Maasbracht in oude ansichten

Maasbracht in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Habraken
Gemeente
:   Maasbracht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4412-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbracht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

24. De fanfare Eensgezindheid te Maasbracht-Beek bij de viering van haar 25-jarig bestaan in 1924. Deze vereniging werd in 1899 gevormd uit de sinds 1884 aldaar bestaande ge1ijknamige liedertafe1, een mannenzangvereniging Eensgezindheid. Zittend op de eerste rij, het bestuur:

H. Creemers, F. Mestrom, H. Maessen, R. Smeets (secretaris-penningmeester), J. Jochems (voorzitter), J. M. Sniekers (directeur), H. Puts, G. Mestrom, H. Linssen en G. Evers.

25. Opname in 1927 in de Dorpstraat van een feestelijk versierde wagen voor de optocht bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester H. van de Venne. Het betrof hier voornamelijk een afvaardiging van het Brachterstation waar juist in dat jaar de "statiekermis" was ingesteld en voor de eerste keer gehouden. Bij het autoportier staat J. Schulpen jr. Daarboven H. Schulpen. Verder niet zichtbare deelnemers op de wagen: J. Schulpen sr., P. Beckers, W. Cnoops, zuiveldirecteur Van der Heijden, W. Beckers en stationschef Knops. Recht van de wagen staan de dames C. en M. Smeets en M. Heemels.

26. De schutterij St.-Joris te St.-Joost in de jaren toen ze nog actief bestond. Omstreeks 1930 is ze teniet gegaan. Historisch wordt deze schutterij al vermeld in de jaren na 1600. Ret huidige trammel-en fluitkorps St.-Joris te St.-Joost, opgericht in 1934, is een voortzetting van de schutterij. Verschillende schutterij1eden zijn later naar een andere schutterij te Echt overgegaan. De koningsschutter op deze foto is J. Smeets. Rechts naast het vaandel, met hoge muts, staat F. J. Golsteijn, bekend als "Keizer Frans Joseph".

27. Het veerpont over de Maas tussen Maasbracht en Wessem (opname van circa 1910) vormde in vroeger jaren een schake1 tussen de bewoners van beide Maasoevers. In 1844 is er sprake van ins telling van dit veerpont en aan1eg van een Veerweg. Belangrijk bleek het veerpont ook met de komst van de Staatsspoorweg en de spoorwegha1te van Maasbracht in 1864. Bewoners van dorpen van de westelijke Maasoever konden via het veerpont naar de dichtstbijzijnde spoorweghalte komen om per trein te reizen of naar hun werk te gaan. Anders moest over Roermond worden omgereisd. Sinds in 1965 de Maasbrug werd geopend is het veerpont opgeheven.

28. Hoeve "De Berg" omstreeks 1920. Deze hoeve dateerde al van voor 1800, had een afzonder-· 1ijk verb1ijf voor dienstpersonee1, stallen, een manege en een bakhuis en stond op de Kruchterkempdijk waar in 1926 de sluis en het kanaal werden aange1egd. Ze werd daarvoor aangekocht en in 1928 afgebroken. Eigenaren waren de familie Ruyten en J. Brouwers-Ruyten. Bij de hoeve hoorde ook het historiscb Mollerkapelletje dat nu bij het kanaal staat. Op 26 mei 1633 werd hier een ve1ds1ag ge1everd tussen Spaanse en Staatse troepen om het bezit van de vesting Stevensweert en de vrije doorvaart over de Maas naar Maastricht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek