Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Naar alle waarschijnlijkheid rand het jaar 1918 werd Meindert Huisman vereeuwigd op zijn "stoomfiets". J a, dat was immers de benaming voor een motorrijwiel in die jaren. En we weten dat vele oudere mensen deze mooie term nog lang hebben gebruikt. Het is vooral voor de echte motorfietsliefhebbers natuurlijk een plaatje om van te watertanden. Huisman had in Maasdijk altijd erg veel bekijks wanneer hij met zijn "stoomfiets", van het type Harley Davidson, op pad ging. Aan het registratienummer, H 22722, kon men zien dat dit motorvoertuig in Zuid-Holland thuishoorde. Elke provincie had een eigen letter en dat was voor Zuid-Holland dus de H, maar later ook nog HZ.

10. Tijdens de oogst van de frambozen werden plukkers en pluksters bezocht door de bekende rondtrekkende fotograaf Van den Akker uit Rotterdam. Het moet in 1912 geweest zijn toen deze foto gemaakt werd op de tuin van Pieter van Leerdam. Op de kistjes, die in het midden van de foto getoond worden, lezen we "de Nol" en "P. v. Leerdam Pz.". In die jaren had nog elke tuinder zelf voor eigen fust te zorgen. Het eenheidsfust, dat eigendom was van de veilingen, kwam pas in latere jaren in gebruik. Achter de prinsessenbonen, tussen de frambozen, zien we vanaf links: de kruidenier Piet 't Hart, Arie Jutte, Pieter van Leerdam sr., Neeltje Broos, Maarten van der Lee, mevrouw Van Loon, Pieter van Loon, mevrouw Leentje van Leerdam-Voogt en Klaas Stolk. Op de voorgrond zien we de kinderen van de familie Van Leerdam: Pieter jr. en Elisabeth.

11. Op 9 november 1933 had een deel van de Maasdijkse jeugd zich amfitheatersgewijs tegen de dijk genesteld, om het bruidspaar Leen van Baalen gade te slaan. Deze trouwde in de gereformeerde kerk en met de koetsier wacht ook de jeugd totdat het bruidspaar de kerk verlaat. Bij een huwelijk zorgde het bruidspaar zelf voor de trouwkoets en bij overlijden zorgde de familie voor de rouwkoets. Maar de volgkoetsen, de zogenaamde kapkoetsen, werden door de Maasdijkse boeren uit de Oranjepolder altijd belangeloos ter beschikking gesteld. Zij deden dat bij rouw en bij trouw en kwamen als koetsier met paard en koets naar het huis van de bruid of van de overledene. De Maasdijkse boeren kennende, nemen wij aan dat zij er de voorkeur aan gaven om te assisteren bij een bruiloft.

12. Eigenlijk een strandhuisje, dat men echter kon aantreffen in de polder. Ret werd daar omstreeks 1943 geplaatst als noodwoning en weI onder het huisadres Tuindersweg 21B. Op de achtergrond zien we nog juist een woning met druivenserres. Dat huis werd bewoond door de familie Jo van der Giessen. Vanaf 1945 woonde Jo van Lenteren in deze noodwoning, die slechts afmetingen van tien bij vier meter had. Niet groter dus dan een min ofmeer normale woonkamer. Maar Jo heeft er met vrouw en vier kindertjes gelukkig en tevreden gewoond, beweert hij.

13. Ergens rond het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914 of 1915, werd bijgaand plaatje geschoten van leerlingen en onderwijzers van de christelijke school. Het onderwijzend personeel van de school bestond in die tijd uit, geheellinks: meester Top, hoofd der school, meester Sparenburg en rechts juffrouw Schalkers. Dan een dame met royale hoed getooid, die familie was van de hoofdonderwijzer, en juffrouw Top, de echtgenote van de bovenmeester. Aan leerlingen zien we: Cor Vreugdenhil, Gerritje Vreugdenhil, Pieter van Leerdam, Maarten van Dijk, Arend Voskamp, Jan van der Maarel, Pieter Kleywegt, Reinier Schippers, de huidige professor; Job Doorduin en Arie Vellekoop. Op de tweede rij, vanaf links, zijn het: Piet Schippers, driemaal een onbekende, Maartje Wijnands, Jaantje Sonneveld, Anna Vellekoop, Ma Doorduin, Marie Doorduin, waarschijnlijk Cor Buys, Jaap Buys en Gerrit Vreugdenhil. In de derde rij: Josien van der Maarel, Gerrit van der Lugt, Rien Wijnands, Cor Vreugdenhil, Driekus Tilburg, Nol Tilburg, twee onbekenden, Janus Kleywegt en Wim Vahrmeyer. Zittend in de onderste rij ten slotte: Cor van der Maarel, Adrie Voskamp, Engeltje van der Maarel, Elisabeth van Leerdam, Jaantje Dekker, een onbekende, Arietje Kleywegt, een onbekende, Marie Vahrmeyer, Piet Kleywegt en nog een onbekend geblevene.

14. Natuurlijk kunnen we niemand wijsmaken dat Maasdijk ooit een echte spoorlijn rijk was. Toch zien we op deze foto een treintje door de Oranjepolder rijden. Het kleine lijntje was speciaal aangelegd voor zandtransport en weI voor ophoging van het trace voor de aanleg van rijksweg 20A. In de crisisjaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog werd het zandlichaam voor deze rijksweg aangelegd, lopende van Vlaardingen naar Honselersdijk. Echter pas in de jaren direct na de oorlog werd de aanleg van de 20A voltooid, wat in eerste instantie een verlichting van het verkeersaanbod op de Maasdijk tot gevolg had. Door de sterke toename van het gemotoriseerde verkeer is deze verlichting echter slechts van korte duur gebleken.

15. Iedereen zou uitlopen om zo'n Ford te bewonderen. Dat gold in 1927 omdat er in die jaren nog zeer weinig auto's onze wegen bereden. Dat zou nu, vijfenvijftig jaren later, weer gelden, omdat het nu een mooie old timer geworden zou zijn. Een viertal Maasdijkse vrienden staat fier en zelfbewust bij dit automobiel. Maar of een van hen werkelijk de rijkunst machtig was, dat vermeldt de historie echter niet. De Maasdijkers die een dagje uit waren zijn, vanaf links: Pieter van Leerdam, Piet Boekestein, Arend Voskamp en Leen Koreneef. Deze laatste heeft verschillende van de ansichtkaarten uit dit en uit het vorige Maasdijkse boekje destijds verkocht in zijn sigarenwinkel aan de Willem III-straat.

16. Wanneer men een boekje samenstelt over een van de Westlandse dorpen, dan kan en mag men zeker de "druivenkrent" daarin niet vergeten. Deze cultuurbehandeling bij onze glasdruiven was niet aIleen ingrijpend in de teelt, maar was ook steeds een gebeurtenis die hele dorpen in hun ban hield. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd zelfs aan de twee hoogste klassen van de lagere scholen een veertien dagen durend "krentverlof' gegeven. lets heel speciaaIs, wat we ons nu niet meer kunnen indenken. Aan het einde van de druivenkrent, of was het wellicht al enkele weken of maanden later? , werd bijgaande foto gemaakt in 1922. We zien er, vanaf links: Elisabeth van Leerdam, Pieter junior en Pieter van Leerdam senior, Jo Quak en mevrouw Van LeerdamVoogt. En nu maar hopen dat men later op de veiling een redelijke prijs krijgt voor dit edele produkt. Rond 1922 zal dit niet slecht geweest zijn, maar in de crisis van de jaren dertig kreeg men vaak niet meer dan vijftien tot twintig cent voor een kilo druiven.

17. In vroeger jaren, to en Maasdijk nog echt klein was, kende men er meer zangkoren dan tegenwoordig. Van het zangkoor "Soli Deo Gloria" kregen we een foto te pakken, die naar alle waarschijnlijkheid omstreeks het jaar 1927 moet zijn gemaakt. Was het bij een concours elders in het land of was het thuis? Men wist het niet te zeggen. WeI herkende men vrijwel aile zangers, te weten op de achterste rij, vanaf links: Jan Prins, Jan van den Boogert, Bart Prins, Wim Voogd, Arie Mostert, Bart Prins, Piet Prins, Jan van der Lugt en Henk van der Wetering. Op de tweede rij staan: mevrouw Voogd-van den Boogert, Ma van der Meide, Basje Zonneveld, Cor Voogd, Lena Kleiwegt, Jannetje Hordijk, Thijsje Zonneveld, Na Kuyvenhoven, Cor Quak, tweemaal een onbekende en Wim Prins. De derde rij laat ons zien, vanaf links: Neeltje van der Lee, AaItje van Rijn, Vreugdenhil, mevrouw Van den Boogert, Leen Koomneef, Gerrit Quak, dirigent Linneman, Arie van der Wetering, Ful Hanemaayer en Arie de Leeuw. In de vierde rij troffen we ten slotte: mevrouw Van der Wetering, Jo van der Hoeven, meisje Voogt, Antje Prins, Marie van den Berg, mevrouw Van der Lugt en een onbekende.

Maasdijk

Het nieuwe Oranjewaler

18. Op het volgende plaatje zien we de Oranjesluis, gekiekt vanafhet Zwetkanaal. Deze ansicht uit het begin van deze eeuw toont ons het Zwetkanaal, gefotografeerd vanaf de Oranjesluis. De tuinbouw met zijn glas had nog niet zo sterk om zich heen gegrepen, waardoor de beide beelden zo belangrijk van elkaar verschillen. Het Oranjekanaal en de Oranjesluis werden gegraven en gebouwd om in de zeventiende eeuw de landerijen en het slot Honselersdijk van stadhouder-koning Willem III van voldoende zoet water te voorzien. In het jaar 1676 werd de sluis daartoe in werking gesteld. Hebben we dan in Maasdijk verge ten om het driehonderdjarig bestaan van de Oranjesluis te vieren?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek