Maarssen in oude ansichten deel 1

Maarssen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4411-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· A Breedstraat.

unDo H. M. Hut. Maarsseo. ~ ./ r. / /

t/ ~~ a/ 1'''-a-a/''' .?.?.? J

9. De meisjes van het pensionaat met vakantie op weg naar het station. Zij bevindcn zich op deze ansicht ter hoogte van de conciergewoning (van het gemeentehuis) van de heel' Moesker , nu schoenenmagazijn van W. Telkamp. Het gerneentehuis beyond zich boven de school met klok. Rechts zicn we de norrnaalschool met daarnaast nog juist zichtbaar de openbarc toiletgelegenheid voor heren,

Mam·ssen. <i

10. Aan het noordeinde van de Breedstraat zien we hier een begrafenis, die zeals gebruikelijk door de buurtschap was geregeld. De vier paarden en de brik werden door verschillende boeren beschikbaar gesteld. Eventueel buren links als rechts van de overledene vergezelden deze op de Iaatste tocht. Naast voorrijder en koetsier reden de oudere vrouwen op de brik mee. Achter de wagen eerst de mannen dan de vrouwen. Dragers waren buren links en rechts. Heel rustig regelt veldwachter Feddema het fietsverkeer. Het betreft hier de begrafenis van boer Vernooi.

11. De familie Heinsius met vrienden bevinden zich hier op het terrasje van heerenlogement Maarssen, dat nu Concordia wordt genoemd. In het nachtregister dat door Harrie Heinsius bewaard is, vinden we in de jaren 1912 en 1913 de namen van schoensnijders, monteurs, handelsreizigers, sigarensorteerders en schippers, Het register van 1914 bevat voornamelijk namen van miliciens, fouriers en sergeants.

12. Deze foto met het heerenJogement aan de grachtzijde Iaat nog juist iets zien van de sigarenfabriek van G. de Vries, die in de jaren twintig is afgebrand. In de Vecht Jigt de oude turfschuit van de schipper met het ringbaardje, De Rooy, even bekend als zijn dochter, Kee de Rooy, de dienstbode van dokter Hartog, een potige dame, die altijd in het wit gekleed ging.

Uitg. K. II. Huk, lIaa",..

Breedstraat- Maarsen.

13. Op deze ansicht zien we het mooie geveltje van het cafe van Willem (Flip) van Breukelen, tevens snoepwinkeltje. Vele Maarssenaars hebben daar voor een cent uit de bak gekocht. In de rnobilisatiejaren 1914-1918 was Flip wat achterdochtig als kinderen met papieren guldens kwamen; hij draaide dan de petroleumlamp wat hoger om het watermerk te controleren.

14. In het begin van de twintiger jaren werden de huisjes afgebroken, die op deze foto van 1903 nog grote aantrekkingskracht hadden voor de jeugd, die ook toen snoeplustig was. Konden ze terecht bij Van Breukelen (ook cafe), verder gaande langs de rij, voorbij cafe Verkroost, stond het huisje van Naatje Verwoerd, die lingerie verkocht, maar een aparte ingang had voor haar snoepafdeling. Dan kwam Fietje Broekman nog, die behave garen en sajet, spee1goed en snoep verkocht.

lIAARSSEN, - Kantsbnan. 1215.

~~J)~ ~

15. Links, voor de deur van bakkerij Gerritse (later Oudhof, Van Hof), zien we de ring van de ketting van de Vechtbrug, die mevrouw Van Rooyen, de vrouw van de brugwachter, sorns tot een meter van de begane grond meetrok, als zij de brug bediende. In de Kaatsbaan werkten de meubelmakers Bekker en Kelderrnan, smid Schoonhoven, poelier Ziekrnan, schilder Moreau, antiquair De Man en Welp, de commies. Om kwart voor twaalf rolden ze hun schootsvellen op en trokken voor een afzakkertje naar cafe Boot aan het einde van de Kaatsbaan.

16. De wapenstilstand van 1918 was volgens de organisatoren van nationale feestdagen nog geen reden voor een feest. Het vredesverdrag van 1919 wel, dus feest in de Kaatsbaan. Rechts zien we bij het poortje naar de zusterschoo! Jaap Muis. Links van de paa! met strohoed G. van Dijk, de boomrooier van onder andere de Breedstraat. Rechts van de paal ziet u J. Tukker met echtgenoteo Verder ontdekken we mevrouw Lammerding, de schoen makers Van Putten en Dijkers en voor zijn schilderszaak Moreau, naast Kuipers, de klokkenmaker

17. Bij elk Maarssens feest van enige omvang is het Maarssens Fanfarecorps present. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan werd in 1912 deze foto gemaakt. Met keurige strikjes, witte vesten en overhemden zien we op de tweede rij, derde van links de latere dirigent Dirk Visser. Links, liggend, Rinus Menke en zittend, links van de dirigent Bram Grim, rechts Platte, de broer van de zusters Jet en Annie Platte, die de sympathie afdwongen van alle Maarssenaars.

18. Het Maarssens Fanfarecorps weet wat het betekent in kou en regen te spelen. BIke Maarssenaar is bekend met de prestaties van het korps in de decembermaand, rondom de feestdagen, Hier zijn ze present bij de opening van de eerste omnibusdienst Maarssen-Utrecht op de Kerkweg in 1918. Deze onderneming van Visser had met veel pech te kampen en maakte spoedig plaats voor de busonderneming van Oskam, Meyer en Van den Broek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek