Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Maasdijk - Vereeniging Gebouw

39. Het verenigingsgebouw "Concordia" is bij alle Maasdijkers bekend, De Vereniging van Vrijzinnig Hervormden houdt er haar kerkdiensten. De gymnastiekvereniging "Kracht Door Oefening" gebruikt het voor de training en de harmonievereniging "Eendracht Maakt Macht" houdt er haar repetities. Aangezien deze foto ongeveer in het midden van de jaren twintig moet zijn gemaakt, betekent dit dat er aan dit gebouw in de laatste vijftig jaar weinig veranderingen zijn aangebracht.

40. De Verkadestraat met postkantoor op een ansicht die omstreeks 1925 moet zijn gedrukt. Het zwaar begroeide pand rechts is het postkantoor en direct links ervan staat het huis van schoenmaker De Geus. In het water een van de bekende Westlandse tuindersschuiten die in die jaren in grote aantallen aanwezig waren. Het merendeel van de gekweekte groente en het fruit werd immers per schuit naar de veiling vervoerd. Rond Maasdijk was dit misschien wat minder sterk, maar in andere Westlandse dorpen was men vrijwel volledig op de schuit aangewezen.

41. In 1907 werd A. van Eden als hoofd van de christelijke school te Maasdijk opgevolgd door J.J. Top, die voordien onderwijzer was te Amsterdam. Als hoofd van de "School met den Bijbel" is de heer Top een markante figuur geworden in Maasdijk, vooral omdat hij erg lang de taak van hoofdonderwijzer heeft vervuld. Pas in 1937 of in 1938, dus ongeveer dertig jaar na zijn benoeming nam hij pas afscheid van deze school. Op de foto zien we J.J. Top samen met zijn echtgenote, mevrouw E. Top-van der Valko Mevrouw Top heeft haar verblijf te Maasdijk niet nutteloos laten voorbijgaan, daar zij zich verdienstelijk heeft gemaakt op diverse sociale plaatsen.

42. Waarschijnlijk bij gelegenheid van een uitstapje in 1929, werden de meisjes van de gereforrneerde meisjesvereniging "Esther" door de fotograaf gekiekt. We zien vooraan, zittend op de grond, vanaf links: J. van der Meer Jdr., Fr. Prins, S. van Rijn Ldr., N. Quak, L. Groenheide, N. van Leerdam, Bets van Seters, P. de Waal, M. van der Meide, A. Doorduin en M. Doorduin. Op de stenen balustrade zitten: J. Quak, B. Noordam, A. de Geus, H. van der Berg en zowat verscholen zit daar nog M. Doorduin. Staande in hun mooie zomerjurkjes treffen we aan: N. Valstar, J. Hordijk, C. Voogt, G. van der Hoeven, G. van Leerdam, M. Visser, J. van der Lugt, J. van der Meer, H. van der Ende Hdr., M. Bouwmeester en Tr. Noordam. Het hoogst zijn uiteindelijk geklommen de meisjes J. Valstar en A.M. Lock.

43. Niet helemaal duidelijk is bij welke gelegenheid deze foto werd gemaakt. Ja, nogal duidelijk, een dagje uit, maar nog is niet bekend geworden of dit in schoolverband of met de zangvereniging of wat dan ook is geweest. Dat wordt ongetwijfeld nog wel duidelijk. Naar schatting zijn echter rond 1929 deze kinderen en hun begeleiders op reis, maar ook het reisdoel is onbekend gebleven. WeI zijn verschillenden van hen herkend, en wel: liggend op de voorgrond de zeer bekende dorpsfiguur en dorpsomroeper Bas Bos, voorts Bart Broos, Koos van Staalduinen, Leen Groenheide, Zus Broos, Janna Sonneveld, Dirk Vreugdenhil, Arie de Koning, Jan van Oosten, Nico Scheffers Czn., Nico de long, Bertus Middelburg, Niek van der Hout, Niek van der Sar, Huib van Rij, Nico Scheffers Jzn., Henny van Doorne, Jant Bos en Mien Verhoog.

44. Het bekende huis van de familie Kester van het Blauwe Hek aan de Leeweg. Rechts de warenhuizen van het tuinbouwbedrijf, zoals die rond 1930, ten tijde van deze foto, werden gebouwd. De hoge, stenen schoorstenen bepaalden het silhouet van het Westland. Alhoewel de tee1ten in de kassen verschrikkelijk mooi kunnen zijn, doet de bouw van de kassen met hun schoorstenen wei eens aan de industrie denken. Alhocwel de tuinbouw nu, vijfenveertigjaar later, heel erg kundig is en het mogelijk de produktie van groente en bloemen wei wat fabrieksmatig doet lijken, he eft men toch nog steeds met de natuur te maken.

45. Vaar de Tweede Wereldoorlog was vakantie een ongekende luxe die slechts voor een enkeling was weggelegd. Bij de Maasdijkers was dit niet anders en het enige wat men mogelijk nog had was een fijn dagje met de gehele familie naar zee of wei sam en naar het circus. Daarmee was de vakantie voorbij en moest men er weer een heel jaar tegen kunnen. Op bijgaande foto zien we een Maasdijkse familie die had gekozen voor een dagje naar het strand. Men liet zich daar vereeuwigen in een "nepboot", een kunstig geschilderde plank, en men had daarmee dan een souvenir van het dagje uit. We zien hier vanaf links, in volle aandacht voor de fotograaf: Marinus Hofland, Jaantje Hofland-van Lenteren, Piet Hofland, Lenie Hofland, Marie Huisman, Nelie Hofland, Neeltje van Lenteren-van Staalduinen en Hein van Lenteren. Plaats van handeling was de nabijgelcgen badplaats Hoek van Holland, in 1930.

46. De oude gereformeerde kerk heeft erg lang dienst gedaan en werd in de jaren twintig duidelijk te klein voor het aantal kerkgangers. Men heeft toen een belangrijke uitbreiding gerealiseerd door er een nieuwe vleugel aan te bouwen, en wei aan die zijde waar vroeger de oude "School met den Bijbel" heeft gestaan. Deze uitbreiding geschiedde in 1927. Vijf of zes jaar later werd deze foto van het interieur van de kerk gemaakt. Nog ongeveer veertig jaar heeft deze kerk dienst gedaan voor de Gerefonneerde Gerneente, nadat de verbouwing had plaatsgevonden. Rond 1967 immers, verhuisde men naar het nieuwe, imposante bedehuis.

47. K.D.O. is de nog bestaande gymnastiekvereniging "Kracht Door Oefening", die altijd veel heeft betekend in Maasdijk en hier in 1931 of 1932 door de fotograaf is te kijk gezet. Heel erg veel van de gymnasten werden herkend, maar ze zijn niet in volgorde genoemd, zodat het straks een mooie winteravondpuzzel wordt om iedereen op zijn plaats te zetten. Men herkende in ieder geval: J 0 de Bloois, Jo Middelburg, bestuurslid Jan Boekesteyn, voorzitter W.A. van Doorne, Jan van der Meer, Rinus Nieuwkerk, Kees Vreugdenhil, Johan Groenheide, Cor Kool, Piet van der Ende, Pleun de Koning, Dirk de Koning, Henny van Doorne, Jaap Noordam , Lau Voogd, Henk van Lenteren, nog een Henny van Doome, Bertus Middelburg, Niek de Jong, Henk Hanemaayer, Koos de Graaf, Arie Lievaart, Maart van Lenteren, Henk Vellekoop, Jan Vellekoop, Leen van Staalduinen, Nic van Staalduinen, Piet Vellekoop, Cor de Graaf, Jan van Lenteren, Jo van Lenteren, Wirn van Doorne, Jo Boekesteyn, Piet Sonneveld, Janus Bruggeling, Cor Middelburg, Isaak de Graaf, Minus Hock en Cor van den Beukel.

48. In 1931 vierde de gereformeerde jongelingsvereniging "Spreuken 9 : 10 a" haar veertigjarig bestaan, bij welke gelegenheid deze staatsiefoto werd gemaakt. Achter de tafel zitten, van links naar rechts: J. Bouwmeester, Jac. Koornneef, C. van Rijn, J. Prins, erevoorzitter J.J. Top, G. Quak, D.P. Valstar, C. Hordijk, A. W. de Leeuwen A. Vreugdenhil. Op de tweede rij staan: P. Prins, G. Koornneef, P. Quak, G.A. de Geus, W.A. Doorduin, L Hordijk, N. van Vliet, W. Prins, E. Heusinkveld en B. Prins. Ten slotte vinden we op de achterste rij: W. van Vliet, M. van den Berg, C. van Leerdam, B. van den Bogerd, A. Mostert, A. de Bruin, A. van Leerdam, L. Dekker, A. Voogt, M.J. de Geus, B. Zuiderveen, B. Dekker en W. Verkade.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek