Maasbracht in oude ansichten

Maasbracht in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4412-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbracht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

4. De katholieke kerk van St.-Gertrudis in 1912. Deze werd gebouwd in 1890 in neogotische stijl onder architectuur van Joh. Kayser. De oude kerk die vroeger was gebouwd voor een parochie van 600 zielen, werd daarbij afgebroken. AIleen de oude monumentale toren bleef gehandhaafd. Pastoor van de parochie was sinds 1893 J. S. Engels, die pastoor P. A. Smidts opvo1gde. Laatstgenoernde, die in 1880 parochieherder was geworden, was reeds met de bouwp1annen voor een nieuwe grotere kerk begonnen, doch door vele moei1ijkheden duurde het tienjaar voordat de kerk er stond. Links het cafe en de schoenmakerij van M. Verreussel.

R. K. Kerk - Maasbracht.

/

5. De vereniging "De Jonge Boeren" van Maasbracht met pastoor A. Teneij, voor de feestelijk versierde vroegere pastorie, bij gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum van deze parochieherder in 1929. Op de ingelijste oorkonde op de foto staat vermeld, dat deze hem als dankbare hulde bij die gelegenheid werd aangeboden. Onder op het document staan de jaartallen 1889-40- 1929. Pastoor A. Teneij was pastoor te Maasbracht tot 1932. Hij is in dat jaar overleden en werd als parochieherder opgevolgd door pastoor J. Goldschmitz.

6. Een schoolfoto van een groep leerlingen van de openbare lagere school te Maasbracht, gemaakt in 1926. Rechts, staat de onderwijzer J. W. Maessen, de latere hoofdonderwijzer aan de schooL De school werd bezocht door leerlingen, zowel van het dorp en Kruchten, alsook van Brachterbeek en St.-J oost. Ret onderwijzend personeel bestond in die jaren uit: M. Frencken, schoolhoofd en de onderwijzers J. Janssen, M. Linssen, J. Maessen en mej. E. Lemeer.

7. Door de gezamenlijke werkliedenbonden van Maasbracht werd in vroeger jaren de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas georganiseerd. Ontvangst en toespraak van de Sint vonden plaats voor cafe Sentjens. Op de kar staat kapelaanJ. Hendrix van Maasbracht, die in 1932 rector werd van de nieuwe parochie Brachterbeek. Hij werd in december 1944 in Montfort door Duitse mi!itairen gearresteerd en is op 7 februari 1945 in het concentratiekamp Buchenwald overleden. Voor de kar staat ChI'. Linssen, voorzitter van de plaatselijke Mijnwerkersbond.

8. In vroeger jaren werden de buurtwegen die de verbinding vormden met omliggende dorpen, onderhouden door het opbrengen van kiezel vermengd met leem. Dit werd met een stoomwals vastgewalsd. Deze "bedrijfsopname" is gemaakt in 1929 bij verbeteringswerk aan de provincialeweg Schilberg-Grathem, nu de Molenweg. Links een wegopzichter en twee provinciale kantonniers. Rechts, met paard en kar, Fr. Linssen en Fr. Wilms. In het midden staat - met hoed H. Wolters. Hij was ook lantaarnopsteker van de straatlantaarns die omstreeks 1900 nog in Maasbracht op Amerikaanse petroleum stonden te branden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek