Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Wagens met vias dat hier vroeger veel werd verbouwd, maar elders werd verwerkt. Het vervoer yond plaats per sehip of per spoor. In Loppersum wcrd vee! geladcn, zoals dezc foto laat zien. Links staat Gerrit van Dijk, de tweede is Alb. Nienhuis en de derde Klaas Huis; beiden vaste vlasladers. Geheel rechts de commissionair Hcdzer Sibma, Op de achtergrond het station aan de westzijde. (1912.)

21. Stationsgebouw van het oosten uit gezien. De spoorlijn Groningen-Delfzijl is geopend in 1884. Op de vaorgrand de kraan, waardoor het water van de watertoren in de locomotieven werd gcleid, Links van het station op de achtergrand de Hybelmaheerd op de Siuxumerwierde. Sinds 1823 is deze boerenplaats in bezit van de familie Siewert Derks Huizinga, die de wierde random heeft laten afgraven. De afgegraven madder diendc dan tat teelaardc op schralc gronden. De foto is gemaakt rand J907.

22. De Bosweg met op de aehtergrond links het spoorhuis bij de ovcrweg, Van het station Groningcn af is dit het zevenentwintigste spoorhuis aan de lijn naar De1fzijl. Langs de lijn naar Roodcsehool heeft men ze niet meer gebouwd. Verder naar rechts zien we het huisjc van de overwcgwachter en vcrvolgeus het station en de watertoren, die zo'n twintig jaar geleden is afgebroken. Rcchts de stoomzuivelfabrick "De Fivel" met de directeurswoning aan de Zeerijperweg. Directcur was Joh. Homan.

23. De Wirdurnerwcg met links "Kremers land", cigendorn van smid J. Kremer. Het hek op de dam getuigt wel van srnidswerk, Het pad naar links voert "Bonkh()rn" ill. Op de achtergrond, aan het Kerkpad, het huis van Jan van Cennep. Tussen de hornell rechts staat de schuur van de kocmclker H. Huis, Het ventjc uiterst rechts op de dam naar de koemelkerij van J. Wijntjes is Tjasse Wijntjes.

24. Op de hoek van Tuinbouwstraat (Bonkhorn), Kerkpad en Wirdumerweg woonde de kocrnelkcr Harmannus Huis, daarna diens zoon Klaas, tot deze in 1914 naar Amerika vertrok. Links dicns doehter Trijntje, dan vrouw W. Boddema en rechts Janna Zig terman, de vrouw van H. Slinkman. De straten worden verlicht door petrolcumlampen, die elke dag moesten worden aangestoken ell uitgeblazen. Tegen het dwarsbalkje plaatste de lantaarnopsteker zijn ladder. De laatste die dienst deed was Klaas Spithof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek