Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Uiteraard mag in dit fotoboekje de foto van de christelijke zangvereniging "Soli Deo Gloria" niet ontbreken. De foto die omstreeks 1932 werd gemaakt, toont ons op de voorste rij, vanaf links: M. Visser, J. van den Bogert, A. Prins, S. Kruithof, W. Voogt, A. van de Wetering, dirigent Linneman, A. Mostert, J. van der Lugt, B. Zuiderveen, C. Kleywegt en G. Koornneef. Op de tweede rij beginnen we met: P. Mostert, E. van Seters, A. de Graaf, W. Prins, M. Visser, K. Voogt, F. van den Berg, B. van den Bogert, A. Voogt, Jac, van den Bogert, W.A. Doorduin, C. van Leerdam en B. Prins. Voorts vinden we op de derde rij: J. Quak, N. Quak, K. Kuyvenhoven, J. Hordijk, c.c. Voogt, E. Voogt, E. van der Lugt, P. van den Berg, J. van Vliet, M. van der Meide en J. van der Hoeven. Ten slotte de vier hooggeplaatste zangeresjes A. van Leerdam, L. Visser, F. Prins en E. Vellekoop.

50. Zoals in de meeste Westlandse dorpen gebruikelijk was, werd er ook in Maasdijk jaarlijks een zogenaamde "Kunst- en Sportdag" georganiseerd. Aan deze manifestatie namen sport- en muziekverenigingen dee! en de baten waren veelal bestemd voor een met name genoemd lie fda dig doe!. Soms ook werden de inkomsten gedeeltelijk voor een liefdadig doe! bestemd en gedeeltelijk verdeeld onder de deelnemende plaatselijke verenigingen. Ret bestuur van de "Kunst- en Sportdag" poseert voor de fotograaf in 1933, voor de hulppost van de p!aatselijke afdeling van de E.R.B.O. Zittend treffen we aan, van links naar rechts: Jochem de Lange, RC. Verhey en Jan Boekesteyn van het Staalduin. Achter hen staan: Wim Voogt, dan in de tent van de hulppost een onbekende, ook de man in het donkere pak werd niet herkend, verder Arie Mosterd, bakker W.A. van Doorne, M. Vellekoop, F. Kalisvaart en G.P. Valentin.

51. In 1933 vierde de gereformeerde meisjesvereniging "Esther" haar twaalf-en-een-halfjarig bestaan. Bij die fecstclijke gelegenheid werden de leden gefotografeerd voor het gereformeerde kerkgebouw. Op de voorgrond zijn gezeten, vanaf links: Neeltje Quak, Antoinet de Geus, Marie van Dijk en Sjaan Hordijk. Op de tweede rij zien we: Anna van Leerdam, Pietje Bouwmeester, Rina de Geus, Lena Koornneef, Meintje Hoekveen, Pictje Vreugdenhil, Jo van der Hoeven, Marie Valstar en Lena Kleywegt. Op de derde rij zijn het de meisjes: Leentje Visser, Francien Prins, Mina Vreugdenhil, Bets Voogd Adr., Jo Voogd, Cathrien Hofman, Hendrien van den Berg, Bets Voogd Jdr., Pietje van den Berg en Jant Hordijk. Van de negen meisjes op de bovenste rij werden de volgende acht herkcnd:

Neeltje Valstar, Sjaan van der Hoeven, Geertje Vreugdenhil, Neeltje van Leerdam, Jaapje van der Lugt, Co van der Boogerd, Liesbeth Pontier en Corrie Voogt.

52. De Maasdijkse middenstand kende in de crisisjaren dan misschien niet de concurrentie van grootwinkelbedrijven, maar een kleine onderlinge concurrentie was er uiteraard wel, In de melkhandel kende het kleine dorp bijvoorbeeld een viertal "melkboeren". Wanneer we dan bedenken dat de boeren natuurlijk zelf over voldoende melk beschikten, evenals hun personeel, dan kunnen we ons indenken dat het voor de plaatselijke melkhandel geen vetpot zal zijn geweest. Maar ondanks de concurrentiestrijd kon men het goed met elkaar vinden en kwam men zoals hier zelfs gezamenlijk op de foto. Rond 1933 ontmoette de fotograaf onder aan de dijk Jo van Lenteren, Arie van Rijn en Jan van Lenteren, de vader van de kleine Jo.

53. Een mooie appelschimmel moet dadelijk de bloemkool van tuinder Piet Koornneef naar de veiling "Westerlee" brcngen. Aan de vracht op de wagen te zien, heeft men al heel wat afgesjouwd. Alle kisten geoogste bloemkool moesten namelijk tegen de dijk op worden gedragen, omdat de tuin onder aan de dijk lag. Men deed dit met de berrie, het draaggereedschap dat we rechts naast de wagen zien, een bekend attribuut van de kaasdragers in Alkrnaar. Maar ook in de Westlandse tuinbouw werd dit vroeger veel gebruikt. Op de bok zien we Henk van Lenteren en tegen de kisten staat Klaas Kleywegt, terwijl Piet Koornneef uiterst rechts staat. Dezc foto zal ongeveer in de jaren dertig zijn gemaakt, gedurende de ernstige crisis dus. Het is te hopen dat men een goede prijs voor de bloemkool heeft gehad. Maar het gebeurde in die jaren dat men op de veiling slechts 1 1/4 cent per bloemkool kreeg. Wanneer er dan naar schatting zo'n liDO bloemkolen op de wagen waren, dan bracht dat in totaal dertien gulden en vijfenzeventig cent op. Niet al teveel als je daarvoor een lange morgen in de weer bent met z'n drieen.

54. De gereformeerde kerk nadat de uitbreiding van 1927 tot stand was gekomen. Naar links is een nieuwe vleugel aangebouwd, die het kerkgebouw aanmerkelijk verruimde en meer kerkgangers de gelegenheid gaf de diensten bij te wonen. Tot veertig jaar na deze verbouwing heeft het gebouw als kerk voor de Gereformeerde Gemeente dienst gedaan. In 1967, na de totstandkoming van het nieuwe gebouw, verhuisde men naar de andere zijde van de dijk, op een meer centrale plek gelegen. Rechts naast de kerk zijn twee huizen aangebouwd, Het huis direct aan de kerk grenzend was de pastorie en het klein ere huis ernaast was vroeger de woning van het hoofd van de christelijke school. Kenmerkend voor dit plaatje is ook de witte stoep aan het water. In vroeger jaren werd het slootwater nog vaak in de huishouding gebruikt, omdat men wasgoed, maar soms ook de vaat waste op de stoep aan de slootkant.

55. De Korte Kruisweg, tegenwoordig min of meer een verkeersader in Maasdijk, hier in de jaren dertig gefotografeerd als een rustig laantje. De weg was nog niet geasfalteerd en was niet veel meer dan een zandweg, die in de zomer stoffig en in de winter echt wel eens modderig kon zijn. Links zien we de slagerij van de weduwe Vellekoop-Sonneveld, Eigenlijk was het de slagerij van de jonge jongens Frank en Jan Vellekoop, van wie de vader reeds op jonge leeftijd was overleden. Toen echte Maasdijkers eens terugkwamen van een bruiloft en men hen vroeg hoe het feest was geweest, antwoordde men dat het feest wel aardig was geweest, maar het vlees dat men te eten had gekregen was niet zo goed als dat van de weduwe Vellekoop. Rechts zien we op deze foto nog juist de hooischelfvan de woning van Maarten de Zeeuw.

56. Het Nollaantje uit de jaren dertig, toen niet meer dan een zandpad, dat in de winter een modderpoel kon zijn en waar in de droge zomerperioden het stof hoogtij vierde. Smal maar bekoorlijk, vooral door de dammen en bruggetjes die links toegang geven tot de huizen. Toenemend autoverkeer heeft ook hier meegewerkt tot het verkrijgen van een betere laan, waaraan mogelijke gezelligheid en bekoring eehter ten offer moesten vallen.

57. In de jaren dertig werd deze opname van de Waldeck-Pyrrnondtstraat gemaakt. Het is er nog een en aI rust wat de klok slaat, want aIleen het vooreind van de straat is pas bebouwd. Rechts zien we de winkel en bakkerij van de familie Van der Berg.

58. Het Maasdijks jeugdkoor werd in 1938 op de kiek gezet, maar we zijn er met precies achter gekomen bij welke gelegenheid dat was. Het kan zijn geweest bij de opening van het wijkgebouw van het Groene Kruis, waar het koor op deze foto voor staat, of bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Leider van het koor was in ieder geval meester Everaarts die wij rechts van het spandoek zien en aan de linkerzijde staat zijn helpster Bets Voogt. De zangeresjes waren, niet in een bepaalde volgorde: Rina Kochs, Henk en Johan Kochs die het vaandel vasthouden, Nelie Visser, Gerrie Kalisvaart, Map Kalisvaart, Jo van der Ende, Bep Vellekoop, Gre Vellekoop, Nel Vellekoop, Jo Haring, Net Haring, Nel de Vos, Wil de Vos, Map Koornneef, Corrie van der Lee, Willie van der Lee, Annie van der Ende, Gerrie en Annie Assernberg van Eysden, Ennie Visser, Lena Vellekoop, Nel van Baalen, Corrie van Vliet, Co van de Wetering, Pleunie van de Wetering, Ma Hoogvliet, Fennie Buitenweg, Marie van der Burg, Corrie Poldervaart, Nelie Kleywcgt, Annie Valstar, Nel Valstar, Truus Pontier, Pietje van Seters, Marie van der Ende, Janny Koomneef, Annie van Lenteren, Rina Hoogendonk, Annie van Beusichem en Nel Voogt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek