Maartensdijk in oude ansichten

Maartensdijk in oude ansichten

Auteur
:   T. van der Rijst
Gemeente
:   Maartensdijk
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0873-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maartensdijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ook Maartensdijk heeft zich gevoegd in de reeks gemeenten waarvan een boekje in de serie "in oude ansichten", door de Europese Bibliotheek wordt uitgegeven. Bij het aanschouwen van het boekje "Maartensdijk in oude ansichten", zal het u opvallen dat de auteur zich niet geheel aan zijn opdracht heeft gehouden. Immers in deze serie tracht men een indruk te geven van de situatie zoals deze was in de periode van 1880 tot ongeveer 1930.

Een ieder die enigszins bekend is met de geschiedenis van deze streek zal weten dat de voormalige gemeenten Achttienhoven en Westbroek toen nog geheel zelfstandig waren en dat ansichten van deze plaatsen dus niet in het boekje zouden behoren te worden opgenomen. Toch kan ik mij de gedachte van de samensteller wel indenken die hem heeft doen besluiten dit wel te doen. Want het niet opnemen van enkele afbeeldingen uit Achttienhoven en Westbroek zou tot gevolg hebben gehad dat deze plaatsen, waarin men juist het landelijk karakter zo goed heeft weten te bewaren, in de vergetelheid zouden raken. Het leek mij dan ook een goede gedachte om uit te gaan van de huidige situatie zoals die in 1957 is ontstaan.

Het dorp Maartensdijk, dat door ontginning in de vijftiende eeuw is ontstaan, en toen Oostveen werd genoemd, heeft dus wel een vrij lange geschiedenis zonder dat dit tot veel specifieke bezienswaardigheden

heeft geleid. Ondanks deze beperkingen is er een aardig boekje ontstaan en ik hoop dat bij het bekijken van de prentjes vele goede oude herinneringen bij u zullen herleven.

Hoewel veel oude foto's en ansichten reeds in het gemeentearchief voorkwamen en daarvan gebruik kon worden gemaakt, was het aantal te gering om daarvan een boekwerk te maken. Gelukkig hebben veel particulieren spontaan hun medewerking verleend door oude afbeeldingen hiervoor beschikbaar te stellen.

Ik wil dan ook graag aan het verzoek van de auteur voldoen om dank over te brengen aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit boekje. Het is moeilijk alle namen hier te vermelden maar ik acht het een gelukkig idee in dit verband een uitzondering te maken voor de heer E. Kwint, die door zijn kennis op grond van zijn leeftijd en vroegere functie, een grote inbreng heeft gehad bij de samenstelling van dit boekje.

De samensteller van dit boekwerkje betuig ik mijn respect en dank voor het bijeenbrengen en het ordenen van de oude ansichten en ik verwacht dat veel inwoners van onze gemeente deze verzameling met belangstelling en misschien met een klein beetje heimwee zuilen bekijken.

H.H. Schuiler, burgemeester

70L : IJ ,S TE MA~, TE SDIJ K

"

1. De tol met de nog bestaande tolgaarderswoning bij het gemeentehuis, was één van de twee tollen die op 1 april 1953 werden opgeheven. Duidelijk is het verschil in tijd te zien aan de uitvoering van de wegwijzer, in vergelijking met de afbeelding op de omslag van dit boekje. In 1825 werd het weggedeelte tussen Utrecht en Maartensdijk bestraat en werden twee tollen opgericht. Bij akte van 15 juni 1881 verklaart mr. C. baron van Breugel Douglas aan de gemeente Maartensdijk alle rechten en gebruik of concessie op de weg te verkopen. In 1917 was het tarief voor een paard vijf cent, voor een bok, geit of hond, gespannen voor een voertuig, twee cent, een rijwiel op twee of meer wielen twee cent en een voertuig op mechanische wijze voortbewogen vijftien cent.

2. Maartensdijk had in de jaren dertig geen beste naam bij de automobilisten door zijn gehate tollen. Er werd zelfs een toloorlog ontketend, echter zonder succes. In 1931 richtte men een comité op ter bestrijding van de tollen, met P. v.d. Hoek als voorzitter, G.J. den Otter als secretaris, J. Doets als penningmeester en de bekende tolbestormer Floris Vos uit Bussum. Toch zijn de tollen nog lang gebleven, wellicht vanwege de opbrengsten (in 1931 bijvoorbeeld f 80.438,11). Maar op 1 april 1953 opende burgemeester mr. H.H. SchuIler, geholpen door de wethouders mr. J. Boor en D.A. Walhout, voor het laatst de tolboom.

3. Het gemeentehuis anno 1900, waarin toen ook de gemeentesecretaris woonde, die de huidige secretarie als woonkamer en de tegenwoordige burgemeesterskamer als slaapkamer in gebruik had. Aan de achterzijde is nog het kippenhok te zien dat in 1908 werd verwijderd voor de aanbouw van een serre. In 1931 werd de bode-woning aangebouwd. Verder kunt u nog zien dat er eertijds grote ramen waren en dat het kastje, voor de huwelijksafkondigingen, toen aan de andere kant van de voordeur zat dan nu het geval is.

Amerikaan che Anjer-Kweekerij v. d. Geer et Co. Maarten dijk

4. Dat er in de loop der tijd in Maartensdijk veel veranderd is, blijkt ook uit deze kaart, die van vóór 1920 dateert en de toen zeer bekende "Amerikaansche Anjer-kweekerij" laat zien. Op deze plaats staan nu, onder meer, de woningen van het Prins Willem-Alexanderplantsoen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek