Maasdriel in oude ansichten deel 1

Maasdriel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1014-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING.

Bij het samenstellen van dit fotoboekje "Maasdriel in oude ansichten" ervaart men hoe moeilijk het is aan de hand van het beschikbare fotomateriaal de lezer een goed beeld te geven van het leven en aanzien van onze dorpen rond het begin van deze eeuw. Zeventig jaren is een hele tijd en in deze tijd ging er veel verloren. Niet alleen door de oorlog, maar nu nog altijd verdwijnen er brokjes dorpsgeschiedenis in de vorm van oude foto's en knipsels, waarvan tijdgenoten ons soms interessante bijzonderheden zouden kunnen vertellen. Teveel is er reeds verdwenen. Daarom is het nu voor hen die zich in de ontwikkelingsgeschiedenis van deze gemeente in de eerste helft van deze eeuw, willen verdiepen, zaak het nog beschikbare materiaal vast te leggen en door ouderen zoveel mogelijk van commentaar te laten voorzien.

Voor onze jeugd, die bij elk verhaal een beeld wil zien, kan zo'n klein atlasje van eigen gemeente een hulp-

middel zijn om de tijd dat hun ouders en grootouders jong waren, beter te leren begrijpen.

Onze dorpen zijn veranderd. Vele dijkwoningen die wel pittoresk, doch weinig wooncomfort boden, zijn verdwenen, zoals ook de vaak gedeeltelijk uit ongebakken stenen opgetrokken huizen. Elk jaar nog veranderen de straatwanden van onze oude dorpskernen. In zekere zin is dat ook een gezond teken, want het geeft blijk dat er vooruitgang in onze samenleving zit. Dat neemt echter niet weg, dat het nuttig is deze veranderingen voor de toekomst in beeld vast te leggen voor het nageslacht. Voor hen die niet met de plaatselijke situatie op de hoogte zijn, is het wellicht dienstig te weten, dat de naam Maasdriel nog van vrij recente datum is.

Bij besluit van de secretaris-generaal van binnenlandse zaken van 21/24 juli 1944 werd de naam van deze gemeente gewijzigd van Driel in Maasdriel. Dit ter onderscheiding van het drop Driel in de Over-Betuwe,

dat tot de gemeente Heteren behoort. Met ingang van 1 januari 1958 werd het Brabantse dorp Alem, dat bij de Maaskanalisatie in 1932 van de provincie NoordBrabant werd afgesneden bij de gemeente Maasdriel gevoegd. Voordien bestond de gemeente uit de kerkdorpen Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel.

VERANTWOORDING

In het begin ben ik er van uitgegaan om in dit boekje zoveel mogelijk nog niet gepubliceerde ansichten op te nemen. Ofschoon de hoeveelheid materiaal die mij ten dienste stond een zware selectie nodig maakte, heb ik toch gemeend enkele dorpsgezichten, die reeds in het boekje "De Bommeierwaard in oude ansichten", dat in 1967 in deze zelfde serie verscheen, opnieuw te moeten opnemen. Eenvoudig omdat deze te markant zijn om in een specifiek boekje van Maasdriel te ont-

breken, maar tevens ook, omdat een goede andere, uit dezelfde tijd daterende afbeelding, niet beschikbaar was. Sommige oude ansichten van onze dorpen zijn zeer zeldzaam geworden, terwijl er met name van het dorp Hoenzadriel waarschijnlijk geen geweest zijn. Ook goede oude foto's van dit, toch zeer oude dorp, zijn zeer schaars. Van Alem en Velddriel was wat meer materiaal beschikbaar.

Ik wil echter geenszins beweren, dat er nog niet meer en wellicht betere afbeeldingen van de vier dorpen zijn, dan thans in dit boekje zijn opgenomen. In de eerste plaats zijn ze mij niet bekend en daarbij komt nog dat ik - zoals ik reeds zei - een keuze heb moeten maken. Toch wil ik bij deze nog eens een beroep doen op allen, vooral op oud-Drielenaren, om hun oude foto's en ansichten eens na te kijken of er zich hierbij wellicht nog bevinden, die van vóór 1925 dateren. Een berichtje zal mij zeer welkom zijn!

ALEM (N.B.)

ALEM

1. Gezicht op het dorp Alem van de overzijde van de Maas, van de Rossumse kant, genomen. Links het veerhuis, met een voetveer naar Rossum, bewoond door Dries van Lith, thans gebroeders Van Ingen, De St-Hubertuskerk werd rond 1880 onder het pastoraat van Antonius Godschalx gebouwd. De torenspits werd in 1963 vanwege de hoge restauratiekosten afgebroken. Rechts zien we de katholieke pastorie en op de achtergrond in het midden, de voormalige hervormde kerk.

J'

ALE.l (N. B.)

2. De tegenwoordige St.-Odradastraat te Alem. Links ziet u de in 1911 gesloopte villa van de familie Jansen, eigenaren van de steenfabriek "Rossum". Daarnaast de boerderij van Frans Pompen, die ook luxe paarden hield en verder, aan dezelfde kant, het huis van Huib van Loon. Het pand rechts, dat thans bewoond wordt door de gebroeders Van Ingen, werd gebouwd en bewoond door Dries van Lith. Naast de kerk, nu J. van Oers, woonde Driek Greve, die een bakkerij en herberg had. De klompenmaker Piet van Lent woonde in het huis waarin nu de winkel van de familie Van Lent is gevestigd.

3. Hier ziet men de achterzijde van het huis met de tuin van de familie Jansen. Het huis in deze vorm werd nieuw gebouwd in de eerste helft van de jaren '70. Deze foto moet ongeveer in 1887 gemaakt zijn. Rechts ziet men op het dak van het hervormde kerkje nog een ooievaarsnest. Het spel dat in de tuin gespeeld wordt heet croquet.

4. De St-Odradastraat te Alem vanuit het zuiden gezien, met op de voorgrond de bakkerij en winkel van Jan van Mook, de boerderij van W. Toonen. In het huis met de witte gevel woonde de timmerman Grad Schippers en in het pand daarnaast was de bakkerij, winkel en herberg van Rooijakkers gevestigd. In het laatste pand, waarvan de voorgevel op deze foto te zien is, oefende Jacobus van Boxtel het boerendedrijf uit.

5. Het toen nog als zodanig in gebruik zijnde hervormde kerkje van Alern. Het gebouwtje kwam in 1719 gereed en deed nog tot kort voor het eind van de Tweede Wereldoorlog als kerk dienst. Nu is er een klokkenmuseum in gevestigd. In het huis rechts woonde vroeger de burgemeester van Alem, Van Waardenburg en later burgemeester Smits.

ALEM (N.B.)

6. Op de voorgrond links de boerderij van Grad Pompen met een fraaie tuin. Het was het grootste landbouw- en veeteeltbedrijf van Alem. Huis en schuur zijn in de Tweede Wereldoorlog afgebrand. Rechts op de achtergrond ziet u de school en de kerk van Alem.

Dorpstraat. Alem

7. De tegenwoordige St.-Odradastraat met rechts de pastorie en in het midden de hervormde kerk.

HOENZADRIEL

8. De boerderijen in Hoenzadriel waren vroeger bijna alle aan de dijk gebouwd. Dit is de boerderij van Hannes van Staal, later bewoond door vrouw Valk. De boerderij had de bekende Tevorrn, vóór het woongedeelte en achter de stallen. De grote kamer aan de linkerkant werd 's winters gebruikt om fruit op te slaan. De foto werd omstreeks 1900 genomen. Tijdens de laatste oorlog werd de boerderij verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek