Maasbree in oude ansichten deel 1

Maasbree in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H.J. Manders
Gemeente
:   Maasbree
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4038-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbree in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Deze foto uit het begin van deze eeuw toont ons rechts Louis Vaessen ("KostersLouis"), terwijl hij een honingslinger bedient. Hij is hier op een imkerexpositie in Den Bosch, samen met Jan Grubben ("Toenen Ome Jan") en Gussen, respectievelijk links en rechts.

16. We keren nog eens terug naar een bekend punt van de Dorpstraat, nu in de jaren 1917/20. Ogenschijnlijk is het straatbeeld niet veel veranderd. Toch was er inmiddels een ingrijpende wijziging gekornen, nl. de aanleg, van de tramlijn (1911). Op deze foto zijn verder duidelijk de stukken "weghout" te zien die - dagelijks verlegd - ervoor dienden te zorgen dat de kiezel gelijkmatig werd ingereden. Rechts de voormalige waterput, op de plaats waar nu de bushalte is.

17. In het huisje links op de voorgrond was vroeger een zuivelfabriekje met handkracht, waardoor het de naam ,,'t Fuuske" kreeg. Later hadden Mieke Heldens en G. Wijnands er een winkeltje. In 1938 brand de het af. Naast ,,'t Fuuske " staat de woning van meester Smeets. Geheel links ziet u een. van de destijds in gebruik zijnde straatlantaarns met petroleumverlichting. Deze werden in 1924 door elektrische straatlampen vervangen.

18. De Dorpstraat verder volgend komen we bij "de Pool". Het is 1911 en Hub Hanraets en Nel Grutters hebben hun gouden bruiloft gevierd. Daags na dit feest werd, v66rdat de door de buurt aangebrachte versiering werd afgebroken, deze foto gemaakt. Op de feestdag zelf had fanfare.Bt-Aldegondis" een serenade gebracht, terwijl de turnvereniging "Volharding" zijn kunnen had getoond.

$toomzuiuelfabrie~ ?? $t J{lde~ondi5". )Yraasbre~

~ - -~

-,._~

19. Het vo1gende punt waar we aan1anden is bij de stoomzuivelfabriek "St.-A1degondis", beter bekend a1s "de Fuus", Dit gebouw uit 1905 heeft tot circa 1950 als zuive1fabriek dienst gedaan. In 1970 werd het gedeeltelijk afgebroken, nadat het jarenlang de entree in de kom Maasbree in hoge mate had ontsierd. Van het personee1 op het bordes herkennen we (staande achter de me1kbus) "Manders Driek".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek