Lunteren in oude ansichten

Lunteren in oude ansichten

Auteur
:   Vincent Lagewey en Jan ten Ham
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4584-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lunteren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Aan dezelfde kant als het cafe van Van Silfhout, maar iets verder in de richting Barneveld, was van ongeveer 1900 tot 1911 nog een horecabedrijf gevestigd, namelijk cafe-restaurant De Veluwe. In die tien jaar is het drie maal van eigenaar gewisseld; Reneman, Uijterwijk en Van Rhoon worden achtereenvolgens vermeld als uitbaters. In de tijd van Van Rhoon is deze ansichtkaart gemaakt en hij maakte er zo te zien een hele onderneming van. Hotel, pension, cafe en restaurant (a la minute), compleet met stalling voor auto's, motors etcetera, zoals op het fietsenrek te lezen is; het was nogal wat voor een dorp als Lunteren. Naar verluidt zou het etablissement in 1911 door brand zijn verwoest. Later is er in ieder geval op deze plaats een ander huis gebouwd en daarin heeft nog enige tijd een dokter gewoond, Schut was zijn naam. Nog later verkocht Van Dijk hier groente, fruit en aardappelen; tegenwoordig is het weer een woonhuis.

30. Een wel zeer oude foto van de Weg door de Pollen die, gezien de stilte die er heerst en de kale bomen, waarschijnlijk op een win terse zondag gemaakt is. Het huis links is dat van molenaar Evert Floris Roelofsen, die, gezien het koetsje, kennelijk bezoek had. Het op zijn paasbest geklede jongetje zou dan ook best een van zijn twee zoons, Gerrit of Breunis, kunnen zijn.

31. Betsy, Mina en Antje verstuurden in 1908 deze ansichtkaart van de Lunterse molen. In die tijd was F. Roelofsen molenaar op "De Hoop", zoals de molen heet. De molen, die in 1855 werd gebouwd, prijkt ook nu nog in volle glorie op de Molenpol en de huidige eigenaars, de gebroeders Van Veldhuisen, zijn er dan ook bijzonder zuinig op. Op dit plaatje zien we de molen nu eens vanaf de Mielweg en wie goed kijkt ziet hoe molenaar Roelofsen met de handen in de zij het gedoe van de fotograaf staat te bekijken.

Villa Gratiam Dee Debeo,

32. Dit fraaie herenhuis stond op de hoek van de Dorpsstraat en de Meulunterseweg en het was dan ook het Iaatste huis aan die kant van de Dorpsstraat. De al even fraaie naam luidt in het Nederlands "Ik ben God dank verschuldigd". Wie die naam aan het huis gegeven heeft weten we niet en al evenmin weten we wie er ten tijde dat deze ansichtkaart verstuurd werd, in 1905, woonde. WeI is bekend dat het huis geruime tijd in het bezit geweest is van de familie Hesselink, die zich in 1919 vanuit Duitsland in Lunteren vestigde. Ook is het enige jaren een particulier rusthuis geweest. Eind 1968 werd de villa gesloopt en nu staat er op die plaats een moderne bungalow - alleen de fraaie dakgootlijst van Gratiam Deo Debeo is bewaard gebleven en siert nu deze eigentijdse woning.

33. Een foto van "Ons Landhuis" van de Vereniging tot Bevordering der Belangen van Slechthorenden mag natuurlijk niet ontbreken. De in 1908 opgerichte vereniging was indertijd financieel niet bij machte om de benodigde grond voor de bouw van het huis te kopen. Vandaar dat notaris Van den Ham het twee-en-een-halve hectare grote terrein aan de vereniging ten geschenke aanbood, onder voorwaarde echter dat het gebouw in december 1913 onder de kap moest zijn en men de bomen op het terrein liet staan. Het fraaie bouwsel, dat in juni 1914 feestelijk werd geopend, stond ten dienste van de leden van de vereniging; ze konden hier met hun familieleden hun vakantie doorbrengen.

34. Van 1849 tot 1919 werd door de gemeente ook aan de Barneveldseweg tol geheven. Dat was volgens de vroede vaderen nodig om de kosten van het met grint verharden van de weg te dekken. Op deze echte foto de tol, met rechts het vrije gedeelte voor voetgangers en wielrijders en een gedeelte van het met veel gwen omgeven tolhuis. Dat staat er overigens nog steeds, zij het in een wat kalere omgeving.

fJ]osclifaan, lJun/eren

35. lets verder in de Boslaan, "over het spoor" zouden we nu zeggen, staat aan de linkerkant nog steeds deze fraaie villa. Hierin woonde onder meer tot aan zijn dood, in januari 1975, de befaamde Veluwe-kenner en publicist Jac. Gazenbeek. Op de achtergrond de zijgevel van het huis waarin toen pension .Rustoord'' was gevestigd.

Lunteren. lng~ng 8uurt: bosch

36. Ook deze rustieke muziektent stond, tot 1929, aan de Boslaan ter hoogte van de Van den Hamlaan, rechts. In dat jaar echter werd hij, op initiatief van de Lunterse VVV, vervangen door een moderne, nisvormige muziekkoepel, die plaats bood aan achtendertig muzikanten en elektrische verlichting had. Ook die is echter inmiddels verdwenen, want in de nacht van 31 december 1973 op 1 januari 1974 werd hij door brand volledig verwoest en nooit meer opgebouwd.

-- P-ensI~n RU6fo~rd.

37. Dit is het vooraanzicht van het "Christelijk pension Rustoord" van zuster Johanna C. Singels. Het was het eerste huis aan de Bosrand en bood daardoor volgens de zuster "een schoon uitzicht op de heide, 't Fislerwoud, de Lunterse Berg en het station Nederlands Centraal Spoor". Aldus een advertentie in de gei1lustreerde gids voor Lunteren en omstreken uit 1925, een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen en Vreemdelingenverkeer. Heden ten dage is in het pand, dat nu De Paaseik heet, een verzorgingstehuis voor geestelijk gehandicapte bejaarden gevestigd.

Villa ?? 1<ornheim", Lunteren

38. In de tijd dat deze foto gemaakt werd, zo omstreeks 1914, werd huize .Hornheim'' bewoond door Werkhoven, die in dienst was bij de familie Reiger, eigenaresse van het Fislerwoud. Hij hield er tevens pension, "zeer geschikt voor zomer- en winterverblijf"!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek