Loppersum in oude ansichten deel 2

Loppersum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   ds. I. Hamming
Gemeente
:   Loppersum
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3875-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Loppersum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Hier een tweede deel van "Loppersum in oude ansichten", dank zij het feit dat we over een keur van foto's beschikken, nagelaten door de heer W.F. Pastoor (1884-1972). Bijna aile fete's in beide delen zijn van hem afkomstig.

Hoezeer in een eeuw alles veranderd is, zien we heel duidelijk aan de foto op de omslag: een schilderij van Jan Lommert (1862-1942), waarop hij de situatie uit zijn jeugd heeft vastgelegd. De pastorie op de voorgrond is afgebroken in 1874. We zien hier de Hoge- en Lagestraat van het Marktplein af. Te beginnen bij de Nieuwstraat links: bakkerij R.J. Jonker (tevens woonde hier rijksontvanger J.H. Meijer met dienstmeid). Het tweede huis is de oude herb erg "De Roos" (tevens rechthuis van het gericht Loppersum) met uithangbord. In 1874 woonden hier vier gezinnen, onder andere dat van J.D. Ezenga met acht kinderen. In het derde huis woonde notarisklerk P. Wiersema, in het vierde post bode Alb. Lommert, vader van de schilder; daarnaast koopman A.J. Vinhuizen; daarnaast P. Tichelaar en H. Veld en dan volgde de herberg "De Klornpendans", bewoond door Klaas B. Wiersema.

Het laatste huis dat we nog kunnen zien is van bakker A. Jonker. Rechts: de eerste pastorie, waar van 1838 tot 1888 dominee W.J.W. Abresch woonde. Naast de pastorie woonden vervolgens: F. Doorn, rnanufacturier S. Tuuk, de weduwe Berghuis en de weduwe Leeuwe, schoen maker H. Haan, drogist L. Nieveen, koopman Joh. Tripper, de weduwe Broekema en dan dokter L.Th.Br. van Hulten (later P. Pastoor).

Zo werd toen de Hogestraat bewoond door andere mensen met vaak andere beroepen en soms andere huizen met andere zeden in een andere tijd. En daarbij heeft alles zijn bestemde tijd, Het viel mij op dat men toen veel minder ruim behuisd was. Niet alleen woonden er vier gezinnen in "De Roos", maar de meeste huizen op die rij waren dubbel bewoond, mogelijk doordat ze aile een uitgang hadden naar de Kreupelstraat.

Wat de onderschriften bij de foto's aangaat: ik heb zo veel rnogelijk de personen vermeld, maar vernam na het verschijnen van het eerste deel dat men mij niet steeds de juiste naam heeft genoemd. Ik hoop dat dit nu wel het geval mag zijn.

1. Glaswand in de hervormde kerk aangebracht in 1870, waardoor schip en koor gescheiden zijn. Op de voorgrond het schip met de zijbeuken voor de gewone eredienst; achter de wand het koor voor de avondmaalsviering. Aan beide kant en van de wand stond een kansel of preekstoel met een tussendeur. De opgang was aan de koorzijde. Bij de kerkrestauratie van 1953 tot 1960 is de wand verwijderd.

2. 1916: de hervormde kerk met hotel Rienks (oudtijds "Het Wapen van Loppersum"), afgebrand in 1957. Rechts ziet u het huis van S. Klinkhamer; links de woning van kassier Huizinga. In de tuin daarvan is in 1925 het gemeentehuis gebouwd. Helemaal links ziet men de "School met den Bijbel", thans "Rehoboth". Deze weg is aangelegd in 1853; tevoren was hier enkel een touwslagerspad (lijnbaan). Sinds 1900 werd hier de paardenmarkt gehouden.

3. De optocht ter gelegenheid van het schoolfeest van 1905 komt uit de Nieuwstraat op het Marktp1ein. Het huis links is van R. van der Veen, fabrikant van vruchtenwijnen ("Gruno's Bessentuin"). Op de andere hoek staat de bakkerij van A. Kruizinga. Bij de petroleumlantaarn loopt veld wachter J. Hommes en rechts van hem juffrouw R. Esman. Voorop lop en Doewe Huizinga, Maarten en Ipe Groothuis; daarnaast Hilje Eisinga en rechts haar vader, R. Eisinga.

4. De Hogestraat v66r 1895. Geheel vooraan nog een strookje van hotel ,,'t Gemeentehuis" met petroleumlamp. Dan de woningen van de weduwe J.H. Steenhuis en de weduwe F.J. Hofman; verder de winkel van P. Pastoor en snijder Kl. van Dijken, wiens vrouw hoedenmaakster was. Rechts de laatste bomen aan de Schips1oot, de dam naar Zuidven en het huis van schilder Jan Lommert, dat rand 1895 is afgebroken. V66r de smederij van J. Kremer staat een wagen met "kret" of "ainspan", waar het paard tussen loopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek