Maasbree in oude ansichten deel 1

Maasbree in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.H.J. Manders
Gemeente
:   Maasbree
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4038-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbree in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. In vele verhalen over oud-Maasbree komen deze twee person en vo or. Links: Gorius Vaessen, vernoemd in de tegenwoordige Goriusstraat, die van november 1910 tot zijn overlijden op 26 juli 1930 lid van de gemeenteraad was. Vanaf september 1919 was hij tevens wethouder. Rechts: de gemeenteveldwachter Hendrik Zelen, beter bekend als "Schlitdriek", die van 1908 tot 1928 in Maasbree voor orde en rust zorgde. Hij overleed op 10 oktober 1941 op 8l-jarige leeftijd.

31. H et "huis W estering" zoals het er omstreeks 1900 moet hebben uitgezien, Volgens overlevering zou dit huis, dat in zijn muurankers het jaartal 1613 aangaf, zijn gebouwd op de plaats waar in vroeger tijden het kasteel heeft gestaan. In 1915/16 werd het huis tot stalling verbouwd en kwam de tegenwoordige boerderij aldaar tot stand. In de loop der jaren is dit historisch gebouw door verval verloren gegaan.

32. Op het einde van de Veestraat (thans Molenstraat) stond deze mooie windmo1en. Hij stamde uit het jaar 1866, toen de weduwe J .H. van de Loa vergunning kreeg am "in het Westringse veld, bij de Veesteeg" een wind-, graan- en oliemolen te bouwen. In 1889 kwam de molen in het bezit van de familie Peters-Bas, in de wandeling altijd aangeduid als "de nieje molder". De drie zonen, Wiel, Jan en Piet (op voorgrond), moesten in 1944 lijdelijk toezien hoe de Duitsers de rnolen opbliezen.

33. Kindsheidoptochten waren vroeger een geregeld terugkerend gebeuren. Hier een groepje uit zo'n optocht omstreeks 1920. Menigeen zal met vreugde zichzelf ontdekken.

34. Aan het begin van de Veestraat (thans Molenstraat) bouwde P .H. Peeters in 1890 ter plaatse van de huidige PERO-gebouwen deze statige stellingmolen, later bekend als "de meuIe van Huber ziene Jeu". In november 1944 werd de molen evenals zovele andere, het slachtoffer van de oorlog.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek