Maasbree in oude ansichten deel 2

Maasbree in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Frits Wijnen
Gemeente
:   Maasbree
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5111-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasbree in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Brede, Bree, Brey, Bree-sur-Meuse, Maasbree. Namen voor een dorp tussen Peel en Maas, dat in 1240 voor het eerst in een akte opduikt. In 1240 is Brede een dorpje met een eigen kerkje en pastoor, behorend onder de maeht van de kasteelbewoners, de heren van Brede, ressorterend onder het Land van Kessel. De heren van Brede en hun nazaten, respectievelijk De Roover, Van der Donek, Van Vlodrop, Van Pallandt en ten slotte de graven van Gelre-Areen, blijven in Maasbree hun heerlijke reehten uitoefenen tot de Fransen de Zuidelijke Nederlanden indelen naar Frans model en de gemeenten vormen. Bree vormt samen met Baarlo en Bleriek de "Commune de Bree".

De gesehiedenis van Maasbree is voor de boerenbevolking een eeuwenlange aaneensehakeling van armoe en ellen de geweest, trouw de tienden afdragend aan de edele heren in het Land van Kessel dat voortdurend - sinds 1400- oorlogsgebied is. Derhalve ondergaat d,e bevolking steeds opnieuw plunderingen, brandsehattingen en oorlogsheffingen van Spanjaarden, Hollanders, Fransen en Pruisen. Misoogsten en epidemieen, zoals de pest van 1626-1636, doen de rest. Als in 1794 de , ,Grande Armee" van Napoleon binnenvalt, is dit de zoveelste maehtswisseling in het in 1786 door een grate brand geteisterde dorp. Maasbree is de meest noodlijdende kern van de nieuwe gemeente en herhaaldelijk worden er pogingen gedaan de gemeente te splitsen. Tevergeefs, tot in 1940 de Duitse bezetter Bleriek door Venlo laat annexeren.

Akkerbouw en veeteelt op karige landbouwgrond blijven tot diep in de twintigste eeuw hoofdbron van inkomsten.

Door een telefoonverbinding (1898) en de tramlijnverbinding Beringe-Maasbree- Venia (1912-1940) wordt Maasbree langzaam uit zijn isolement gehaald. Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) begint de opbouw en de welvaart groeit allengs, dankzij aan spaarzaamheid gekoppelde noeste arbeid. In de roerige jaren zestig begint opnieuw een omwenteling doordat telefoon, radio, en televisie de besehermde huiskamers binnendringen. Auto's, vakanties in het buitenland en vervolgonderwijs breken de kleine "dorpswereld" open. Onder leiding van de voortvarende burgemeester Schols (1960-1968) wordt Maasbree een welvarend forensendorp, met een uitgestrekt, sterk agrariseh getint buitengebied, met bossen en natuurgebieden.

Door zijn "ellendige" historie zoekt men in Maasbree vergeefs naar historische bouwwerken, grote herenhuizen enzovoort. Door oorlogsgeweld en brand ging veel verloren. Daarbij verdween door de heersende vernieuwingswoede veel van het pittoreske dorpseigen en werd de slopershamer vaak onaehtzaam en rigoureus ingezet.

Maasbree anna 1990 heeft een geheel ander aanzien dan Maasbree an no 1940, hetgeen met de nu volgende foto's en ansichten uit de "goede oude tijd" (?) gei1lustreerd wordt.

Frits Wijnen

1. De , ,Pool" anna 1901. Voorheen was hier een drenkplaats voor vee, dat van de heide- en weidegebieden naar huis werd gebracht. De brand van 1786, volgens een oude ballade "het dampbeest" genoemd, legde vanaf dit punt tot aan de kerk (die wonderwel gespaard bleef) 22 huizen en 17 schuren in de as.

In 1901 is de "Pool" een idyllisch plekje met een gezicht op de oude kerktoren (in de volksmond "de stomp" genoemd), wiens koperen dak glinstert in de zon.

Van links naar rechts ziet u hier de huizen/boerderijtjes van Piete Graad (Hanraets), de Verver (Vaessen), Hinkes Handrie (Hermans), Helmus ziene Joep (v.d. Sterren) Mien-in-'t gaat (Daniels), Van Gaal en de weduwe Vaessen. Ten slotte een schuur, waar later secretaris Vaessen bouwde. Geheel rechts het huis van Verver Sef (Vaessen).

De "Pool" is tegenwoordig het uitgaanscentrum van Maasbree, met onder meer Niens, nazaten van de familie Hanraets, die hier naast het boerenbedrijf sinds ongeveer 1860 een cafe exploiteerde.

2. Dorpstraat anna 1930. De foto is genomen op de tegenwoordige kruising Brand-Dorpstraat. De huizen waren van Drieneke (Vaessen, grootgrondbezitters); Ib van Nisselroy, die zich later als kapper en sigarenmaker aan de Molenstraat vestigde; de Snieder (Peeters); Spelte Kuiibeske (Beurskens), Kosters Nellie en Wies (dochters van Lowie Vaessen) en Weys, die naast zijn agrarische activiteiten ook een cafebedrijf had. Achter rechts woonde Uffels bekker (Janssen). Later begon Handrie Mulders hier een slagerij, terwijl hier nu ,,'t Hapke" is gevestigd.

Geheel rechts - met de mooie oldtimer voor de deur - woonde de familie Peeters-Kessels, die een molenbedrijf aan de Sevenumseweg had.

3. Het gemeentehuis gezien vanuit het zijportaal van de verbouwde kerk. Rechts ziet u de ommuurde tuin van de brouwersfamilie Van de Loo.

Achter de muur omzoomt een ligusterhaag de tuin tot de tegenwoordige straat "Op de Kemp", waar het klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid ligt.

4. In het gemeentehuis vinden we in de oude raadszaal de laatste gemeenteraad, die samengesteld was uit inwoners van Maasbree, Baarlo en Blerick.

Aan het hoofd van de tafel zit burgemeester Janssens (rechts) met aan zijn zijde secretaris P. Symons van Blerick. Zittend, van links naar rechts: Piet Grubben (Hout Blerick), Berden (Baarlo), Sjang Linssen (Maasbree), Koolen Kuiib (Hout Blerick), Berden (Blerick), Rooyakkers (Blerick), Jac Grubben (Blerick) en Terra (Blerick).

Staand: Lommen (Blerick), Hutjens (Baarlo), Handrie Verlinden (Maasbree), Botten Kuub (Blerick), Groeneboer (Blerick) en Antoon Hillen (Maasbree).

Aan burgemeester Janssens, een oude aristocraat wonend in kasteel "D'Erp" te Baarlo, dankt Maasbree het vele groen in en buiten de bebouwde kom; in Janssens' ogen waren bomen heilig ...

5. Het mooie statige herenhuis van de brouwersfamilie Van de Loo in 1920. Deze woning werd in 1830 door Gerard Vaessen gebouwd en kwam door vererving in het bezit van de brouwersfamilie Van de Loo, die achter het huis de brouwerij "Aurora" bouwde. In 1906 werd de woning verbouwd in de huidige toestand. In 1983 werd het monumentale huis gekocht door de Maasbreese wethouder Haenen; de brouwerij was inmiddels gesloopt.

Op de voorgrond ziet men het prachtig gesmede hekwerk rond de parochiekerk. Aan de achterkant van de kerk lag het kerkhof.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek