Maarssen in oude ansichten deel 2

Maarssen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   D. Dekker
Gemeente
:   Maarssen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0354-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maarssen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

· "

49. Door de bel te luiden aan de Veehtkant, even voorbij "Hazenburg" aan de Binnenweg, heeft de man met de bolhoed te kennen gegeven dat hij wil worden overgezet. "Vrouw" Klarenbeek geeft gehoor aan die oproep, maar vraagt voor haar diensten de somma van één een 1. Ongeveer vijfentwintig jaar later zal op deze plaats de DL A.R. van Lingebrug komen. Mevrouw Klarenbeek woonde in een van de huizen die tegen "Overkerek" zijn aangebouwd.

50. Het echtpaar Verwey in het zonnetje, langszij hun boerderij, de Maire-hofstede, toont ons de klederdracht uit het begin van deze eeuw. Mevrouw VerweyRaaphorst draagt de Utrechtse boerenmuts. De naam Maire-hofstede is een verbastering. In oude akten leest men hiervoor de naam "Merenhoeve", verwant aan de naam "Huis ter Meer".

51. Tot 1924 heeft de bovenverdieping van de openbare school aan de Breedstraat (nu muziekschool) dienst gedaan als gemeentehuis. Gebrek aan ruimte leidde tot de aankoop van "Huis ten Bosch", dat na een geringe aanpassingsverbouwing tot 1960 als gemeentehuis fungeerde. Hier, bij de koepelkamer van "Huis ten Bosch", zien we op de bovenste trede secretaris J. Steven hagen en eerste ambtenaar J. Servaas, geflankeerd door de gemeenteveldwachters van Maarsseveen J. de Wit en J.W. van Duinen en gemeentebode v.d. Heuvel.

Zandpad.

Maarssen.

Uitg. firma H M. Heek. (J. Goetheer) Maarssen.

52. Aan de Zandweg, ter hoogte van de plaats waar de Van Lingebrug heeft gelegen, staat een blok grote huizen dat men dikwijls abusievelijk de naam "Luxemburg" geeft. Het rechter huis heeft een gevelsteen met de aanduiding "Overkerck anno 1661". "Overkerck" wordt genoemd als de tijdelijke woonplaats van de Maarssense ambachtsheer Van Loekhorst in 1700. "Luxemburg" lag links van het gehele blok, waar de rijke Pereira in de achttiende eeuw woonde, die zich kon beroemen op het bezit van een van de grootste tuinen aan de Vecht. Op deze ansicht van 1917 zien we een restant van die tuin met een koepeltje dat op een heuveltje staat. In het heuveltje was een ijskelder. De zijgevel op de foto is nu aan de onderkant dichtgemetseld. Op de plaats van de tuin staan nu twee villa's.

53. Op de hoek van de Kaatsbaan en de Achterstraat bevond zich het café en de stalhouderij van W. Boot. We kijken, ongeveer midden op de foto, tegen de staldeuren aan met het woord "Uitspanning" erboven. Iets verder de Ach terstraat (Diependaalsedijk) in, zien we het lage dak van de Maarsseveense waag, waar dezelfde W. Boot als waagmeester het juiste gewicht van varkens en kalveren moest vaststellen. Je kon via dat gebouwtje ook het café bereiken en sommigen beweren dat die "geheime" toegang werd gebruikt door dorstige mannen, die hun café bezoek wilden versluieren.

54. De onlangs afgebroken huisjes in de "Verlengde Kaatsbaan" (nu P. de Hooghstraat) waren klein en dat hield in dat hun bewoners hard moesten werken. Zo ook mevrouw Van Tricht, die met een zieke man en vijf kinderen in het derde huisje links woonde. Ze was "porster", dat wil zeggen dat ze mensen wekte op uiteenliggende plaatsen in het dorp. Ze verkocht turven, elf voor een dubbeltje, die ze op een kruiwagen vervoerde en ze bezorgde ook nog kranten. Bovenal was ze lief, hulpvaardig en goedgeefs voor mensen die in haar ogen arm waren.

55. Op de rechter wallekant van de Maarsseveense vaart ligt een vlonder met rails, die via een schijf in elke gewenste richting kunnen worden gedraaid. Het is de stortplaats van de kleivletters, die de zware blauwe klei hebben uitgestoken op het land waar nu onder andere de Plesmanlaan loopt. Via deze vlonder brachten de vletters de klei in hun praam naar de steenovens van Zuilen. Ze gingen daarbij onder het sluishuisje door, om langs het Grachtje in de Vecht te komen.

... . ~ - ;>.~::,.:q~""':- ",":.~ ..?.

'~~i;~:~'~.~,:' - .

56. Het stukje Diependaalsedijk vlak bij de Kaatsbaan verliest meer en meer zijn landelijke karakter. Reehts van de Jodenkerksteeg, in het pand dat er nu nog staat was het café van timmerman Van Hal. Het kan gewenste verbeelding zijn, maar het lijkt of Van Hal, zijn vrouwen de beide andere dames een rust uitstralen, die wij niet meer kennen. Een van de twee jonge vrouwen trouwde later met verenigingsman W. van Wensen, die als voorzitter van de "Verenigde Zangers" grote populariteit genoot. Rechts zien we de melkwinkel van Versteeg, waar voor het geloken raam het wagentje staat, dat we op onze tocht door Maarssen al eerder zijn tegengekomen.

57. Hoe ongeloofwaardig ook, hier op de plaats van deze mooie laan ligt nu de Dr. Ariënslaan. We zijn in de "Twaalfmorgen", een doodlopende laan met hoge bomen afgewisseld door wilgen, die ter hoogte van "Doornburgh" haaks op de Diependaalsedijk liep. Het was een verboden speelplaats voor de jeugd, die weinig moeite had met het toch vrij hoge houten hek aan de Diependaalsedijk. Het was dan wel uitkijken voor de tuinbaas van "Doornburgh", die toezicht moest houden. Bij hoge uitzondering werd een klein gedeelte vrij gegeven om toegang te krijgen tot het weiland ernaast, als daar concours werd gehouden door het Maarssense fanfarekorps.

58. Schilder-graficus Willem van Leusden kwam in 1910 in Maarssen wonen en heeft hier meer dan zestig jaar, in zijn atelier bij Marienhof aan de Diependaalsedijk, de mooiste plekjes van ons dorp in etsen en op schilderijen vereeuwigd. In de jaren twintig exposeerde hij als lid van de Stijlgroep, samen met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan, in Parijs. Toen bekend werd dat koningin Wilhelmina hem had uitgenodigd en enige etsen van hem had gekocht, vond iedere Maarssenaar dat Willem van Leusden, die tot op dat moment hier weinig erkenning ondervond, een zeer groot kunstenaar was. Willem van Leusden kreeg internationale faam, toen hij in 1957 de etstechniek van de zeventiende-eeuwse kleurenetser Hercules Seghers wist te analyseren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek