Maarssen in oude ansichten deel 2

Maarssen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0354-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Simon Kuyt, die met zijn vrijwel altijd lege gonjezak over de schouder, op trijpen pantoffeltjes en 's zomers en 's winters gehuld in dezelfde verkleurde jas in het centrum van Maarssen was te zien, handelde in oude metalen, vodden en haze- en konijnevellen. We krijgen uit de verhalen van oudere Maarssenaars de indruk dat eenzaamheid zijn lot was. Misschien was deze foto een zeldzaam teken van erkenning. Hij woonde in het straatje, nu Jodenkerksteeg genoemd, naast de Duitse synagoge op de Diependaalsedijk.

(Foto H.A. Reith.)

30. Precies links van dit huis met zijn fraaie daklijst en luiken, bevindt zich nu de passage die naar de parkeerplaats achter de Kaatsbaan leidt. Het huis, na een brand in 1835 opnieuw opgetrokken, was de werkplaats en winkel van zadelmaker, behanger en stoffeerder Th. Krabbendam. die hier met vrouwen dochters voor de fotograaf verschijnt.

--~

Langegracht.

Jfaar8'!n.

~~f

UiIg. H. 11. Heek, lIaa"ec.

31. Deze ansicht van 1903 geeft de Langegracht een staatsie, waardoor ze in schoonheid kan wedijveren met vele Amsterdamse grachten. Na de eerste boom en voorbij de vier bomen, staan dubbelhuizen met souterrain. De dubbele stenen trappen met bordes die naar de voordeur leiden, hebben in hun gevels twee deuren voor de souterrains. Tussen deze huizen, achter de vier bomen, ligt de "Grote Ommeloop", later Hoornoord genoemd omdat het uitzag op "De Eenhoorn". Het huis is gedurende de periode die wij beschrijven een klooster geweest en de zusters gaven les op de meisjessch 001. Nu is hier het hotel-restaurant "De Nonneric" gevestigd.

:J:[AARSSE:-<. 12-53.

32. Voor het huis van de weduwe Kok, de oud-logementshoudster van "De Eenhoorn", dat op de Breedstraat plaats moest maken voor de bouw van de rooms-katholieke kerk, ziet ti Mie Rossewey met haar groentewagentje. De vriendelijke, stokdove vrouw had haar winkeltje halverwege de Langegracht. De lichtmasten op de gracht zijn aan de onderzijde wit geschilderd, om te voorkomen dat men er na zonsondergang tegenaan loopt.

33. Zonder loep en zonder bril zien vele Maarssenaars dat het mannetje hier op de Langegracht Kobusje Dolman is. Hij komt van het Grachtje en gaat boodschappen doen voor zijn zuster, mevrouw Norbart. Wij zullen hem straks een extra plaatje geven. Het grote zeilschip, waarschijnlijk geladen met turf, ligt gemeerd aan een paal van het bos van "Huis ter Meer". Op de Langegracht zijn we ongeveer ter hoogte van de drukbeklante winkel van Van Doorn, een speciaalzaak voor kruideniers- en grutterswaren. Achter de winkel was een tabakskerverij. De tabak was erg gewild en werd in bijzonder fraaie één-pondszakken verkocht.

34. Kobusje Dolman wordt altijd genoemd als Maarssenaars over vroeger praten en dan gebeurt dat met een zekere tederheid. Men begint dan steevast over de kermis, omdat Kobus gretig gebruik maakte van de tienduizendrittenkaart voor de draaimolen, die hij ieder jaar kreeg en benutte. Toen na het overlijden van zijn nicht de kans bestond dat hij zou worden opgenomen in een tehuis, nam de heer Bos van het sluishuisje, die was getrouwd met een nicht van Kobus, hem in huis, tot grote opluchting van Kobus en Maarssen. Kobus kon toen verder gaan met het afleggen van bezoeken bij het kantoor van de kininefabriek, het gemeentehuis en de familie De Groot. Kobus was altijd vriendelijk en groette zijn vele vrienden met "Modjo", "Jochjo" of "Dorusjo". Hij werd, ten gevolge van een schildklierziekte, slechts één meter en veertig centimeter groot en had vele andere cretinische kentekenen. De vriendelijke, goed gehumeurde Kobus, die allesbehalve dom was, bereikte de leeftijd van tachtig jaar.

35. Het eerste huis op de Schippersgracht voorbij het "heerenlogement" (nu "Prins te Paard") telde oorspronkelijk drie verdiepingen. In 1903 kwam hier de sigarenfabriek van G. de Vries, waar in de jaren twintig een hevige brand woedde. Op deze foto uit de vorige eeuw trekken niet alleen de turfschippers onze aandacht, maar ook de muur aan het einde van de Schippersgracht, die zich in de Molensteeg voortzet. De Schippersgracht was dus "doodlopend". Achter de muur bevindt zich de moestuin van "Bolestein" en de koepel, die er in het begin van de vorige eeuw door Fahraus, die "Bolestein" voor f 8.500,~ kocht, werd geplaatst. Deze koepel, een zogenaamde Chinese tent, werd "de kikker" genoemd. Hij is voor 1914 afgebroken.

J.I2aarse:n

Schippersgracht

951 H. X. Heek, ),Uarsen

36. De meisjes op de Herengracht staan de man die zijn schuit met de vaarboom tegen de schouder voortduwt, in de weg. Op de Schippersgracht zien we bij de middelste meerpaal de Besselsesteeg, met links daarvan het huis met de opkamer, waarin winkel en woonhuis van bakker Thiers waren gevestigd.

Jlaa n en.

""~"p ~LYJ~ ~ ~

37. Deze ansicht van de Schippersgracht laat zien dat het toenmalige, weliswaar schaarse, verkeer nog geen rechten had. Een schipper heeft een lading turven, bestemd voor bakker Besselse of bakker Thiers, midden op de rijweg gedeponeerd. Trouwens, de tweede lichtmast heeft ook een duidelijke voorkeur voor het midden van de weg. Toch was veiligheid in het verkeer toen ook een ernstige zaak. Er was een raadsbesluit dat fietsen op de gracht verbood. Eerst op 20 juni 1902 werd dit verbod met de krappe meerderheid van één stem opgeheven.

Maarssen.

Heer-engr-acht,

U;t.r. H. M, Huk.

38. Op deze ansicht van de Herengracht zien we de geüniformeerde kleding van de meisjes en vrouwen die bij de bewoners van deze huizen als dienstboden werkzaam waren. Alle drie dragen ze de witte neepjesmuts, al of niet met keelbandjes, en rokken tot op de schoenen. De kleine links draagt een grijs gestreepte jurk met witte schort. Ze staat voor het grote huis, dat een vooruitspringend linker gedeelte had en dat in het begin van deze eeuw het doktershuis werd genoemd, omdat daarin achtereenvolgens dokter v.d. Brink en dokter Venker woonden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek