Maasdijk in oude ansichten deel 2

Maasdijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   Naaldwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2070-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Ongeveer vijftig jaar geleden werd dit fraaie portret vervaardigd van Rein van Lenteren en zijn vrouw Neeltje van Staalduinen. Hij was boer achter de gereformeerde kerk, tegenwoordig aan de andere kant van de dijk en niet meer als bedehuis in gebruik. Zijn grootvader van moederszijde, Johan Kurt Dreger, had destijds de grond voor de bouw van de eerste gereformeerde kerk alhier geschonken. Mevrouw Van Lenteren draagt hier de bekende kanten muts of kap. We weten niet of Maasdijk een eigen type muts had. Meestal verschilden ze van dorp tot dorp en zelfs verschillen in geloofsrich ting zouden erin to t uiting gekomen zijn. Voor heel bijzondere gelegenheden had men nog de lange, kanten muts. Die werd echter slechts een paar maal per jaar uit de kamferballen gehaald.

70. Reeds kort na de Tweede Wereldoorlog werden diverse fanfares of harmonieen uitgebreid met een zogenaamde drum band. Ook in Maasdijk waren natuurlijk genoeg liefhebbers daarvoor te vinden. Temeer daar in die jaren het verenigingsleven toch zeer sterk bloeide in ons dorp. Op deze foto uit 1948, waar de band waarschijnlijk luister bijzet aan de Oranjefeesten, werden onder anderen herkend: Anton van Rijn, Sjaan van der Lely, Dirk Sonneveld, Ditje Middelburg, Siem Kalisvaart, Ger Assenberg van Eysden, Wim Verkade, Bram Vreugdenhil, Joop van den Ende, Dirk Visser en Cor VelIekoop. Uiteraard behoeft het geen betoog dat deze drumband onderdeel was van de plaatselijke harmonie "Eendracht Maakt Macht".

71. Wanneer een slager in de vooroorlogse jaren vee kocht om dat tegen Pasen te slachten, kon hij daarmee zelfs nog deelnemen aan keuringswedstrijden. Als slager sloeg je natuurlijk een goed figuur wanneer het aangekochte beest in de prijzen viel, Of dit met deze paaskoe van slagerij weduwe Vellekoop het geval is geweest, weten we niet. WeI zien we de gebruikelijke sinaasappels die op de horens van het koebeest werden geprikt. Bij het prachtige dier zien we, vanaf links: Tinus Vellekoop, Adriaan Vellekoop, medewerker Rombout en ten slotte Frank Vellekoop. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de koe ergens aan het begin van de crisisjaren haar Ieven voor de Maasdijkers gegeven.

72. Onderwijzers en leerlingen van de hervormde Oranjeschool werden gefotografeerd in 1924. We zien er op de achterste rij, vanaf links: Jan van der Meer, Johan Vellekoop, hoofdmeester Van der Berg, Annie van der Lely, Ans Beekenkamp en juffrouw Van Zelm. In de lange middenrij herkende men: Klaas Vermeer, Jan Hokke, Arie Vermeer, Dick van Veld en, Pie Vreugdenhil, Trijntje Vermeer, Cor Broekman, Klazien de Jong, Gre van der Wei, Nel van der Wei, Corrie van Dijk, Mien Vermeer, Jana Witvliet en Jannie Polder. De kleintjes onderaan zijn: Arie Polder, Arie Vreugdenhil, Aart Verkade, Jo Broekman, Piet van der WeI, Neel van den Burg, Jan Vellekoop en Arie Maarten de Jong.

73. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" moet Uni1ever omstreeks 1937 gedacht hebben, toen zij de meisjes van de hervormde meisjesvereniging "Thalita Kumi" uit Maasdijk uitnodigde voor een bezoek. De meisjes en hun leidsters legden de tien kilometer per fiets af, om daar over de moderne wasmiddelen van die jaren te worden voorgelicht. Het waren, op de achterste rij: Cor van Meerten, Ant de Waal, Neel Noordam, Jans Vreugdenhil, Trijn Hokke en Janna Huis. In de tweede rij zijn het: Trui Overkleeft, An Visser, Jans van Dijk, Truus Voogt, Jobs Hanemaaijer, Sjaan van Seters, Nel van Dijk, Stien van Meerten, Pietje Vellekoop en de rondleidsters van de zeepfabriek. Op de derde rij troffen we: Aagje Quak, Gre Beekenkamp, Neeltje Hofman, mevrouw Vellekoopvan der Kamp en Marie Quak. Bij het Sunlightbord zien we dan nog links Gerrie Westhof en rechts Janna de Jong.

74. Aan het einde van de jaren twintig ofhet begin van de jaren dertig werd de Maasdijkse familie Van der Knijff op de kiek gezet. Achteraan staan de mannen Arie en Piet. Voor hen zien we links de vrouw van Piet met de kleine dochter Mien, dan de vrouw van Arie, dan de moeder van Arie en Piet met op schoot de kleine Mien, een dochtertje van Arend, dan Arends vrouw en dan Mien en Corrie, de dochtertjes van Arie. Vooraan zitten dan: de hond van een van hen en Arend, Rein en Adam, alle drie zoontjes van Piet van der Knijff. Waar was nu Arend van der Knijff? Dat was de grote vraag. Men meende dat hij de foto gemaakt had, maar deze lijkt ons gemaakt te zijn door de bekende Rotterdamse straatfotograafVan den Akker. Misschien horen we nog eens waar Arend to en was.

75. Ergens in het jaar 1932 werd er een schoolfoto gemaakt van onderwijzers en leerlingen van de hervormde Oranjeschool. De plaats van opname was bij de consistoriekamer van de hervormde kerk. We zien in de bovenste rij, vanaf Iinks: meester Van der Berg, juffrouw Storm, Jaap van der Meer, Gerrit Westhof, Henk en Piet Westhof, Piet Hofman, Jan van Dijk, Piet de Jong, Gijs Stoker, Daan Vellekoop, meester Hennep en juffrouw Brouwer. In de tweede rij: Pie Vermeer, Aagje Vellekoop, Geertje Hanemaaijer, Geertje van der Meer, Lien van Dijk, Corrie Vellekoop, Teuna Stoker, Jobs Hanemaaijer, Jans Vellekoop, Gre Spreen en Nelie de Jong. Tussen de tweede en derde rij in gefromrneld: Bertus Stoker, Wim Spreek en Cor Kool. In de derde rij zien we:

Ridder Hanemaaijer, Arend van der Hoek, Adam van der Meer, Maarten van der Hoek, Klaas Spreen en Egge Spreen. Geheel onderaan werden herkend: Arie de Jong, Mina Vermeer, Gerrie Westhof, Ma van der Meer, Willy Kool en tot slot Janna en Marien de Jong.

76. In het begin van de jaren dertig maakten de meisjes van de hervormde meisjesvereniging een uitstapje naar de badplaats Hoek van Holland. Nu, ongeveer vijftig jaren later, zouden de meisjes waarschijnlijk in een meer aangepaste strandkleding voor de fotograaf willen poseren. Maar daar moeten we niet over zeuren, dat was nu eenmaal de mode en de geest der tijd. Men herkende op deze foto geheel achteraan, vanaf links: Neel van der Ende, Wil Janknegt, Jant van der Meer en Neeltje Vellekoop. In de middenrij waren het: An van der Lely, Neeltje Hofman, Cor de Jong, Machteld de Wilt, mevrouw Vellekoop-van der Kamp, Antje van Oosten, Betje van Oosten, Rient Sonneveld en Ger Verkade. In het zand gevlijd treffen we dan nog: Jel Hoogendam, Aal Verkade, Pleun Janknegt, Riek Vreugdenhil, Pie Dekker, Trijntje van Oosten, Bets van Seters en Trijntje Vermeer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek