Maarssen in oude ansichten deel 1

Maarssen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4411-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

8roet ui!

A :.H. Llchtch· . .I. 1. :ldllllek '"11 1'. Buiksloor ,

19. Het gemeentehuis van Maarsseveen bevond zich vroeger in het huis met de bomen aan de rechterkant van de Kaatsbaan. Daarvoor zien we nog twee ramen van het cafe van Willem Boot, de stalhouder. Juist om de hoek, niet zichtbaar op de foto, op de Diependaalsedijk, waar firma De Graaff in de zomermaanden strandstoelen etaleert, is nog steeds de staldeur, waaruit koetsier Bertus Klarenbeek 's morgens wegreed. Links van juffrouw Da Boegborn, midden op de foto, die de katholieke kerk schoonhield, is nu boekhandel Nieuwenhuys gevestigd.

20. De gevels van deze huizen aan de Maarsseveense kant van de Kaatsbaan inspireerden Willem van Leusden tot het maken van fraaie tekeningen. We zien hier de touwwinkel van de heer Bijman, wiens vrouw rechts staat van de familie Van Elst, die boven de winkel woonde. De heer Van Elst had een bodedienst met paarden-wagen op Utrecht. Zijn zoon en kleinzoon zetten dit bedrijf gernotoriseerd voort op de Diependaalsedijk.

21. Het was een hele gebeurtenis als eenmaal per jaar in de zomermaanden dit zigeunerechtpaar met de beren op bezoek kwam. We zien hier op de Achterstraat Vaal' slagerij Dorresteyn onder andere mevrouw Tellegen, mevrouw Van Tricht, Jo Moesker en Wim de Kloet, die ook belangstelling hebben voor de fotograaf, want de voorstelling had niet vee! om het lijf. De baas sloeg wat op de tamboerijn en dan maakte een van de beren een of twee huppelsprongetjes,

22. Op deze monumentaJe gevel in de Nassaustraat, vroeger Achterstraat, lezen we nu: sinds 1882. Oudheidkenners zullen geinteresseerd zijn in de oorspronkelijke staat van de voorkant van deze sJagerij, waarvoor grootvader en oom van de heer J. Dorresteyn poseren.

: .

23. Het naambordje boven de tabakswinkeI vermeldt, dat we in de Achterstraat zijn, Nu verkoopt de heer Verdonk hier zijn ijzerwaren en gereedschappen. De huisjes links zijn afgebroken. De heer en mevrouw Tellegen staan voor hun winkel met mevrouw Klarenbeek, buurman A. H. Dorresteyn en mevrouw Van der Griendt, die toen nog niet wist, dat het zoontje aan haar hand de roemruchte midvoor van de voetbalvereniging Maarssen zou worden.

24. De ophaaldienst van huisvuil was in handen van de heel' L.G. Broers, die zijn vrachtje op het land tel' hoogte van het zwembad deponeerde. Hij noch zijn paard stelde hoge eisen aan de drieduizend inwoners; trouwens, zinken vuilnisernrners en plastic zakken waren onbekend.

8roef uii cMaarssen, ..J{chferdijj;; j~

~.~~~~;:.t::~

25. Abusievelijk staat hier Achterdijk. WeI zien we, voorbij de wagen van stalhouder W. Boot, de Achterdijk met de smederij Roelofs. We zijn hier op de Diependaalsedijk met links, bij het hekje, de Duitse synagoge, waarnaast koopman S. Rood woonde, die zijn manufacturen ventte op een kruiwagen. In 1914 teJde de Nederlands-Israelitische gemeente nog maar drie leden, van wie de oudste, de heer Kuyt, de laatste Maarssenaar is, die geheel vol gens traditie op het joodse kerkhof te Tienhoven begraven werd.

}Yfaarssen Lange Oracht

26. De lichtmasten van de Langegracht waren evenals elders aan de onderzijde wit geschilderd om te voorkomen, dat men er na zonsondergang tegen aanliep. Vooraan op de gracht Iiggen klompen van kIompenmaker Beutener te wachten tot het Vechtbootje ze meeneemt.

27. Toen de Afsluitdijk nog niet gereed was, hadden de bewoners van de grachten veellast van overstromingen, als bij sterke westenwind de Zuiderzee tegen de sluizen van Muiden beukte en het Vechtwater dus niet geloosd kon worden. Op deze foto ziet u het turfschip van Maatjes met lange turfvoor de bakkers Van Hof, Van del' Velden, Peters en Van Hunnik.

;:;...---

RUKKEFUJ

28. De Langegracht was langer, toen dit hoekhuis, de kruidenierswinkel van de Heu! (Ruys) nog niet afgebroken was. De ruimte die vriikwam, werd bij de Schoutensteeg gevoegd, die toen omgedoopt werd tot Schoutenstraat. Links van de winkel was drukkerij Schuileman, die na een brand naar het midden van de Langegracht verhuisde om de Magneet te blijven drukken die zo "trok". Verder de Langegracht op, waaide bij stormweer een verrotte lichtmast am en trok de lichtmast van de foto, die oak niet zo sterk was, mee.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek