Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Maasdijk is een echt tuinbouwdorp, ook al is de ontwikkeling tot intensieve g1astuinbouw hier wellicht wat later gekomen dan in het hart van het Westland. Dat hier echter reeds rond 1940 een flink glasbestand was, toont ons bijgaande ansicht. Deze werd vanaf de dijk genomen, zie links, en geeft ons een beeld van druivenserres en warenhuizen. Recht voor ons een grote schoorsteen, die behoorde bij een verwarmingsinstallatie op kolen gestookt. Dat was nog niet anders in die jaren. En juist voor de kolenstook toen, en met de ouderwetse keteltypen uit die tijd, had men een forse schoorsteen nodig. Zij bepaalden mede het beeld van het Westland. Het warenhuis rechts lijkt "gelicht" te zijn. Dat wi! zeggen dat men de losse eenruiters in de winter had afgenomen, waardoor de grond via de natuurlijke regenval eens goed kon schoon spoelen. Met de huidige tuinbouwtechnieken doet men dat anders en dat kost de tuinder heel wat minder zweet en rugpijn dan de methode uit vroeger jaren.

30. Op velerlei gebied hebben we ons moeten behelpen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat was uiteraard ook in Maasdijk het geval, vooral doordat de bezettende macht scholen en verenigingsgebouw had gevorderd voor de legering van haar troepen. Goede raad was duur en men zocht van alles om toch het gewone leven doorgang te doen vinden. De zolder boven de schuur en garage van Lau Noordam werd als klaslokaal ingericht. Maar in de avonduren stond het niet leeg, want dan kon het gebruikt worden om er catechisatie te geven. En ook de knapenvereniging mocht het lokaal gebruiken om er haar bijeenkomsten te houden. Hierbij een plaatje van het provisorisch ingerichte zoldertje, zoals men dat in die jaren gebruikte.

31. Wanneer men in Maasdijk over de Nolwoning spreekt, wordt de boerderij aan het begin van de Nolweg bedoeld. Ook reeds in het vorige boekje over Maasdijk werd een foto hiervan afgedrukt. Dat was eehter een opname in zomertijd, met een weelde van dieht bebladerde bomen eromheen. De woning als zodanig kwam daar niet zo goed tot uiting. Daarom hier nog eens de Nolwoning, de boerenhofstede van de familie Jan Sonneveld. De hier afgedrukte ansieht stamt uit het jaar 1918 en is er een uit een serie waarin vrijwel alle boerenwoningen van Maasdijk en de Oranjepolder voorkomen. In 1930 heeft er een vrij grote verbouwing in en aan deze woning plaatsgevonden.

32. Niet wetend dat hun foto later nog eens in dit boekje zou worden afgedrukt, lieten drie Maasdijkse jongens zich omstreeks 1930 fotograferen. Dat moet ongetwijfeld in de badplaats Hoek van Holland geweest zijn, getuige de letters op het vliegtuig, Op een doek of schot in of buiten de studio van de fotograaf had men de afbeelding van een vliegtuig aangebracht, De te kieken personen werden erachter gezet en het resultaat moest later thuis doen voorkomen alsof men in een heuse vliegmachien had gezeten. De drie jongelui die op deze manier hun familieleden trachtten te foppen waren: Henk van Lenteren, Koos de Graaf en Arie van Rijn.

33. Tulpenvelden ook in Maasdijk, zou een onderschrift voor deze foto kunnen zijn. In het Westland is geruirne tijd de bloernbollenteelt een belangrijke bron van inkomsten geweest. We vonden de teelt het meest op de wat lichtere gronden. Door de sterke uitbreiding van de glasopstanden is deze cultuur vrijwel volledig uit het Westland verdwenen. Juist daarom is het toch wel aardig dat nog wat plaatjes van deze teelt of teelten bewaard gebleven zijn. Een ervan tonen we hier en deze foto moet uit het einde van de jaren twintig stammen. Het lijkt erop alsof de personen direct beginnen met het "koppen" van de tulpen. Om de bol gelegenheid te geven zich voldoende te ontwikkelen, moest de bloem worden verwijderd. Dat gaan hier doen, vanaf links: Jan Kool, Jan Verkade, Gerrit Verkade, Piet Voogt, Lena van Baalen en Pie Verkade.

34. Zeer idyllisch gelegen was de bakkerij van Rocus van der Hoeven aan de Leeweg of Oranjesluisweg, waar deze zich verbindt met de Maasdijk. Op de gevel staat met grote letters geschilderd: .Westlandsche Brood & Beschuitbakkerij." Op de winkelruit staat geschilderd: "Kruideniers en Grutterswaren." In de supermarkten vinden we tegenwoordig natuurlijk ook vrijwel alles bij elkaar te koop. In de gewone winkels vroeger was dat duidelijk anders en was men gespecialiseerd in een yak of artikel. Maar in de eerste decennia van deze eeuw vinden we vooral in de kleine dorpen toch vaak winkels die meerdere artikelen verkopen. Zeals hier de bakker, die tegelijk kruidenier is, en zoals we elders in dit boekje zien dat de schoenmaker ook sigaren en tabak verkoopt. Och ja, als er vraag was naar het een of ander, dan verkochtje dat ook, al was het aileen maar om daardoor je inkomen wat veiliger te stellen.

35. De jongens van kruidenier Van Lenteren werden in het jaar 1924 door fotograaf Ditmarsch uit Maassluis op de kiek gezet. Het zijn, vanaf links, Henk, J 0 en Maart van Lenteren. De jongensmode in die jaren bestond uit de min of meer bekende attributen zoals kniekousen, matrozenkragen en rijglaarzen. Tenminste, aileen wanneer het de zondagse kleding betrof. Want u dacht toch niet dat die jongens op door-deweekse dagen op schoenen liepen? Neen, die waren alleen bestemd voor de zondag en als je er was uitgegroeid, pasten ze automatisch bij je jongere broertje. Na gebruik door drie a vier jongens waren ze nog niet versleten en dikwijls nog niet eens aan reparatie toe. In de week, naar school en in de uren na schooltijd liep je als Westlandse jongen op klompen en niet anders.

36. Janus Mosterd woonde aan de Poortershaven langs de Nieuwe Waterweg en was een trouw lid van de Hervormde Kerk. Hij ging dan ook altijd elke zondag te voet naar de kerk in Maasdijk, ging terug om thuis te eten en kwam weer te voet naar Maasdijk om er de hervormde zondagsschool te leiden. Toevalligerwijs heette die zondagsschool "Het Mosterdzaadje", Niet genoemd naar Janus Mosterd, maar naar de bekende parabel uit de bijbel. Mosterd, die op de zondagsschool bekend stond als "Ouwe Mosterd, grijze vader", had samen met zijn vrouw een groot gezin. We zien hen hier gezamenlijk op de familiefoto, die mogelijk bij het dertig- of vijfendertigjarig huwelijksfeest werd gemaakt. En naar aIle waarschijnlijkheid was dat ongeveer in het jaar 1937. Vader en moeder Mosterd hadden veertien kinderen, maar twaalf van hen zijn te samen met vader en moeder geportretteerd.

37. De christelijke zangvereniging maakte in 1942 een uitstapje naar Volendam en Marken. En natuurlijk moest men zich dan ook in origin eel Marker kostuum laten vereeuwigen. Deze zangvereniging had altijd haar repetities in het verenigingsgebouw "Concordia". Toen dit gebouw echter in de oorlogsjaren door de Duitse bezetting gevorderd was, werden de oefeningen voortaan gehouden in een schuur van Prins. De reisgenoten van dit uitje waren, vanaf boven links: Leen de Lange, Truus Voogt, Maurits Hanemaayer uit Wateringen, Nel Bakkenes, een onbekend geblevene uit Wateringen, Nel Verkade, Jaap Moerman uit Wateringen, Wim Voogt, Co Verkade, Jaap Poot, mevrouw Poot-Voskamp, Adrie de Lange, Leentje Prins, Koos Broos, mevrouw Broos-den Otter en als laatste mevrouw Voogt-van den Boogert.

38. Omstreeks 1919 belandde de bekende straatfotograaf Van den Akker uit Rotterdam in het cafe van Grad van Straten, in de buurt van het Blauwe Hek. Mogelijk had hij zelf ook dorst, in ieder geval trof hij er een aantal dorstige Maasdijkers. Het waren, vanaf links: Janus Mostert, Arend van Staalduinen, Jan Kool en staande Jac Bakkenes; dan Jan van der Hout, Niek van Straten, Niek van Veen en staande de kastelein Grad van Straten. Na hem volgen Hendrik Huis, Piet Beekenkamp, staande Klaas Vermeer, Abram Broos, Frans van der WeI en Lies van der Hout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek