Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een pracht gezicht op de Oranjesluis wordt ons gebracht door een foto die omstreeks 1938 moet zijn genomen vanaf de brug aan het begin van de Groeneweg. Het is mooi zoals de druivenserres zich hier vleien langs het Zwetkanaal. Dat geeft ook duidelijk weer dat de druiventeelt toen van veel groter belang was dan ze nu is. De aanvoer van druiven op de Westlandse veilingen is wellicht reeds minder dan een tiende gedeelte van de aanvoer in de vooroorlogse jaren. Toen kreeg het Westland juist bekendheid vanwege zijn druiventeelt onder glas. Maar door de invoer van natuurdruiven uit de Middellandse Zeelanden en door het gebrek aan ervaren krentsters is de teelt verdrongen door vooral tomaten en komkommers. De druiven krentende meisjes en vrouwen van vroeger jaren hebben een extra verdienste niet moor zo hard nodig als in de benarde crisisjaren. Bovendien hebben de meeste meisjes een kantoorbaan en kunnen geen maand meer vrij nemen om druiven te krenten.

20. Bij de zeer geslaagde allegorische optocht ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938, werd ook door de zangvereniging met een wagen deelgenomen. Met de Nederlandse Maagd in hun midden wordt hun wagen door drie paarden getrokken, die gemend worden door de heren Piet Degeling en Siem Wijnhorst. Van de darnes-zangeressen herkende men alleen Ger VeUekoop, Nel van Oosten, Mien Verhoog en ene Hofman. Wanneer dit boekje eenmaal in de Maasdijkse huisgezinnen circuleert, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de andere dames snel herkend worden. Wei bekend is dat het koor thuishoorde bij de gereformeerde meisjesvereniging.

21. In 1936 maakte de knapenvereniging van de Nederlands Hervormde Kerk een uitstapje naar onze nation ale luchthaven Schiphol. Zij maakten deze reis niet per auto bus of met de trein, maar zij gingen per fiets, die geharde jongens van Maasdijk. Op de achterste rij, vanaf links, zien we: Maarten de Jong, Thomas van der Ende, de leider Frans Overkleeft, Krijn van der Boogert, Piet Vellekoop, Leen Noordam, Sander Middelburg, Maarten Visser, Adam van der Meer en Marien de Jong. Vooraan zien we:

Arie van Dijk, Tinus Visser, Jan van Lenteren, Arend Broos, Jo van Lenteren, Jaap Voogt en als laatste Jan de Jong.

22. De op deze foto afgebeelde boerenhofstede vinden we aan de grens van het dorp, in de riehting van Maassluis. De karakteristieke woning werd bewoond door de familie Matthijs de Jong. Gedurende de oorlogsjaren, ongeveer veertig jaren geleden, was deze woning tevens noodpastorie voor dominee J. Kwast van de Nederlands Hervormde Kerk. Deze dominee moest met zijn jonge gezin onderdak hebben en yond dat op deze boerderij. In 1947 verliet dominee Kwast zijn gemeente in de Maasdijk, omdat hij beroepen was door de gemeente in Hendrik-Ido-Ambaeht, welke beroeping hij had aangenomen. Nog weer later is hij naar Vlissingen verhuisd, waar hij een tiental jaren geleden is overleden.

23. Het platglas in de Westlandse tuinbouw was zeer intensief, omdat men er verschillende teelten geheel of gedeeltelijk onder kon forceren. Anderzijds vroeg juist deze teelt onder glas altijd veel mankrach t, vooral bij het overleggen van de eenruiters van de ene op de andere teelt. Maar er waren onder de tuinders werkelijk kunstenaars, die zeer veel rendement uit deze glasbedekking konden halen. Op bijgaande foto, die ongeveer uit het jaar 1935 moet stamrnen, wordt er onder het platglas snoeiarbeid verricht aan komkommers of meloenen. Men herkende op deze foto, vanaf links: onder de opgezette eenruiter J 0 Groenheide, dan Tina Visser, Engeltje Visser, Marie van Dijk, de baas Pieter van Leerdam, ook onder een opstaande eenruiter, en ten slotte Bep Mosterd.

24. Juist zoals nu, in 1982, waren ook in 1928 en daarvoor de motorfietsen waanzinnig populair. Aileen sprak men in die jaren over de stoomfiets en niet over motor of motorfiets. Dat woord stoomfiets is bij de oudere Nederlanders erg lang in zwang gebleven. Op bijgaande foto uit de jaren twintig zien we de zeer bekende Maasdijker H.P. van Lenteren (Henk) op zijn antieke BMW in de buurt van Zoetermeer. Voor de jongetjes in die jaren was het een sport om auto(motor)nummers te verzamelen, waarbij het natuurlijk ideaal was om nummers uit vrijwel alle provincies te kunnen noteren. De aardigheid eraan was toen nog dat men ongeveer wist uit welke landstreek een motorfiets of auto afkomstig was.

25. In de eerste decennia van deze eeuw was de weg op de Maasdijk niet meer dan een zandweg, in het midden waarvan zich een paardepad bevond. Het trekdier moest in ieder geval stevigheid onder zijn hoeven voelen, om de wagen of koets naar behoren te kunnen trekken. In de jaren dertig kwam er een einde aan stof in de zomer en modder in de winter. De Maasdijk werd van een vast dek voorzien en men maakte er een hoogmoderne betonweg van. Ja, ook de Maasdijk deelde mee in de moderne ontwikkelingen van die jaren. Maar men was er wat blij mee, omdat men daardoor van vee! ongemakken was verlost. Bekend is in ieder geval dat kort voor de totstandkoming van dit betonnen wegdek, juist toen de dooi flink had ingezet in het prille voorjaar, er een belangrijke afscheidsreceptie was aan de gereformeerde kerk. De dijk was een grote blubberbende, dus men kan zich indenken hoe de receptiegangers, ongeveer tot aan enkels of knieen, onder de modder zaten.

26. In een nepbootje in de fotostudio van fotograaf Coltof te Maassluis lieten in 1923 drie Maasdijkse lotelingen zich fotograferen. Lotelingen waren Nederlandse jongemannen die onderworpen werden aan een loting, of zij al of niet een militaire dienstplicht hadden te vervullen. Omdat men niet alle jongens nodig had, was er een systeem waardoor men via een loting het benodigde aantal recruten veiligstelde. Begrijpelijkerwijs lootte men natuurlijk graag uit. Maar dat lukt niet iedereen. De drie Maasdijkers hier waren, vanaf links:

LP. Koreneef, later bekend als sigarenwinkelier, Willem Valstar en Pieter van Leerdam. Zij hadden respectievelijk de lotnummers 68, 20 en 14 gekregen. Pieter van Leerdam lootte ongelukkig en moest zijn militaire dienstplicht vervullen. De beide anderen waren reeds tijdens de loting erg gerust, omdat zij wegens broederdienst toch al niet onder de wapenen behoefden.

27. Een pracht van een foto van leerlingen en onderwijzers van de christelijke lagere school, genomen op 19 juli 1916. Wat zien de kindertjes er prachtig uit. Zij en hun moeders hebben geweten dat de fotograaf op school zou komen, anders was men zeker niet zo mooi gekleed als men naar school ging, Want wie ging er in het Westland in die jaren met schoenen aan naar school? Niemand toch, of men rnoest een kind van de dokter, burgemeester of notaris zijn. We zien in de achterste rij, vanaf links: mevrouw Top, echtgenote van de hoofdonderwijzer, juffrouw Hooi, J. van der Lee Gzn., Jaap van den Boogert, G. van der Lee Kzn., Piet Kleywegt, Adriaan Visser, G. van der Lee Gzn., Arie van Geest en bovenmeester Top. In de tweede rij vanaf boven: Ma Doorduin, Cor van Geest, Maartje van der Lee, Cor van der Lee, Anna van der Lee, Ko van der Boogerd, Marie Doorduin, Katrien Visser, Basje Dekker en Jaantje Dekker. De drie meisjes zijn dan: Neel van Geest, meisje Kleywegt en Mien Doorduin. De volgende rij jongens zijn: Kees van der Berg, Hans van der Berg, Piet en Leen Dekker, Arie van Geest, twee jongetjes en een meisje van Doorduin, dan weer een jongetje Doorduin, Marie van der Berg en ene Visser. Geheel onderaan treffen we dan links ene Van der Berg en Wim Doorduin, in het midden (met schild) ene Van der Berg en Flip Visser en geheel rechts ten slotte Job Doorduin en een niet herkend jochie.

28. Bij vrijwel elk Oranjefestijn kwarn de Maasdijk zo goed voor de dag dat de veel grotere dorpen in de omgeving er met vee! jaloezie getuige van waren. De allegorische optocht die men organiseerde bij het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina trok dan ook enorm vee! belangstelling vanuit het gehele Westland en vanuit Maassluis. Een van de wagens was ingezonden door de EHBO van de Maasdijk. Op de bijgaande foto van deze wagen herkende men: Toon Tintel, Koos Broos, Huib Hoogendonk, Cent van der Ende en Henk Dankier.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek