Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 1

Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.P. Briede
Gemeente
:   Maarn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6139-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarn en Maarsbergen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De gemeente Maarn, ontstaan uit de samenvoeging van twee uit de midde1eeuwen daterende marken, Manderen en Meerseberch, bestaat uit twee dorpen: Maarn en Maarsbergen, waarvan de laatste verreweg het oudste is. Geschiedkundig valt er weinig te vertellen. Ret dorp Maarnheeftzich indeloopderjaren, vooralnade Tweede Wereldoorlog, sterk antwikkeld tot een forensenplaats; Maarsbergen oak enigszins, doch dit heeft zijn agrarische karakter grotendeels behouden. Maarn wordt vaak aangeduid met Maarn-Noord en Maarn-Zuid als gevolg van het feit, dat de spoorlijn Utrecht-Arnhern en rijksweg 12 tussen deze plaatsen, het dorp in twee gedeelten splitst met als verbinding op twee p1aatsen tunnels onder spoorbaan en rijksweg. Ret is een vrij jong dorp en in het kader van het samenstellen van een uitgave als deze, nl. fotomateriaal van beelden en gebeurtenissen tussen 1880 en 1925, die nu niet meer bestaan of ingrijpend zijn veranderd, is het vrij moeilij k om dit te vinden. Oude gebouwen, die voor 1930 bestonden en nu verdwenen zijn, komen

bijna niet voor. Daarom zijn wel enkele afbeeldingen uit het begin der dertiger jaren opgenomen, die een situatie weergeven, zoals die vroeger altijd is geweest, doch welke nu vo1komen anders is. Ook ten aanzien van het verenigingsleven is het moeilijk om iets af te beelden van voor 1930. Verschillende afbee1dingen hebben betrekking op de spoorwegen, doch deze hebben door de aanwezigheid van zanderij, voorheen ook het rangeeremplacement en het Tuindorp met vroeger allemaal spoorwegemploye's als bewoners, een belangrijke plaats in de Maarnse gemeenschap ingenomen. De opheffing van het grote rangeeremplacement in 1931/32 was een groteslag voor de gemeente, ook door de teruggang dientengevo1ge van het bevolkingsgetal. Opleving is na een schuchter begin, met het opkomend forensisme in de jaren direct voor 1940, weer begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Hopelijk, dat met het weinigvoorhanden zijnde materiaal van voor 1930 nog zoveel gepubliceerd kan worden, dat de belangstelling voor "zoals ons dorp vroeger was" is opgewekt.

1. Deze foto toont de plaatsing door de in 1924 benoemde burgemeester, de heer F. E. Everwijn Lange, van een herdenkingssteen in de pui van het in aanbouw zijnde raadhuis op 17 septem ber 1925, ingebruikgenomenop 19 december 1925.

2. Na de bouw van het Tuindorp in 1924, werd deze luchtfoto gemaakt, Rechtsboven een deel van de gemeente-heide met aan de rand de bossen, Dit gebied is thans geheel bebouwd. De witte zandplek rechtsboven is de plaats, waar nu het sportveld Tromplaan ligt.

3. In 1924 werd de openbare lagere school te Maarn (Tuindorp) geopend, waarvan deze foto. Zittend v.l.n.r.: wethouder D. Noordarn, mevrouw Van Beuningen-van Heek, burgemeester Everwijn Lange, de heer Van Loon, inspecteur van het lager onderwijs, de heer Van der Voorde, gerneentesecretaris en wethouder C. S. van Beuningen.

4. Begroeting van de nieuw benoemde burgemeester, de heer F. E. Everwijn Lange, (geinstalleerd 29 augustus 1924) door de wethouders Noordam en Van Beuningen op de grens met de gemeente Doorn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek