Maarssen in oude ansichten deel 1

Maarssen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4411-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Toen de heer F. H. Arends de scepter zwaaide in "De Harmonie", keek men van hieruit over het land van Van Eck. Slechts kijkende naar links werd het uitzicht verstoord door de voor Maarssenaars zo nuttige gasfabriek van de heer D. Faber. Wat men ook ten nadele van Maarssen kan aanvoeren, Maarssen kan zich erop beroernen, een van de eerste gemeenten te zijn, die over gas, elektrisch Iicht en een zwembad beschikte,

40. Het Iaatste huis van de DiependaaIsedijk vlak voor de S-bocht werd bewoond door de familie Verkui1. Langs de toen onbebouwde Diependaalsedijk trok de heer Verkuil met een paard-en-wagen (zichtbaar op de foro) naar het dorp en was, gezeten op de bok, als melkventer in Maarssen een markant figuur,

41. "Het Zwarte Varken", eertijds rechthuis van Maarsseveen, dat een zwart everzwijn in zijn wapen voerde, gelegen voor Geesberge, werd in 1815 gesloopt. Het huis op deze plaats gebouwd, ook "Het Zwarte Varken" genoemd, was vroeger het gemeentehuis van Maarsseveen. Anton Pieck, de vermaarde schilder en illustrator, heeft hier gewoond. Omstreeks 1910 was het gedeeltelijk koetshuis van Geesberge en gevreesd door de Maarssense jeugd, omdat de bewoners, de gebroeders Van Bemmelen "bloedhonden" hielden en niemand op hun werf toelieten.

42. Endelhoven, dat naai- en nonnenschool is geweest, is op deze foto nog in de zorgzame handen van farnilie De Rijk. Het staat nu al enige jaren leeg en onverzorgd te wachten op zijn komende be stemming. Er schijnt een kruipgang te lopen onder het bouwland naar de weg, waar nu vier woningen staan, waarachter nog de fundering Iigt van het eigenlijke klooster Endelhoven. In 1940 vertelde de heer Arie Dolman, dat in zijn jeugd bij het boomrooien de kruipgang gedeeltelijk vrij kwam. Hij kon er inkruipen en vond twee zilveren vingerhoedjes.

43. De kinderen van de Franse klas van de open bare school kwamen in 1919 met hun jongere broertjes en zusjes op de foto met hun onderwijzer, de heer T. Grootenboer. Op de bovenste rij, tweede van reehts, staat John Eyma, voor Maarssen al heel lang dokter Eyma. Op de tweede rij van boven, vierde van links: Dirk van Zuidam, later negen jaar wethouder en loco-burgerneester. Op de derde rij helemaal reehts: Kees de Jager, vele jaren wethouder, Op de tweede rij van onderen: Cor de Nijs ; op de onderste rij : Gerrit de Vries. We gaven van elke rij een naam, zo blijft er voor de lezende Maarssenaar nog wat te puzzelen,

44. Toen de Lanen nog lanen waren, stond Zwanenburg van fruitteler Versteeg er natuurlijk ook al. Een oude kaart van 1670 geeft aan, dat op deze plaats het buiten Swanenberg lag. We zijn op deze foto op de hoek van de Klokjeslaan en Driehoekslaan. Zoals we kunnen zien, zou het autoverkeer toen weinig kans gehad hebben in de onbebouwde Klokjeslaan, want er werd tol geheven.

45. Toen "Het Witte Kruis" in 1894 in het bezit kwam van Vechtoever, werd dit uitgestrekte buiten, dat voor 1694 "den Oever", genoemd werd, een rusthuis voor verpleegsters, van wie we hier enigen zien wandelen in de Lindelaan, behorende bij Huize Vechtoever.

MAARSSEN 't J<tokje

46. Marienhof, meer dan zestigjaar woonhuis van kunstschilder Willem van Leusden, wordt op deze ansicht abusievelijk 't Klokje genoemd. Maarssenaars beweren, dat ze zo'n halve eeuw geleden 't klokje hoorden spelen, maar dat was dan een klok uit het atelier van Willem van Leusden en zeker niet de prachtige Hemonyklok die in het begin van de vorige eeuw inderdaad op Marienhof stond. Omstreeks 1910 vernam Van Leusden van een oude tirnmerman, dat hij nog wist dat in zijn jeugd die fraaie Hemonyklok jarenlang aan de slootkant bij Marienhof had gelegen. Nu hangt die klok bij de ingang van de raadzaal op Goudestein.

47. Ret Sluishuisje (met rechts daarvan huisjes van de Achterdijk) heeft dankzij de bijzonder mooie ets die Willem van Leusden maakte, grote bekendheid gekregen. In vele oude "overeenkomsten" wordt het genoemd, bijvoorbeeld in een van 1738, waarin bepaald werd: "Een schouw met hoy ui tgaande hetzij klein of groot zal betalen een stuiver". De bewaarde steen met het jaartal 1825 zegt weinig over de ouderdom, want op deze ets zien we het Sluishuisje zoals het werd na de ingrijpende vernieuwing van 1876.

48. De christelijke school was in 1916 nog gevestigd op de Wilhelminaweg, op de plaats waar de heer Fr. Eglern zijn garage heeft. Op deze foto met de meesters Beernink en Ten Haafte zien we op de bovenste rij Arie Versteeg met matrozenpakje, in de rij daaronder Ernst van Ginkel, derde van links, daaronder vijfde van rechts mevrouw Schipper-Verkuil.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek