Maarssen in oude ansichten deel 2

Maarssen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0354-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het wagentje hier op de Herengracht staat voor het huis van loodgieter Spijker (later Tukker). Als men het steegje tegenover de lantaarnpaal doorgaat, komt men op een klein hofje met drie eenkamerwoninkjes links en twee flinke huizen rechts. In een van de kleine huisjes woonde anno 1900 de bejaarde, maar zeer sterke "Hannes de Beer", die op verzoek van smid Meulemeester uit de Kaatsbaan bij veel kracht vereisende werkzaamheden kwam assisteren.

40. "Bolestein" heeft vele veranderingen meegemaakt en uiteraard vele bewoners gekend, want het "kasteeltje" is al in de veertiende eeuw gebouwd door Dirk de Bale. Oorspronkelijk een hofstede, maar in 1538 tot ridderhofstad gepromoveerd, maakte het vooral in het begin van deze eeuw moeilijke tijden door, toen het in handen kwam van de naamloze vennootschap die ook het "Huis ter Meer" liet slopen. Op deze ansicht zien we dat de oorspronkelijk doodlopende Schippersgracht via de nieuwe Wilhelminaweg verbinding heeft met de Straatweg. De moestuin, die daar oorspronkelijk lag, was gemeentegrond geworden. Het plan om van "Bolestein" gemeentehuis te maken ging in de ijskast. Toen de kinderen van de nieuwe christelijke school aan de Wilhelminaweg op dit plaatje kwamen, was de nieuwe eigenaar Muinek Keizer.

41. De straat die de meeste veranderingen moest toestaan, is de Achterstraat (nu Nassaustraat). Op deze foto is de gehele linkerzijde nog onbebouwd. De woningen daar kwamen in de jaren dertig. Aan het eind van de Achterstraat zien we het sluishuisje met daarvoor de woning van de gepensioneerde gemeenteveldwachter Dirk van Berkel, die het beheer voerde over het "ziekenhuis" naast zijn woning. Dat huisje, dat overigens maar één kamer had met een ledikant erin, werd gebruikt voor zieke of overleden zwervers. De jongen op de fiets is Gerard de Wit, later penningmeester en nu erelid van de "V.V. Maarssen".

42. De installatie van burgemeester Van Haselen in 1939 vondplaats in de raadzaal van "Huis ten Bosch", waarbij aanwezig waren, staande: Veldstra, Broere, Van Eembergen, Hoogendoorn, Spelt, D. van Ginkei en D. Faber. Zittend: Maureau, Van Voorst van Beesd, Stevenhagen en Kuyvenhoven. Niet alleen de mensen verdienen onze aandacht, maar ook de beschildering van de balken door Antoni Hendriks. Op het middenstuk van de balk schilderde hij twee leeuwen, die een doek vasthouden met het wapen van Zuylen met daarnaast het jaartal 1629 en daaronder zijn naam.

43. Hier op het Zandpad, nu Zandweg genoemd, hebben we een mooi kijkje op de Langegracht, waar het laatste witte huis werd afgebroken ter verbreding van de Schoutensteeg, die daardoor ook een deftiger naam kon krijgen en daarna Schoutenstraat werd genoemd. We zien rechts de drie villa's met de uitheemse namen: "Nova", "Aurora" en "Vesta" en op de voorgrond het bruggetje waardoor de sloot, die langs de villa loopt, de Vecht kan bereiken. Omstreeks 1965 is het bruggetje verdwenen; er kwam toen een duiker. De sloot is gedempt bij de bouw van de Termeerbrug.

44. Deze ansicht van 1930 toont ons "Huis ten Bosch" aan de Zandweg, dat van 1924 tot 1960 gemeentehuis was. Een uitvoerige, recente studie maakte duidelijk dat Jacob van Camp en werkelijk verantwoordelijk is voor de architectuur van dit landhuis, dat in 1628 werd gebouwd. Tot ongeveer 1850 stond midden op het huis een uitkijktoren. Opvallend zijn de lange, rond gemetselde pilasters met een doorsnede van één vierkante meter.

·tg. M. ? ~eek. Maarsen.

45. Links van "Huis ten Bosch", dat door de zeer gefortuneerde, maar tevens zeer arrogante eigenaar Bicker in 1780 werd herdoopt in "Moins et Content" ("Minder en Tevreden"), zien we het Grachtje, waaraan een tiental gezinnen woonde. We zien hun bestrate "tuin" en aan het einde hun gemeenschappelijk toilet. Zij moesten met nog veel minder tevreden zijn. Aan het eind van het Grachtje kijken we tegen het schilderachtige Maarsseveense sluishuisje aan.

Grachtje.

][rtar. en

46. Maarssen was trots op zijn honderdjarige weduwe Klein, die met haar geestelijk gehandicapte zoon in een huisje op het Grachtje woonde. Ze heeft hier een bril in haar rechterhand, maar oudere Maarssenaars beweren dat zij als honderdjarige voor haar deur op het Grachtje de krant las zonder bril. De gebroeders Heek toonden hun eerbied met het uitgeven van briefkaarten met haar foto.

7,-

;>: .

.,.,.... ... .? ~.

'iJ- t :

~.,

'. .'

47. Het theekoepeltje bij "Solitude" is verdwenen. We zien het hier vanaf "Vechtesteyn" aan de Zandweg. Het huis is vanaf de Binnenweg nauwelijks te zien en doet zijn naam dus eer aan. De fraaie achttiende-eeuwse voordeur krijgt evenwel niet de aandacht die het verdient Bezeilde vrachtschepen moesten zowel bij de Vechtbrug als hier, bij de inmiddels verdwenen Van Lingebrug, de zeilen strijken. De ansicht is in 1930 verzonden.

8roet uit c7ffaarssen.

I ït",. H. ~I. Heek.

48. Het is nu onmogelijk om, staande op de Zandweg voor "Huis ten Bosch", zo'n groot gedeelte van de rooms-katholieke kerk waar te nemen. Op deze ansicht, uitgegeven voor 1905, zijn de huizen van Emmaweg en Julianaweg nog niet gebouwd en is het bos van "Huis ter Meer" nog niet gekapt. Velen menen dat de beuk, die bij de bouw van de Termeerbrug werd gespaard en een extra bescherming kreeg, tot het oude bos van "Huize ter Meer" behoorde, maar hij werd daar volgens de heer H. Scholten in het begin van deze eeuw door zijn vader als jong boompje geplant.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek