Lunteren in oude ansichten

Lunteren in oude ansichten

Auteur
:   Vincent Lagewey en Jan ten Ham
Gemeente
:   Ede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4584-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lunteren in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. 06k aan de Oranjestraat woonde Jacob van Holland met zijn gezin. In 1916 werden ze voor hun huis op de foto gezet: vader Jacob, moeder Jansje, de dochters Jacoba en Rutgera en de zoons Derk en Rut, die toen twee jaar oud was en dus bij vader op de arm mocht zitten. Later zouden er overigens nog drie zoons bijkomen.

50. In latere jaren werd de Oranjestraat volgebouwd en toen vestigde zich daar ook de melkslijter W.M. de Bruin. Vroeger loonde het nog voor de melkboer om met de hittekar de klanten langs te gaan; de melk werd uit de bus verkocht en sommige huisvrouwen letten er nauwkeurig op of de maat weI vol genoeg was. Hier zien we De Bruin met zijn dochtertje Elsje bij het huis van Gijp van de Goor aan de Postweg.

Oranjesfraaf. !1ufJferen

51. Schuin tegenover de gereformeerde kerk, in het eerste huis links, was sedert 1 januari 1921 een hulppostkantoor gevestigd. De eerste kantoorhouder was Cornelis van Rijswijk, die in 1937 het kantoorhouderschap overdroeg aan zijn dochters Maria en Catharina.

·

!

52. In 1928 werd het nieuwe gebouw van "De Boerenbond" aan de Engweg in gebruik genomen. Een goede reden dus om het nieuwe gebouw en de mensen die erin werkten op de foto te zetten. Hier staan, van links naar rechts, G. Roelofsen, S. Pluimers, J. van de Brink, dan een zekere Hein uit Barneveld, R. Grootheest, G. Boonzaijer, de boekhouder G. IJperenburg en ten slotte helemaal rechts de "grote baas", directeur A. van Deelen.

53. Hoe sterk is de eenzame fietser? De Engweg op een zomerse dag omstreeks 1930.

Weg naar de V&'&ntie-Kolonie. LU~TEREN.

54. De Molenparkweg had in 1915 kennelijk nog geen naam, vandaar dat de maker van deze ansichtkaart hem maar de weg naar de vakantiekolonie noemde. In het huis waarvan we links nog net de nok van het dak zien woonde "Schreuder uut 't gat".

Omstreken. LUNTEREN.

55. Dit nogal merkwaardig ogende huis werd omstreeks 1910 aan de Molenparkweg neergezet door de Groningse timmerman-aannemer S. Buitenkamp, die er zelf ook enige tijd in gewoond heeft. Later bouwde hij in Lunteren nog enige huizen, doch die hadden een wat normaler aanzien.

Vacantie-Kolonie »Naar Buiten« - Lunteren

56. In 1907liet de Stichting "N aar Buiten" dit koloniehuis bouwen. De eerste directrice was zuster N. Webers, De kolonie was gedurende het gehele jaar geopend en nam kinderen met een zwakke gezondheid uit vrijzinnig christelijke milieus op. De duur van de opname was vijf weken en, als dat nodig geacht werd, langer.

57. De christelijke lagere school aan wat toen nog de Achterstraat heette. Gezien de nog prille boompjes op het schoolplein is deze foto gemaakt kort nadat de school in 1904 haar deuren opende. De pomp naast de voordeur zal vooral op warme zomerdagen bij de schooljeugd een zeer geliefd object zijn geweest.

58. Omstreeks het midden van de jaren twintig waren dit de .meiden" van de Bisschopsweg. Het zijn, links beginnend: Antje Pluimers, Jantje van de Krol, die een paar jaar later naar Canada ging doch binnen de twee jaar weer terug was in Lunteren, Hendrikje Hendriksen, Willemijn van de Voort, Heintje van de Pol, Melisje Hendriksen en Truus van de Pol. Voor hen staan Eefje, Hendrika en Hermien Hendriksen en ten slotte, met het mooi witte schortje, Judith van de Pol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek