Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. De hervormde kerk v66r de restauratie, die duurde van 1953 tot 1959. Deze kerk is na de brand van 1217 herbouwd en meerrnalcn uitgebreid. Bij de laatste restauratie, uitgevoerd door de gcbrocders Starnhuis, zijn de stcunberen weer afgebroken en de ijzercn ramen vervangen, De ingang op de voorgrond is weer vervallcn. Ook zijn de wijzerplaten verlaagd en is het pleisterwerk aan de toren verdwenen,

26. Popke van der Laan (1851-1933) opent de torendeur. Hij woonde a1s koemelkcr aan de Wirdumcrwcg vlak bij de kerk en was koster en klokluider. Omdat hij de eerste inlegger was bij de Nutsspaarbank, hangt zijn port ret in het bankgebouw,

27. De Nieuwstraat, gezien vanuit de Kruisweg. In het eerstc huis links woonde de weduwe Jan Kruizinga. Haar man was verdronken in de haven van Kroonstad, bij Leningrad. Later woonde daar J. Tillerna, Het huis daarnaast was van Alb. Nienhuis en daar weer naast woonde boderijder P. Zaagman. Geheel reehts ziet u de woningen van KL Korthuis, Jan Tochtman en wegwerkcr ChI. te Bos, daarna J. Nienhuis. In het winkelhuis was de kapperszaak van Menko Hoeksema gevestigd en weer verder woonde Reinder Klunder. Op de voorgrond ziet u Jozcf Bamberger, voorganger in de synagoge te Stedum en .Jcousterslachter" (ritueel stager). De opname dateert van 1905.

28. De Kruiswcg van de Nieuwstraat uit genorncn, In hct ccrst huis woonde schaapslachter Izak Bamberger. Daarnaast H. Eenkema , afkomstig van Juist , en daarnaast mecstcr Mcinardi. Boven diem huis ziet u het torentje van de gereformcerde kerk, Bij de damspalen rechts begint de "Rooie Voart" naar Zuidven. De bomen re chts staan bij de openbare school. De betimmering zal wei zijn aangcbracht vanwege de baldadigheid van de schooljeugd.

I .

29. De Kruisweg met op de voorgrond de gereformeerdc kerk, gebouwd in 1877 en gcbruikt tot 1965. Ze werd afgebroken voor de aanlcg van de Fivelstraat. De pastorie is gebouwd in 1891. Daar woonde van 1917 tot 1934 dorninee D. Stcenhuis. De wiek en van Muda's molcn steken bovcn de pastorie uit. Naast de pastorie ziet u het huis van kweker H. Muda (later J. Ritzema). Vervolgcns de waning van J.W. Bonthuis. Dan de winkel van W. Meima, vervolgens de woning van slachter H. Apotheker en als laatstc het huis van notarisklerk ChI. Palm. Een opname uit 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek