Maasbracht in oude ansichten

Maasbracht in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4412-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbracht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

S Konink 'Jke Bierbrouwerij MAASBRACHT

9. De bierbrouwerij Hermans (opname van circa 1920) was de Iaatste bestaande brouwerij van de vier, die er in vroeger jaren in Maasbracht geweest zijn, Ze lag aan de Dorpstraat en heeft in de na-oorlogse jaren plaats moe ten maken voor de aansluiting van de Brouwerstraat aan de H oofdstraat. De laatste eigenaar die de brouwerij exploiteerde was M. Hermans. Op de foto de brouwersknccht met de kar waarmee de vaten bier aan de cafehouders werden bezorgd. In 1870 waren er in Maasbracht twee bierbrouwerijen en twee mouterijen. In 1904 waren dat twee bier-. brouwerijen, een stoomrneelfabriek en een steenbakkerij,

?

10. Leden van de fanfare en andere helpers tijdensafbraakwerk na een muziekfeest, omstreeks J920 in een weiland aan de Dorpstraat, genietend van een glas bier naast het pand Hermans. Zittend: J. Wilms, F. J. A. Hermans, H. Terporten, J. Moors, Th. Krekelberg en P. J. KrekeJberg. Staande, derde van Jinks: veldwachter J, Linssen: geheel rechts: Th, van de Venne, eigenaar van het weiland,

11. De toneelvereniging "Semper Excelsior" te Maasbracht bij de opvoering van een toneelstuk in 1920. De vereniging w.erd in dat jaar opgericht en telde vijftien leden. Regisseur was M. Vergoossen. Op de foto, achter cafe Sentjens, staande: P. Beckers, J. Leentjes, A. Denie, G. Krekelberg, P. Verreussel, W. van de Loa, P. Beurskens en M. Wilms. Boven: H. Maessen, H. Terporten en J. Wackers. KinderrolJen: P. Hover, H. Wilms, J. Bongers en A. Spee. Naast deze kende Maabracht nog de toneelvereniging Brachterbeek, sinds 1899 met twintig leden en Ons Genoegen te St. Joost, sinds 1929 met achttien leden.

12. Een schoolfoto van een groep leerlingen van de openbare lagere school te Maasbracht, gemaakt in 1926. Links staat de hoofdonderwijzer M. Frencken. Op deze foto staan de leerlingen van de zesde klas van dat jaar met hun in de lagere klassen gezeten broertjes en zusjes.

13. Gezicht op de vroegere situatie van het zuidelijk gedeelte van de Molenweg met op de achtergrand de windgraanmolen, die in 1866 door R. H. Vos, landbouwer uit Echt werd gebouwd. Hij kreeg hiervoor bouwvergunning onder voorwaarde dat gebouwd werd op 50 ellen afstand van de toenma1ige provineiale weg en verder werd hem het reeht ontzegd om hoegenaamd ook, enig pluimvee te houden, zonder voorafgaande toe stemming van het gerneentebestuur. In 1919 werd door de eigenaar C. Faems de mo1en omgesehake1d van windkracht- op elektriciteitsaandrijving.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek