Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een zeer fraaie staatsiefoto van de harmonie Maasdijk, zoals het vaandel hier aangeeft, die gemaakt moet zijn in 1927. Het gaat natuurlijk over EMM, "Eendracht Maakt Macht". Als we op het vaandel zien dat de oprichting is geschied in 1914 op de 27ste juni of juli, dan zou het best eens kunnen zijn dOlt bijgaande foto gemaakt werd bij gelegenheid van het twaalf-en-een-halfjarig bestaan van de harmonie. Men herkende op de bovenste rij, vanaf links: Frans van der Meer, Maurits Hanemaayer, P. Kool, P. van der Wei, G. van der Nol, de dirigent W. Grebel, L Kool, B. ? , J. Vreugdenhil, J. Kool en Fr. van der WeI. In de middenrij zag men: P. Vreugdenhil, L van der Ende, Fr. Vellekoop, A. van der Ende, M. van Nieuwkerk, Kuiper, C. Prins, A. Middelburg, J. van der Nol en Huib Vreugdenhil. In de onderste rij trof men ten slotte: Eef Kool, P. van der Nol, J. Grebel, J. Boers, Jaap van Trigt en J. Haaring.

60. Alhoewel we nog enkele opnamen hebben die de "dmivenkrent" tot onderwerp hebben, willen we deze graag plaatsen vanwege de echte krenthouding. Men ziet hier hoe dat krenten er aan toe ging. In de druivenkas had men verschillende krenttrappen, waarop men, of hoog of laag gezeten, kon krenten. Zelfs werden de onderste trossen vaak gekrent door eenvoudigweg op de grand te gaan zitten of op een groentekist. Het waren vooral de vrouwen en meisjes die erg handig in het krenten waren. Het krenten van druiven is in de tros de korrels op maat zetten, door te kleine korrels en teveel aanwezige korrels te verwijderen. Dit alles werd gedaan om een mooie tros druiven met grote korrels te vormen. De krent gebeurde zo ongeveer twee tot drie weken na de bloei van de druiventrossen. In de vooroorlogse jaren kregen de kinderen van de twee hoogste klassen van de lagere school twee weken "krentverlof' in de twee eerste juniweken. Op dit plaatje zien we in een kas van Gerrit van der Meer aan het Nollaantje: Pie van der Ende, de kleine Piet van der Maarel, Zus van Daalen en een meisje Assenberg van Eysden,

61. Vakantie vieren was iets dat men in de vooroorlogse jaren nauwelijks kende. Mogelijk was het weggelegd voor de zeer rijken onder ons. Maar een of twee daagjes er tussen uit trekken, dat lukte in die jaren nog weI eens. Dat hebben ook bijgaande Maasdijkers gedaan, toen zij omstreeks 1932 een trip maakten naar de Duivelsberg (Teufelsberg), juist over de Nederlandse grens bij Groesbeek. Met die mooie T-Ford werd die reis gemaakt door, vanaf links: Jo Degeling, een Duitse gids met schipperspet, Klaas Stolk, Maarten Degeling en Pieter van Leerdam.

62. De meisjes van de christelijke naaischool te Maasdijk waren met hun onderwijzeressen op het strand te Hoek van Holland. Een juist jaartal hebben we niet opgekregen, maar gezien de kleding van de meisjes houden wij het erop dat dit omstreeks 1928-1930 moet zijn geweest. Wanneer we er ver naast zitten, horen we dat nog weI. De gekiekten zijn, in de achterste rij vanaf links: juffrouw Van der Vlugt, Basje Zonneveld, een onbekende, Na Kuyvenhoven, Adri Voskamp, juffrouw Van Wijk, Koosje Kaat, Geertje Vreugdenhil, Mien Valstar, Jaantje Dekker, Marie Valstar, Lena Kleywegt, Marie Verkade, Marie Lock, een meisje van Zonneveld en Rensje van Zan ten. In de geknielde rij treffen we: Cor Vreugdenhil, een onbekend geblevene, Jaantje van den Ende, Neeltje van Geest, Neeltje van der Lee, een meisje van Zonneveld, Neeltje Kool, Aaltje van Rijn, Antje Dekker en Leentje Stolk. Voor hen zitten dan nog een meisje van Kleywegt en Trijntje Vreugdenhil.

63. Vanaf de Oranjesluis werd rond 1938 de opname gemaakt voor deze ansicht, die ons een mooi beeld geeft over het Zwetkanaal en niet over het Oranjekanaal, zoals de tekst op de kaart aangeeft. Zeer fraai is de opname door de druivenserres aan weerszijden van het kanaal. Het was in de jaren dat de druiventeelt nog van groot belang was in het Westland. Op de achtergrond zien we brug over het kanaal, die dee! uitmaakt van de Groeneweg. De tuinders aan de Groeneweg, voora! hier aan de kant van de Oranjesluis, verkeerden in een bijzondere positie. Door de ligging ten opzichte van de Maasdijk, was men kerkelijk op dit dorp aangewezen. Men behoorde echter tot de burgelijke gemeente 's-Gravenzande, had een telefoonnummer onder het net Naaldwijk en veilde de groenten aan de veiling "Westerlee" in De Lier.

64. Reeds eerder hebben we verrneld dat bij de feesten ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938, men in Maasdijk een pracht van een allegorische optocht had samengesteld. Veel mensen, uit de gehele streek afkomstig, bewonderden deze stoet op het punt waar de Oranjesluisweg uitmondt op de Maasdijk. Hier passeert uit deze optocht juist de wagen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorrn, met hun leus: "Steun aan het wettig gezag." Men herkende van de deelnemers, op de bok: Bram Bijl en Rien van Oosten. Van de mannen op de wagen herkende men: Kox, Wim Voogt, Marinus Hofland en Arie van Rijn.

65. Ergens in de jaren twintig, toen het woord "vleeseh" nog met "seh" gesehreven werd, maakte fotograaf Coltof dit fraaie plaatje. Ret betreft hier de slagerij van de weduwe Vellekoop aan de Korte Kruisweg, in het pand waar nu slager Wijnhorst de biefstukjes klaarmaakt. Geheel links zien we Adriaan Rombout, een medewerker die later de zaak heeft overgenomen, met bij hem Frank en Jan Vellekoop. Rechts staat Tinus, die nu op drieentachtigjarige leeftijd nog actief is in de veehandel, met zijn moeder mevrouw Vellekoop en zijn zusjes Jannetje en Mensje. De bloemstukjes voor de winkelpui zullen hier niet altijd gestaan hebben, maar aIleen als verfraaiing van de foto mee naar buiten gebracht zijn.

66. Toen omstreeks het jaar 1929 de Maasdijk geteerd moest worden, zoals men dat toen nog noemde, werd de ploeg verrast door de fotograaf. Men wist zelfs te vertellen dat dit teren van de dijk gebeurde op het traject van Maassluis tot aan de Oranjestraat. Men heeft in de werkers van die dagen herkend, in min of meer willekeurige volgorde vanaf links: met hoed opzichter De Wit, Daan van den Boogert, Arend Hoekveen, Bas van der Bos, Jaap Bravenboer, de gebroeders Quak, Jan de Keizer, Piet van der Ende en Piet de Zeeuw. Tegenwoordig komen voor dit soort werk grote wegenbouwmachines, met naar verhouding veel minder personeel. Maar dat is nu eenmaal de automatisering of mechanisering van de twintigste eeuw.

67. Deze ansicht, die juist voor het jaar 1940 gemaakt werd, toont ons het Oranjeplein met de muziektent. Dergelijke bouwsels werden aan het begin van deze eeuw in vrijwel elk dorp opgericht. De plaatselijke muziekvereniging gaf er op mooie zomeravonden weI eens een concert of begeleidde er de kinderen bij hun aubade op koninginnedag. De muziektent is echt een tijdverschijnsel geweest en er zijn er reeds meer verdwenen dan er bewaard gebleven zijn. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken met de verandering in vrije tijdsbesteding. Tegenwoordig gaat men eerder weg om elders de vakantie of vrije tijd door te brengen. Vroeger was de vrije tijd zo beperkt dat het geen zin had om er op uit te trekken. Bovendien leken toen de zomeravonden mooier dan tegenwoordig, alhoewel we 1982 dan toch tot de ouderwetse zomers zouden mogen rekenen.

68. Bijgaande foto zou misschien de indruk kunnen wekken dat we hier met wat Kozakken of zo te doen hebben, maar dat is niet juist. Het betreft echte Maasdijkers, die hier vijftig of zestig jaren geleden werden afgebeeld. Het zijn, vanaflinks: mevrouw Van Trigt en haar man, de tolgaarder of tolbeheerder Jaap van Trigt; de bereboer Frank Hoekveen en Henk Vellekoop. De bereboer ging met een beer oftewel mannetjesvarken aan een touw de mensen langs om te zien of er mogelijk hier of daar een zeug gedekt diende te worden. Het is bekend dat men in echte boerenstreken zo ook met de stier de boer op ging. Het zijn in ieder geval uitgestorven beroepen, zowel de bereboer als de tolgaarder.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek