Maasbracht in oude ansichten

Maasbracht in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4412-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbracht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Tien leden van de voetbalverenigingj.Achilles" ornstreeks 1920. Deze vereniging speelde op twee velden. Een voetbalveld, dat door het gemeentebestuur beschikbaar was gesteld, lag achter de kerk op de Koewei. Als daar koeien liepen te grazen, werd gevoetbald op een veld aan de "Snikerdoos", ongeveer waar nu het Raadhuisplein ligt. Zittend: W. van de Lao, P. Linssen, G. Wolters, G. Krekelberg, J. Leentjes, A. Denie en G. Puts. Staande: P. Verreussel, P. Beurskens en H. Maessen.

20. Omstreeks de dertiger jaren bestond in Maasbracht de voetbalvereniging M. V.c., voorloper van onze huidige, in 1945 opgerichte M.V.C. Het oude M.V.C. had haar speelve1d aan de St.-Joosterweg waar nu de uitbreiding van het huidige sportgebied in voorbereiding is. Op de foto: bestuursleden H. Broeren, P. Beckers en F. Puts; spelers Th. Wolters, G. Smeets, G. Puts, H. Puts, J. Heuts, H. Beckers, J. Peeters, W. Faems, J. Knoops, M. Knops en L. Puts; tenslotte J. Grispen en N. Weling, bestuursleden. Daartussen rector J. Hendrix, geestelijk adviseur.

Stoornzuivelfabriek - Maasbracht Montfort-Linne

21. De stoornzuivelfabriek "De Driesprong", ook weI "De Centrifuge" genoemd, lag aan de Rijksweg Roermond-Sittard en werd in 1910 opgericht. Voorzitter van het oprichtingsbestuur was G. Hermans. Door concentratie en schaalvergroting in deze bedrijfssector is de fabriek in 1952 gesloten, In 1953 is het gebouw met enige uitbreiding verbouwd tot vglo-school en later tot de huidige huishoudschool. Bekende directeuren van de zuivelfabriek waren de heren Van der Heijden en Evers.

22. Opname voor de openbare lagere school in 1929 van bestuur, docent, practische begeleiders en cursisten van een melkcursus, De cursus werd georganisserd door het bestuur van de plaatselijke zuivelfabriek en de Boerenbond. Op de tweede rij zitten o.m. P. H. Stassen (I), G. Evers (3), M. Hermans, directeur Van der Heijden van de zuivelfabriek en de onderwijzer G. Linssen (7). In 1900 bedroeg de veestapel van Maasbracht: 75 paarden en veulens; 696 koeien en kalveren; 300 schapen; 620 varkens en biggen. In 1925 waren dat: 127 paarden en veulens; 740 koeien en kalveren; geen schapen; 585 varkens en biggen.

23. Door toename van het aantal gelovigen in Maasbracht werd door Mgr. Lernmens, bisschop van Roermond in 1932 besloten tot instelling van een parochie te Maasbracht-Beek en de bouw van een kerk aldaar. De thans nog bestaande kerk kwam in 1933 gereed. Architect was ir. J. Franssen. Rector J. Hendrix werd de eerste parochieherder. De plaats waar de kerk werd gebouwd lag in de drooggevallen bedding van de vroeger door Brachterbeek stromende Krombeek. Hierdoor was veel grondophoging noodzakelijk hetgeen door de Beker inwoners met hand- en spandiensten werd uitgevoerd en waarvan bovenstaande opname getuigt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek