Loppersum in oude ansichten deel 1

Loppersum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3874-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. De Hogcstraat evenecns gezien vanaf hct huis van P. Pastoor. Rcchts de smederij van Jurricn Kremer. Bij de wipkar staan de zoons Tjaard, Eeuwko en Jakob (tcgcn de paal). Op de andere hoek van de Kreupclstraat woonde Dina Bruin. Naast haar slachter H. Cohen en naast hem bakker Jonker met vooruitgebouwde bakkerij. In de achttiende eeuw was dit reeds een bakkerij, want Wycher Kruiz inga bakte hier al sinds 1725. Na de bakkerij volgt "De Klompendans". Het huis bij de toren is van R. van der Veen, die in "Gruno's Bessentuin " vruchtenwijnen Iabriceerde.

loppersurr.

Hoogstraat

36. De gcmecnteraad bij de opening van het gemeentehuis op 28 mei 1925. In de raadzaal staat op de achtergrond de kast van de Omrnelander Kas die in 1870 geliquideerd is. De gemeente Loppersum kreeg toen haar aandeel van f.34.000,- uitgekeerd. In de raadzaal zittcn (van links naar reclus) de heren: H. Kraak , P. Pilon, H. Kruizinga, P. Uittien, W. Hofman, W. Ubbens, burgemeester S.D. Jensema, secretaris W.J. Berghuis, S. Wiersema, E. Apol, H. Koster, T. Huizinga en B. Bas. Staande de gemeenteveldwachtcr J. Bultena,

37. Bietenrooicrs onder leiding van ko ppelbaas K. Perdon. Staande (van links naar rechts): Barteld Bos, Hendrik Jager, Harm Krol, Jan Olthof', Jaap Diepcn, Klaas Kaper en Krijn Pcrdon. Geknield:

Truida (vrouw van Arend Kuiper), Gecrtje (vrouw van J osefus Lecwens), Gecrtjc (vrouw van Jo Krol), Jacoba Vcnekamp (Koba Wierenga of Lutjc Koepke), Ida (vrouw van J. Maring), Johan Maring, Jan Roozeboom, Johan van Loewen en Kees Kaper, De staanden hebben een tweetandige bietengreep om tc rooien; de geknicldcn een groot mes om het 1001' af tc kappen.

38. Het zilveren jubileum van dokter Van Hulten in 1913. De foto is genomen te Garrelsweer bij de kerk. Op de achtergrond de bocrdcrij van Fokke Nienhuis, later Jan Zuidveld. In het rijtuig zitten: (met hoge hoed) dok.ter Van Hulten met vrouw en doehter en burgemeester Jensema. Vlak achter het rijtuig E. Apol (scheepshelling); op de bok stalhouder Jo Goldhoorn uit de stad, afkomstig uit "Ret Wapen van Fivelgo". Rechts, met strohoed, zijn broer Wildrik. Vooraan, met bolhoed, verver Schrikkema van Wirdum en, blootshoofds, meester Reinder Klundert uit Garrelswecr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek