). In de tuin stonden twee stcnen Iceuwen met wapcnschild, afkornstig van een afgebroken borg. Deze zijn later geplaatst bij de ingang van het Panamakanaal. Het huis is in 1912 afgebroken.

8. De Schipslo ot met "badden" voor ieder huis om water te scheppcn am te boenen en te sehrobben. Elke vrijdag verplicht straatschrobben. De blauwverver spoclde hier zijn geverfde garen, De huizen na de tuin van Zuidven werden bcwoond door: weduwe T. Wierenga, H. van Eerden, Jan Uittien (later Harm Kaper.Iornpenhandelaar), H. Hovinga, G. van Assen (later H. Hoeksema, klompenhandelaar) en jonkheer Geerd de Siegers ther Bergh (rijtuigsehilder; later Andries Geut, sigarcrunakcr en winkclier).

9. In de Lagestraat woonde vooraan Willem Koster, eerst korenschipper, dan winkelier; daarnaast de verver Frans Broos, die v66r de deur van zijn woning, tevens bierhuis, staat. Daarnaast woonde koperslager G. Witters, die in de deur staat. Weer verder woonde oudtiids snikkevaarder Idema met snikstal achter het huis om snikpaard en vracht te bergen. De "snik" lag v66r het huis en voer naar de stad met vracht. De snikstal werd later benut voor net inmaken van "boeskolen en sniebonen", die men met de blote voeten in de vaten stampte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek