Maasdijk in oude ansichten deel 1

Maasdijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3889-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een oude tuindersschuit werd omgebouwd tot schip van Staat, bij gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana in 1937 of bij het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. De Maasdijkers bemanden het schip van Staat met de volgende belangrijke persoonlijkheden, vanaf links: Bart van den Bogerd, Cor van Leerdam, Leen Prins, Berend Zuyderveen, Lena Koornneef als koningin, verder Nel van der WeI, Bart Prins, Piet Koornneef, Cor van Rijn, Arie Broekman en Arend Hordijk.

60. Een stemmig plaatje van de tuinbouw rond Maasdijk omstreeks 1937, toont ons de produktie van komkommers in het zomerseizoen onder het platte glas. Komkommers werden in die jaren nog hoofdzakelijk onder platglas getceld. Aileen in Loosduinen kende men nog de teelt in de speciale komkommerkasjes. Opvallend zijn hier de witte komkommers, die nu al jarenlang niet meer door de tuinders worden geteeld. Maar in die jaren waren naast de greene, ook de witte en gele komkommers bekend. Onder het platte glas had men wel de voorkeur voor de witte boven de groene komkommers, omdat deze eerste minder gemakkelijk bitter worden tijdens de hoge zomertemperaturen. Daarnaast waren er ook verschillende mark ten, met name de Amsterdamse, waar men de voorkeur gaf aan de witte komkommers. Dit plaatje werd gemaakt op de tuin van Arie van der Lee die we op de achtergrand met een kist vol komkommers zien staan. Op de ramen van het platte glas rustte Henk van Lenteren even uit van het gesjouw met de oogst van die morgen. De houten blokjes die we links op de ramen zien liggen, werden gebruikt om de platte bakken "op lucht" te zetten.

61. De Oranjestraat zoals die er rond 1936 heeft uitgezien. Toen tien tot vijftien jaar eerder deze straat werd gebouwd, moesten de stenen voor de bouw van de woningen worden gelost aan de loswal bij de Verkadestraat, De per schip aangevoerde stenen m oesten dus allemaal over de hoge dijk worden vervoerd naar de bouwplaats, een erg omslachtige aangelegenheid. V66r de winkel links zien we de heer J.e. van Lenteren, die een kruidenierszaak in dit pand had gevestigd. Bij de huurovereenkomst, die destijds hiervoor werd gemaakt, werd door dominee Pontier, de voorzitter van de woningbouwvereniging, bepaa1d dat er geen wijn of andere alcoholische dranken in deze winkel mochten worden verkocht. Daarmee ging Van Lenteren akkoord. Wie schetst zijn verbazing toen in de crisisjaren het tegenoverliggende pand opnieuw werd verhuurd en de daarin gevestigde kruidenier wel alcoholhoudende dranken verkocht! De woningbouwvereniging had dit nu weI toegestaan, omdat men anders in die slechte jaren geen huurder voor dit pand had kunnen vinden.

62. Zo zag de Willem III straat er uit rond 1938. Qua bouw is er natuurlijk nauwelijks iets veranderd, maar de drukte van het autoverkeer mist men daar gelukkig nog. Vooraan is het bekende sigarenmagazijn van Leen Koornneef, waar 's zaterdags na het werk en na het bad de mannen hun rokertje kwarnen kopen. Daar werden buiten de sterke verhalen verteld. Bijvoorbeeld van de snoek die zo groot was, dat hij naar een kruising van sloten moest zwemmen om te kunnen keren. Of van dat ene schot hagel, dat in een wolk eenden zoveel treffers had dat de jager de eenden niet kon dragon. Toen hij dan ook een bekende tegenkwam, zei hij: "Jo, als je eend wiI vreten, ga dan maar kijken, d'r liggen 'r nog zat. ~,

63. Ook de leden van de hervormde meisjesvereniging "Maria Martha" namen deel aan de grandioze Maasdijkse optocht bij gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Op de rij geheel achter op de wagen werden er drie niet herkend. Wei werden herkend Antje van der Ende, Anna van der Ende en Dammie Boender. De meisjes op de middelste rij komen wat duidelijker over en het zijn, vanaf links: Pleun Janknegt, Babs Middelburg, Enny Visser, Van der Ende, Heiltje van der Ende en Gre Dankier. Aan de linten langs de wagen lopen: een rneisje van Janknegt, Van der WeI en Laurien Herbert. De twee personen op de bok werden evenmin herkend.

64. Een vooroorlogs plaatje van de tuin van Piet Valstar, een beeld gevend van een echte druiventuin. Langzaam maar zeker gaat de druiventeelt in areaal achteruit. Nu gaat het in een wat trager tempo omdat de teelt reeds sterk was ingekrompen, maar een tien tot twintig jaar geleden is het in een sneltreinvaart gegaan. Dat het zo snel ging met het verdwijnen van de druiventeelt had twee oorzaken. Enerzijds waren dat de goedkope natuurdruiven uit de Zuideuropese landen die het Westland teveel concurrentie aandeden. Anderzijds was het het gemis aan druivenkrenters. Het krenten van de druiven is het op goede ruimte zetten van de korrels, ongeveer drie weken na de bloei. Dat gebeurde veelal door vrouwen en meisjes die zich de eerste drie weken van juni vrijmaakten om druiven te krenten. Dit gaf altijd een leuke bijverdienste. Tegenwoordig werkt men in de winkel of op kantoor en kan men niet meer gaan krenten. Ook was er vroeger een grotere noodzaak om wat extra's te verdienen. Maar al met al hebben deze zaken eraan meegewerkt dat de mooie druiventeelt zeer sterk is achteruitgegaan.

65. Bij gelegenheid van de Oranjefeesten in 1938, reed er in de allegorische optocht ook een wagen van de "Winterzorg" mee. "Winterzorg" was een vereniging die in de crisisjaren was ontstaan en die de leden hielp wat gemakkelijker door de dure wintermaanden te komen. Men spaarde daartoe elke week vijftig centen of een gulden, al naar gelang men kon missen. Door de vereniging werden in de zomer reeds aardappelen en kolen tegen de goedkopere zomerprijzen gekocht en de leden konden dan in de wintermaanden van dit voordeel profiteren. Voor het in de zomer gespaarde geld werden in de wintermaanden de aardappelen en kolen bij de leden-spaarders thuisbezorgd. Van het bestuur van "Winterzorg" hadden op de wagen plaatsgenomen, onder anderen: Rien van Oosten, Jan van Lenteren, Willem Hofman en Willem van Seters. Op het moment van deze opname bevond de wagen zich bij het haventje aan het begin van de Leeweg. Het grote pand op de achtergrond was het huis van Willem Olsthoorn, dat nu reeds lang is verdwenen.

66. Een overzichtfoto van het tuinbouwbedrijf van Gerrit van der Lee, gemaakt aan het einde van de jaren dertig. Hier zien we op de voorgrond een warenhuis waarin vooral tomaten en komkommers worden geteeld en in de winter- en voorjaarsmaanden sla of andijvie, In feite is door de achteruitgang van de druiventeelt, de teelt van bovengenoemde gewassen bevorderd. Voor een buitenstaander is er aan een warenhuis zoals we hier zien weinig veranderd in vergelijking met de huidige typen, De kenner echter zal direct zien dat we hier een warenhuis hebben, dat is gedekt met losse eenruiters, terwijl dit type kassen tegenwoordig met vast glas wordt gebouwd en bovendien aanzienlijk hoger is dan de veertig jaar geleden gebouwde kassen of warenhuizen. Ook de zware, schoorstenen verdwijnen langzaam uit het beeld van het Westland. Door gebruik van andere brandstoffen en veranderde stooktechnieken, gebruikt men nu veellagere schoorstenen, die nauwelijks meer opvallen tussen de hogere kassen.

67. Aan de optocht nam ook de wagen methet motto "Koopt te Maasdijk" deel, Gedurende de crisisjaren werd er vrijwel in elke plaats een actie gevoerd om vooral bij de plaatselijke middenstand te kopen. Uiteraard vooral opgezet door de middenstanders zelf, omdat velen van hen het als zovele anderen erg moeilijk hadden in die jaren. Achter de wagen zien we Henk van Lenteren en de zwartgekuifde jongen voor de wagen zou Janus Westhof zijn die aan de Heenweg woonde. De jongeman met korte broek heeft men niet herkend, maar sommigen meenden er ene Van den Berg in te herkennen. Plaats van opname is aan het begin van de Leeweg, bij de latere rotonde Westerlee. De stoet was trouwens samengesteld op de terreinen van veiling "Westerlee". Het 11Uis reehts zou van de gebroeders Vreugdenhil zijn, bij de mensen uit de omgeving beter bekend als het huis van "De Leeboer".

Groeten uit Maasdijk

68. Voor de jaren rond 1925, toen deze ansicht ongeveer moet zijn uitgegeven, was het tuinbouwbedrijf en de bijbehorende bedrijfswoning modern en ingericht naar de eisen des tijds. Het betreft hier de woning van tuinder G. Valentin aan het Blauwhek. De kassen die er staan, zijn de echte druivenkassen, speciaal gebouwd voor de teelt van druiven, die toen nog sterk in opkomst was. Links zien we de waterbak, een waterreservoir op een hoge stellage gebouwd, waardoor men een zekere druk op het water had wanneer er in het bedrijf moest worden gegoten. Op de voorgrond zien we ten slotte nog de bekende Westlandse tuindersschuit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek