Maarssen in oude ansichten deel 2

Maarssen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0354-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Op deze foto, hoogst waarschijnlijk de oudste van de Breedstraat, zien we achter de dames die hun handen in moffen proberen warm te houden, allereerst het huis van schoolhoofd J. Bolman, met ernaast de politiewoning. De "beide huizen (nu schoenenmagazijn Telkamp), onder één zadeldak en met een fraaie daklijst, herbergden voor 1870 ongeveer honderd kinderen van de gemeenteschool. Het eerste huis werd later de woning van de conciërge van het raadhuis. In het wit gepleisterde huis (nu kapsalon Agterberg) kwam toen, nadat het ongeveer vijftig jaar als jongedameskostschool dienst had gedaan, het hoofd van de openbare school wonen. Het huis met de tuitgevel daarnaast, timmerwinkel en gemeentewaag, werd in 1902 afgebroken en vervangen door het woonhuis en de winkel van Reith.

]Yfaarssen

Breedsiraai

20. In 1866 rapporteerde de comrrnssie tot bevordering van gezondheid, dat het Vechtwater ongeschikt was als drinkwater en het gebruik daarvan oorzaak was van de heersende cholera-epidemie. In 1868 schonk jonkheer Huydecoper f 185,- aan de gemeente Maarssen "voor de daarstelling van twee pompen". Een pomp kwam op de Achterdijk en een op de Breedstraat. De pomp staat hier recht tegenover de boek- en papierhandel van de gebroeders Heek, die hun bedrijf in 1909 verkochten aan Goetheer, die daarmede ook het recht tot uitgifte van deze ansicht kreeg. De pomp deed goede diensten tot 10 januari 1911, toen de officiële opening plaatsvond van de waterleidingmaatschappij "De Vechtstreek".

21. Deze unieke foto, door de heer H.A. Reith in 1909 genomen vanaf de steigers van het in aanbouw zijnde huis van Goetheer in de Breedstraat, komt ook in "Maarssen in oude ansichten, deel I " voor. De tekst daarbij was niet helemaal juist. De overledene, een boer uit de Lagewei, had de begrafenis op deze wijze gewild omdat het zo in zijn geboorteplaats gebruikelijk was. De boerenwagen werd gereden met de kromme dissel, zodat de voerman met zijn knie moest sturen. Achter de boerenwagen liepen de mannen, gevolgd door de vrouwen. De voorrijder op het bijdehandse paard, de voerman en de mannen achter de lijkwagen zijn in het zwart gekleed en dragen hoge hoeden. De vrouwen zijn zwart gesluierd. Achter de voorste paarden zien we het snoepwinkeltje van Willem van Breukelen. Hoger op de foto staat Mien Verkroost voor haar café.

22. Bij de huldiging van pastoor dr. Alphons Ariëns waren vele notabelen aanwezig, onder wie dr. Peels, J. Suring, Steenhof, dr. Van Koeverden, kapelaan Uiterwaal, professor Van Ginneken en Hermans. De grote betekenis van de legendarische weldoener pastoor Ariëns is in een kort onderschrift niet weer te geven.

23. De oude wipbrug over de Vecht kon 's winters soms erg glad zijn. Brugwachter Van Roeyen en zijn vrouw, rechts op de foto met hun hond nog net zichtbaar, maakten dan bij het neerlaten van de brug gebruik van de treedjes die in de looprichting rechts, aan beide zijden waren aangebracht. Hun brugwachtershuisje, op deze foto niet zichtbaar, had een getraliede kast aan de zijmuur, waarin de gemeentebode verordeningen en huwelijksaankondigingen plakte. Van Rooyen verkocht petroleum, thee en koffie aan de schippers, maar ook klappertjes en zoethout aan de kinderen. Voorheen mocht er ook worden getapt, maar alleen aan de "staande" man, zoals de gemeentelijke verordening voorschreef.

24. Slager Toon Dorresteijn was in zijn jonge jaren fotograaf en kon zijn oude beroep moeilijk vergeten. Toen Maarssen nog zijn mooie wipbrug over de Vecht had, klom hij hoog in de toren van de rooms-katholieke kerk en nam deze foto. Het werd voor Maarssenaars een mooi puzzelplaatje. Frappant zijn de vele bomen ook daar, waar nu achter de Kaatsbaan de parkeerplaats is.

25. De grens tussen Maarssen en Maarsseveen liep tot 1948 midden door de Kaatsbaan. Van 1869 tot 1874 werden aan de Maarssense zijde elf herenhuizen gebouwd met voortuintjes, hekwerk en, bij sommige, houten jaloezieluiken. De herenhuizen zijn nu, honderd jaar later, winkelpanden! Aan de Maarsseveense kant met de lindebomen was er anno 1900 al veel nering. We zien, voorbij de tweede lindeboom, de winkel in "ijzeren- en huishoudelijke artikelen" van E.A. Reith, gevolgd door de smederij van P. Meulerneester, de zadelmakerij van behanger en stoffeerder Th. Krabbendam en bij de derde boom de slagerij van Schipperijn. Aan het eind kijken we tegen de gevels van de Achterstraat (nu Nassaustraat),

26. Voor zijn smederij in de Kaatsbaan doet Van Schoonhoven zijn best om aan het hete hoefijzer van het paard, dat in de travalje staat, de juiste pasvorm te geven. Zijn vrouw met een dochtertje op de arm en twee op de boerenwagen en Arie de Man, die met zijn lange jas in de "personeningang" staat, zijn daarbij aanwezig. Stalhouder W. Boot laat ook zijn tweede paard beslaan. Koetsier Klarenbeek houdt het paard vast dat zijn rechterbeen op de bok heeft, zodat de smid het hoefijzer kan dichtmaken en de hoefnagels kan afknijpen. Rechts, met strooien hoed, staat een zoontje van klompenmaker Beutener; het is zeer waarschijnlijk Jan, die later pastoor in Vleuten werd.

· .?. c . .fl:· ~ ?. : . STALHOl;nERS':~ ,- 5-..'l/,;::':!.~

27. Aan het eind van de Kaatsbaan, van de brug af gezien aan de linkerzijde, lag het gemeentehuis van Maarsseveen met daarnaast het café, tevens stalhouderij, van Willem Boot, die eigenaar was van beide huizen. Het zogenaamde gemeentehuis werd alleen gebruikt voor de raadsvergaderingen, waarvoor men later plaats kreeg in het gemeentehuis van Maarssen. Willem Boot staat naast metselaar Van Fulpen, met de witte broek. Oud-politieman van Maarsseveen Van Berkel, met baard, staat naast Jan Boot en smid Meulemeester naast Dit Boot. Op huize "Doornburgh" hield de familie Végelin van Claerberghe "équipage". Hun stalknecht en palfrenier Willem Nijboer wilde in zijn uniform ook wel op de foto.

28. De vertegenwoordigers van het gezag waren in de voorbije jaren voor niemand onbekenden. Hier zijn de Maarssense veldwachters J. de Wit en R. van Huisstede op bezoek bij hun collega's in Tienhoven: rijksveldwachter Jaar en koddebeier P. Manten van de Jachthaven. "Een uniform werkt enorm", vindt Rijk van Huisstede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek