Maasbracht in oude ansichten

Maasbracht in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4412-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbracht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

14. De Kokstraat werd vroeger ook Koestraat genoemd. Het straatje diende a1s toegangsweg naar de gemeentelijke koeweide, waar het vee doorgevoerd werd naar de weidegang onder toezieht van een koeherder, die door het gemeentebesuur werd aangeste1d. De veehouders konden tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage in de gemeentekas hun vee op vastgeste1de dagen en uren mee naar de koewei geven. Thans is deze Koeweide het grootste industrieterrein van Maasbraeht. Reehts zien we nog de vroegere bakkerij P. J oosten- Theunissen met een stoep van maaskeien voor het pand.

15. Gezicht op de Dorpstraat bij de haven met de vroegere looppaden naar de oude loswal en de aangemeerde schepen. Rechts nog een oude elektriciteitszuil van de N.V. P .L.E.M. en het hekwerk van de vroegere peilput met waterpeilschaal van Rijkswaterstaat. De bomen zijn alle gerooid. De panden zijn van links af: de winkel van E. Gerris- Theunissen, cafe H. Theunissen, cafe L. Grispen en de woningen vall M. Krekelberg, J. Beurskens en de kinderen Wackers. Het linker pand is verbouwd en de beide huizen rechts zijn gesloopt,

16. De fanfare St.-Cecilia te Maasbracht bij haar oprichting in 1885. Zittend op de eerste rij het oprichtingsbestuur: Jac. van de Venne (voorzitter), .I. Verheggen, H. van de Venne (later burgemeester van Maasbracht) en A. Geurts. De eerste directeur was Heuvelmans uit Wessem. Op de foto is nog het oude vaandel te zien dat door de brand in de harmoniezaal in 1933 verloren ging. In het oprichtingsjaar trad het korps al naar buiten op bij de installatie van burgemeester J. van de Venne.

17. De fanfare St.-Cccilia in 1935 bij de viering van haar 50-jarig bestaan, Op de eerste rij zittend, hct bestuur: Th. Krekelberg, P. Beckers, M. Hermans, directeur J. Smeets uit Wessem, vcorzitter F. J. A. Hermans, P. Hover, lac. Smeets. P. J. Krekelberg (secretaris-penningrneester) en onderdirecteur J. W. Maessen (in 1937 directeur). In 1951 werd de fanfare omgezet in de harmonie St.-Cecilia.

18. Een opname nabij het klooster omstreeks 1920 van Ieden van de voetbalvereniging "Achilles" na een gehouden serie voetbalwedstrijden. Door de brouwerij werd hiervoor een vat bid!" beschikbaar gesteId. Na afloop werd "HetOverschotvan hetLosbancligeLeven" bii de eigenaar terugbezorgd. Veelal was dat de kar met het lege vat. Op de foto: J. Leentjes, W. van de Loa, P. Beckers, P. Verreussel, M. Linssen, G. Krekelberg, H. Maessen en H. Wilms.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek