Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. AI was Maasdijk dan misschien klein en landelijk, het lijkt er hier op dat de vrouwen er al vroeg geernancipeerd waren. Reeds omstreeks 1928 werden Jant van den Berg en Co van Baalen gekiekt op een heuse stoomfiets. Het is er een van het aloude merk Norton en hij had als registratienummer H-32925. De foto werd gemaakt voor het huis van de familie Van Staalduinen. Is daarom later Jant met ene Van Staalduinen getrouwd of was het mogelijk reeds tijdens de opname van deze prent bekokstoofd dat zij later mevrouw Van Staalduinen zou heten?

40. Voor de geschiedenis van de Westlandse tuinbouw is dit een unieke foto. Gezien het geheel, dus zowel de opzet van de tomatenteelt als de kleding van de afgebeelde personen, zal de foto omstreeks 1930 of 1932 gemaakt zijn, We zien er, vanaflinks:

Bets en Jo Voogt, moeder Aagt met zoontje Piet en vader Aai Voogt met naast zich zoontje Wim. Wat is nu dat unieke aan deze foto? Op de eerste plaats geeft het redelijk goed aan hoe door vrijwel alle Westlandse timmerlieden in die dagen de houten warenhuizen gebouwd werden. Maar het tweede belangrijke punt is dat men naast de teelt van tomaten ook snijbonen heeft. Aan de poten, de houten staanders, zien we snijbonen. Men zou het een soort van combinatie-teelt kunnen noemen. Tegenwoordig zeggen we dat deze snijbonen afbreuk kunnen doen aan de opbrengst van de tomaten. In die jaren meende men dat als de tomaten eens slechte prijzen zouden opbrengen, misschien de bonen wel goede prijzen zouden geven. Vandaar.

Groeten uit Maasdyk

41. Gezicht onder aan de dijk, gefotografeerd op een of andere zonnige dag in 1918. We zien er de Vliet langs de dijk, waarin vooraan een veilingschuit ligt van een van de tuinders. Hij heeft alvast wat groentekisten meegebracht voor de nog te oogsten produkten. Naar links toe zien we een huis dat sterk met klimop is begroeid, het plaatselijke postkantoor. Op de voorgrond bij het eerste huis zien we het houten droogrek buiten staan, waaraan de vrouw des huizes de was te drogen hing. Natuurlijk werd de opname voor deze ansicht vanaf de dijk gemaakt. Het is alsof men aan het plaatje ziet dat alles, ook op de dijk, rust en stilte ademde. Met het zeer intensieve autoverkeer is dat tegenwoordig wei wat anders geworden.

42. Omstreeks 1930 had men ander speelgoed voor de jongens dan in de huidige jaren. Alhoewel we ons ook weer niet moeten voorstellen dat vijftig jaren geleden aile jongens een bokkewagen hadden, zoals toentertijd de jongens van Van Staalduinen. We zien hen hier met de bok ingespannen, vlak bij de stal. Op de stal staat geschreven: "Stal Porkopolis, veel geschreeuw maar weinig wol." In de bokkewagen zitten Niek en Dirk van Staalduinen. De laatste is tegenwoordig directeur van het Autobedrijf Van Staalduinen en Opeldealer. Wie het derde jochie is, van wie we achter de andere jongens nog juist het kopje zien, bleef onbekend. Of een broertje of een vriendje uit de buurt.

43. Een prachtfoto toont ons omstreeks het jaar 1920 de familie Piet Huisman-Engeltje van Lenteren. Waarschijnlijk voor de schuur bij hun woning werden ze geportretteerd. Hun kinderen zijn de dochters Pietje, Mien en Dien en de zonen zijn Meindert en Jan. Natuurlijk is een ieder in zijn paasbeste kleren gestoken. Want in die jaren ging je toch niet in je dagelijkse kledij op de foto, dat paste nu eenmaal niet. Moeder Huisman draagt de witte kap of muts, die met gouden spelden op de plaats gehouden werd. Bekend is dat deze mutsen van dorp tot dorp verschilden. Ook zou men zelfs verschillen kunnen waarnemen tussen de diverse geloofsrichtingen. Daarnaast hadden veel vrouwen nog de lange, kanten muts, die echter slechts op hoogtijdagen gedragen werd. En dat was dan soms drie- of viermaal per jaar.

44. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er in het verenigingsgebouw "Concordia" een bazar gehouden ten bate van de kas van de christelijke zangvereniging. De bazar werd feestelijk geopend door de toenmalige wethouder van de gemeente Naaldwijk, de heer Jan Emmens, sam en met dominee Lovink. We zien hen hier aan de paardenracebaan (eerste en tweede van links) met onder anderen Jaap Poot, Naatje Kuyvenhoven, mevrouw Stigter, mevrouw Hanemaayer-van der Hoeven, mevrouw Broos-den Otter, Truus Voogd, mevrouw Hoogendonk-Booster, Siem Wijnhorst en Kors Voogd. Wat de bazar precies heeft opgebracht hebben we niet meer kunnen achterhalen. Maar gezien de vrijgevigheid van de Maasdijkers, moet dit een niet gering bedrag geweest zijn.

45. Ook de Maasdijkse schaakclub "Kijk Uit" kon het zich niet veroorloven om weg te blijven uit de allegorische optocht in 1938. Deze werd door de Maasdijkse dorpsgemeenschap georganiseerd bij het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Zij richtten hun wagen in met wedstrijdtafels en konden aldus gedurende de tocht elkaar schaakmat zetten. Van de spelers aan de schaakborden herkende men Janus Vellekoop, Jan Hokke, Piet Mosterd en Leen Noordam.

46. De jongens van de hervormde knapenvereniging "Vreest den Heere" waren wellicht de eerste Maasdijkers die hun vakantie doorbrachten in een tent. In een van de eerste naoorlogse jaren gingen zij kamperen in Nijverdal. Al of niet met een zelf gesneden wandelstok waren dat, op de bovenste rij vanaflinks: Sier van der Ende, Huug Hoogendonk, Bram Vreugdenhil, Maat Vellekoop, Janus van Seters, Adrie Vellekoop en Arie de Jong. In de zittend-knielende rij beginnen we met de Ieider Jo van Lenteren, Jan Bergwerf, Henk van den Bos, Leen van der Lely, Teun Vellekoop, Joost Vellekoop, Wim van de Wetering, Leen Rodenburg en assistent-Ieider Arend Doorduin.

47. Omstreeks 1910 maakte de bekende Rotterdamse straatfotograaf Van den Akker dit plaatje van Dirk Vreugdenhil uit Maasdijk. Vreugdenhil was een Maasdijkse tuinder en hij draagt hier de typische kiel die in die jaren door boeren en tuinders vrij algemeen gedragen werd. Qua snit en stof zou je het tegenwoordig een soort kruising tussen een overhemd en een windjack kunnen noemen. Daaronder werd het overhemd gedragen, dat men algemeen de boezeroen noemde in het Westland. Waarvan deze naam is afgeleid, hebben we nooit kunnen achterhalen. Maar bekend is wel dat kleine jongens gefopt werden door hen naar de plaatselijke zaadhandelaar te sturen om "een ons boezeroenezaad" te halen. Afhankelijk van het jaargetijde droeg men onder de boezeroen een dik hemd met korte of met lange mouwen.

48. De geschiedenis stelt ons hier voor een groot vraagteken. Wordt er hier op de tuin van de jonge tuinder Gerrit van der Meer tijdens de druivenkrent koffie gedronken, of heeft men de krent beeindigd en drinkt men daar een borreltje op? We weten het niet precies, maar zien weI dat de gekiekte mensen vlijtig de fles hanteren. WeI weten we zeker dat als werkelijk de krent afgelopen was, men niet aileen een flesje limonade dronk. Tuinder Van der Meer werd hier bij de krent geholpen door een meisje van Assenberg van Eysden, Piet van der Maarel, mevrouw Van der Maarel, zijn verloofde Pie van der Ende, die naast hem zit, en aan de andere kant wordt hij geflankeerd door mevrouw Van der Berg. Volgens insiders zou de foto omstreeks 1939 genomen moeten zijn, wat gezien het jaartal op de nieuwe kist van veiling "Westerlee" goed zou kunnen kloppen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek