Lunteren in oude ansichten

Lunteren in oude ansichten

Auteur
:   Vincent Lagewey en Jan ten Ham
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4584-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lunteren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een foto van de hervormde kerk mag ook in dit boekje natuurlijk niet ontbreken. Hier zien we de kerk nog in de oude staat, want in 1921 werd aan de oostzijde een consistoriekamer aangebouwd.

Ned. Hero. KeTk.

10. .Bovenmeester" B. Wigman in het midden, met hoed, temidden van zijn leerlingen, die er vanwege de komst van de fotograaf allemaal op hun paasbest uitzagen. Omdat bet scboolplein naast de kerk kennelijk niet groot genoeg was, werd ook de Dorpsstraat maar gebruikt om de kinderen op te stellen. In de tijd dat deze foto gemaakt werd, zo omstreeks 1890, kon dat nog, want van enig verkeer was zo te zien geen sprake. Overigens waren dit alle schoolkinderen van Lunteren, want de christelijke school aan de Achterstraat opende pas in 1904 haar deuren.

11. Omdat er destijds in de omgeving van Lunteren nog volop heide was, waren er natuurlijk ook bijenhouders. Hier poseert een vijftal imkers achter hun bijenkasten, die in de bloeiende heide staan. Helemaallinks staat, met de handen op de rug, H.I. van de Voort en rechts van hem zien we G.J. Coppens, Kees van Veldhuizen, H. van de Kaa en G. van Ham.

12. Dit zijn waarschijnlijk aIle leerlingen van de openbare school in het jaar 1918, want de concurrentie van de christelijke school aan de Achterstraat deed zich toen goed voelen. De school kende dan ook nog maar twee leerkrachten en op deze foto tellen we 32 kinderen. Dat zijn dan, achteraan links te beginnen: Maart van Bessum, Ger en Sjaan Kroon, Mien en Gerda Klok, Rietje van Geerenstein met v66r haar Gert Klomp, Jansje Klomp, een jongetje Van Hal en een nog jeugdige meester Scheepstra. Op de rij daarvoor: helemaallinks Marie van Diermen, juffrouw Kroon, Jacoba van Diermen, Bertha, Eefje en Ben van de Brand, Jansje van de Kaa, Willie Wilbrink, Evert Jan van Silfhout, GijsBoon, Gervan Dijken Marie Drost. V66r juffrouw Kroon staat Wim van de Brand, met de armen over elkaar zit Heintje van Diermen en rechts, naast elkaar, zitten drie kindertjes Van Geerenstein met Antje Pluimers. Op de voorgrond, v66r Wim van de Brand, knielt Gert Jan Klok, Reijer Drost is er maar bij gaan zitten, naast hem zien we een lachende Leida Wolfswinkel en helemaal rechts ten slotte G. Pluimers.

13. In 1871 vestigde schoenmaker Hendrik Florus ten Ham zich in de linkerhelft van dit dubbele woonhuis aan De Pollen. Dat huis staat er nag steeds, zij het dat Fluit er heden ten dage zijn elektrotechnisch bureau in gevestigd heeft. Hendrik overleed in 1909 en op deze foto, die in 1917 gemaakt is, zien we zijn weduwe, Gerritje ten Ham-Eilander, met kleinzoon Breunis op haar arm en kleindochter Maartje aan haar zij. Helemaal rechts staat zoon Aalbertus, die niet alleen de leest van zijn vader overnam maar oak de laatste lantaarnopsteker van Lunteren zou worden. Tussen hen in staan Marie van Harten en de buurvrouw, Jacoba Koster-van Harskamp.

14. In de zomer van 1914 ging de zesde klas van de openbare school een dagje uit. Scheveningen was het reisdoel en daarom ging het gezelschap eerst met koetsen van Floor naar Amerongen, vanwaar de stoomtram hen naar Utrecht bracht. Daar stapten de kinderen en hun begeleiders op de trein naar Den Haag en de tram ten slotte vervoerde ze van het station naar Scheveningen. Terug ging het in omgekeerde volgorde; je zou dus denken dat ze nauwelijks tijd over hadden om hun voeten in de Noordzee nat te maken. De dames uit het gezelschap echter bleken nog tijd over te hebben om gezamenlijk op de foto te gaan. We zien op de achterste rij, van links naar rechts: Dini van den Ham, Aal Mulder, Marie Knevel, Maartje van de Haar, Jaantje van der Horst, een meisje van Van Holland en een van Veldhuizen en helemaal rechts juffrouw Boukje van der Vaart. De streng ogende juffrouw links is Regina Bouwman, naast haar staan Anna Middelink, Dirkje Roekamp, Gijsje Burgers, dan een onbekende, Leida ten Ham, Wilhelmina van Snippenberg en Corrie van de Kaa. De rij daarvoor wordt gevormd door Gerrie Hulstein, Aartje Fluit, Meintje de Jager en een onbekend meisje. Op de voorgrond zien we Willie Mosterd, Mientje Middendorp, Reintje Klok en Woutertje van Ham.

15. Vanaf de kruising met de Klomperweg is deze uit 1905 stammende foto gemaakt. In het huis rechts woonde toen Brand Roskam, die afslager was bij de notaris. Links zien we het koetshuis van hotel Floor en daarnaast het hotel zelf, al meer dan twee eeuwen lang in het bezit van telgen van het geslacht Floor.

Lunteren. Dorpsstraat.

16. Als we ons nu omdraaien om onze aandacht op het gedeelte van de Dorpsstraat tussen de Klomper- en Molenparkweg te richten, dan zien we links achter de bomen hotel De Veluwe. Blijkens het bord aan de boom overigens niet aileen een hotel met garage, maar ook met een cafe-restaurant. De geparkeerde auto is een model uit het begin van de jaren twintig, zodat deze foto omstreeks die tijd gemaakt zal zijn. De bank rechts staat voor de winkel van manufacturier G. van de Berg, die echter tevens tabak, sigaren en schrijfbehoeften verkocht; deze ansichtkaart is ook door hem uitgegeven. Goed kijkend ontwaart men achter het groepje wandelaars, die dan nog steeds ongestoord midden op straat kunnen lopen, de autobus van Deijs. Daarmee werd de verbinding tussen Lunteren en het station Ede-Wageningen (toen nog Ede-Staatsspoor geheten) onderhouden.

17. De man die in 1927 deze kaart verstuurde naar een vriend in Den Haag schreef er achterop: .Een fijn pension hier, waar je lekker vr .. t!" Toen de Arnhemmer P. Rutgers in 1915 dit pand kocht van Gerrit van de Berg was er een eenvoudig pension in gevestigd. Hij breidde het al snel uit tot hotel en slaagde erin dat landelijke bekendheid te geven. Als een van de eerste hotelhouders in den lande liet hij centrale verwarming aanleggen en voorzag de kamers van warm en koud stromend water. Jarenlang heeft De Veluwe het aanzicht van dit gedeelte van de Dorpsstraat bepaald. Echter , op 31 januari 1972 stopte de toenmalige eigenaar, J.G.G.M. Scott, de exploitatie, waarna het naar schatting tweehonderd jaar oude gebouw werd gesloopt. Nu staat er op die plaats een modern kantoor van de Rabobank.

18. Schuin tegenover hotel De Veluwe stond dit kruidenierswinkeltje van de familie Davelaar. Op oudejaarsdag van het jaar 1927 staat zoon Gerrit klaar om met zijn transportfiets bloem en slaolie bij de klan ten te gaan bezorgen. Zijn zuster Engelina staat voor de winkeldeur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek