Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. "De Groene Weide", in de westhoek van Stedumer- en Siuxumerweg, was oudtijds ccn kroegjc, waarbij ecn kampke groenland (groene wcide) lag. V66r wcrd het bewoond door Gerhard Bos en achtcr door het gezin van Jan Bont (tot de afbraak in 1912). V66r het huis staat turfsch ippcr Jakob Pilon met zijn loon Albert; verder zien we nog de wcduwc G. Bos en Gccrtjc Bent. Links Jigt reeds ccn stapel stcncn voor de bouw van een nicuw huis, dat nag de oude naam draagt. De fo to dateert van 1912.

16. De Molenweg van het oostcn uit gcfotografcerd. De dochtcrs van Eisinga staan op het bruggctjc VOGI hun huis, Het huis daarachter is gebouwd door W. Woltjer. Daarnaast woonde J. Boomgaardt. Boven het huis van Woltjer ziet u de korenmolen. Rechts van de weg stonden drie huizcn; het ecrste werd bewoond door Barteld van der Laan, het twcede door Kl. Groothuis, het derdc door de wagenaar of vocrrnan Jakob Ritzema. Men woonde hier "achter 't loug".

17. "GIas zien voart ", waar thans de Burg. van der Munnikstraat ligt, Op de achtergrond de schuur achter de woning van H.K. GIas aan de Hogestraat (zie nr 6). In de eerste wereIdoorIog is op het terrein een korenpakhuis gebouwd, later gebruikt aIs algemene slachtplaats, Het terrcin werd ook bcnut voor feesteIijkheden. De man met de stok is H.K. GIas. Naast hem Reint Hoving, huurder van een boerderijtje van GIas op Wirdurnermeeden, later van "Ockingeheem", bovendijks gelegcn, Foto uit 1929.

18. Stationskoffiehuis van de weduwe Brouwer, op de hoek van de Raadhuisstraat en de Molenweg. Zij werd opgevolgd door haar schoonzoon H. Korthuis, vervolgens door S. Zandt, daarna werd het huis afgebroken. Na de aanleg van de spoorlijn, in 1884, pleisterden hier op dinsdag de ornnibusscn van Godlinze en Spijk en tot 1893, toen de lijn naar Roodeschool werd aangelegd, die van Uithuizermecden. Het witte huis op de achtergrond is dat van notarisklerk J.J. Zijl. De opnarne dateert van 1935.

19. In hct 11Uis rcchts wo onde Klaas Duurscma. In hotel "Spoorzicht", toen gchccl met klimop bcgroeid, woonde de architect Oeds de Lccuw Wieland, die in 1897 de toren van Uithuizermccdcn he eft ontworpcu, nadat de vorige door blikscminslag was verb rand. De zoon Berend Wieland was hotclhouder. Naast het hotel de koffiebranderij van J. Balkcrna, Daarnaast her "judenkerkhof", gcbruikt van 1863 tot 1883.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek