Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Kort voor de Eerste Wereldoor1og werd dit kenmerkende plaatje van de opkomende Maasdijkse tuinbouw geschoten. Tuinder Doorduin heeft kennelijk zojuist de eerste worteltjes van het nieuwe seizoen geoogst. Op het stapeltje kisten links zien we tenminste de "bospeen" klaarliggen voor vervoer naar de veiling. Het was de tijd waarin de tuinder nog vrijwel aIleen eigen kisten gebruikte, in tegenstelling tot later toen de veiling de kisten voor alle leden beschikbaar stelde. Op het eigen fust had men dan ook zijn initialen geverfd om verwisseling met kisten van coIlega's te voorkomen. Vanaf links zien we: tuinder A.W. Doorduin, zijn dochtertje Marie, het meisje in de huishouding Marie Hoekveen, staande op het platglas medewerker Janus Vermeer, voor hem de kleine Job Doorduin, verder zijn moeder A. Doorduin-Verrneulen en ten slotte Gerrit Aarse. Deze laatste hielp maar zo nu en dan wat mee op het bedrijfvan Doorduin, want hij had een bodedienst op de stad Delft.

10. Een mooi oud plaatje dat van 1914 dateert laat ons de boerenwoning van de familie Van Staalduinen zien aan de Polderhaak. Jammer genoeg werden niet allen op de foto herkend. Men meent dat vanaf links voorkomen Leen van Staalduinen, de eigenaar, en voorts Dirk en Janus van Staalduinen. Achter de jongeren naar rechts staat waarschijnlijk mevrouw Van Staalduinen. Mogelijk dat er bovendien enige van de kinderen op de foto staan en een van de knechts van het bedrijf.

Groete uit i)aasdyk

11. Gezicht van de Maasdijk, omstreeks 1918 door de fotograaf gekiekt. Het betreft hier links de zogenaamde "tien plagen", de tien arbeidershuisjes die sinds jaar en dag zo door de Maasdijkers worden genoemd. Het waren woningen die slechts een kamer en een keuken bevatte. Op de zolder werd geslapen. Mogelijk dat er voor de ouders slaapgelegenheid was in de beds tee in de kamer. Maar de kinderen, en dat waren er dikwijls nogal wat in die jaren, werden op de zolder te slapen gelegd. Buiten stonden een paar toiletten, waar alle bewoners van de "tien plagen" gebruik van maakten, Op dat punt is er gelukkig tegenwoordig in de woningbouw weI het een en ander veranderd.

80erelbofltede ORA JEPOLDER.

12. De boerenwoning van Van Galen in de Oranjepolder, zoals deze rond 1918 werd gefotografeerd. Deze woning is ondertussen door afbraak uit het landschap van de polder verdwenen. Grond en opstallen van de Oranjepolder behoordcn tot ongeveer 1919 tot het bezit van de Rijksdomeinen en is in die jaren in verschillende kavels aan particulieren verkocht.

13. Een typisch voorbeeld van een echt Westlands tuindershuis zien we hier in het huis van W. Valstar, dat langs de Maasdijk stond. Op deze uit ongeveer 1918 stammende foto zien we op de achtergrond de warenhuizen en kassen van het bedrijf van Valstar. Het huis bestond eigenlijk uit twee gedeelten, elk daarvan onder een eigen kap gebouwd. In het voorste gedeelte was het woonhuis gevestigd met beneden twee kamers en een keuken. Op de zolder werd er door de familie geslapen, meestal eigenlijk alleen door de kinderen, terwijl de ouders beneden in een beds tee in de kamer sliepen. In het tweede gedeelte van het huis was op de begane grond de bedrijfsschuur, terwijl men de zolder voor opslag van materialen gebruikte. Ook gebeurde het dat men op die zolder een gedeelte van het geoogste fruit tijdelijk opsloeg om het pas later te verkopen, als de prijzen op de veiling wat beter waren geworden. Op de zolder van de bedrijfsschuur werd ook vaak een gedeelte afgeschoten en ingericht als slaapplaats voor inwonende knechts of dienstmeisjes.

Boeren oning; ORA JEPOLDER.

14. Een van de acht gefotografeerde boerenwoningen in 1918 in de Oranjepolder, was de woning van Joost de Jong. Eerder was deze hofstede bewoond geweest door de families Jochem Vreugdenhil en A. Sonneveld. Deze woning ligt vlak bij de woning van P. Sonneveld, waarvan ook een afbeelding in dit boekje voorkomt. De Oranjepoldcr is ruim driehonderd jaar geleden, omstreeks 1644, ingedijkt ten behoeve van stadhouder prins Frederik Hendrik, die Heer van Naaldwijk was. De kosten van de indijking bedroegen destijds ongeveer honderdduizend gulden. Nu kan men voor dit bedrag nauwelijks een huis laten bouwen.

Maasdijk

Het nieuwe Zwetkanaal

15. Ongeveer zestig jaar geleden was ook de hengelsport al geliefd, als we het grote aantal vissers op deze plek in actie zien. Het betreft hier het Zwetkanaal, dat vanaf de Oranjesluis landinwaarts het Westland in loopt. Zouden op een dergelijke plaats de sterke vissersverhalen worden geboren? Zo zou een Maasdijker hebben verteld dat hij eens naar zijn collega-tuinder aan de andere kant van de sloot wilde. De betreffende sloot was echter te breed om eroverheen te springen. Gelukkig zwemt op dat moment juist een snoek van weI anderhalve meter lang aan de oppervlakte voorbij. De verteller aarzelt geen moment, stapt op de snoek en zo op de andere kant van de sloot. Ja, die Maasdijkers konden er wat van!

Bocrcnwoninr ORA1UBPOLDER.

16. De hofstede van de familie P. Sonneveld, zoals die in de winter van 1918 door het oog van de fotograaf werd gezien. Deze woning die aan de Korte Kruisweg staat, is thans in gebruik als opslagplaats voor de cooperatieve vereniging "Maasmond". Het verhaal gaat, dat in deze woning voor het eerst in Maasdijk een radioapparaat werd gedemonstreerd. We kunnen ODS nu nauwelijks meer voorstellen dat een aantal mensen geboeid rond een kastje zit waaruit muziek en menselijke stemmen klinken en dat dan voor hen min of meer als een nieuw wereldwonder overkomt. vss, de familie Sonneveld is deze woning in gebruik geweest bij de families D. Vreugdenhil en H. Broekman.

17. Aan de overzijde van de Maasdijk was de kleine kruidcnierswinkel van S. van Zan ten gevestigd. Op een zonnige dag is de familie uitgelopen voor de fotograaf. Geheellinks heeft men buurvrouw Voogdvan Geest herkend, dan voIgt mevrouw Van Zan ten met haar man en kinderen. Men meent dat aile vier kinderen op het plaatje aanwezig zijn, te weten Lena, Dit, Nel en Ren. Meer naar reehts woonde de familie W. Doorduin.

Boerenwonini ORA JEPOLDER.

18. De een of andere ons nog onbekende fotograaf heeft in de winter van 1917 op 1918 of die van 1918 op 1919 door de Oranjepolder gezworven en daar alle boerenwoningen op de gevoelige plaat vastgelegd. Ditmaal betreft het de woning van Jaap Noordam, die hij onder sehot heeft genomen. Voordat de familie Noordam deze woning beheerde hebben ook de families A. de Jong en Joost de Jong deze woning bewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek