Maasdriel in oude ansichten deel 1

Maasdriel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1014-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.:

29. Dit stukje van de Kerkstraat naar de dijk werd vroeger ook wel Lepelstraat genoemd. In het huis met de witte gevel links was tot circa 1906 de grutterij van Kees van KorJaar gevestigd. Deze maakte gebruik van een rosmolen voor de aandrijving van de grutterij. Ook was er in dit pand een eest (droogoven) om boekweit te drogen. Boven aan de voorgevel ziet men nog het luik met de katrol, waarmede men de zakken naar binnen haalde. In het oude boerenhuis daarnaast woonde Deckers, eigenaar van de steenfabriek. Aan dezelfde kant bij de noteboom woonde Jacobus Reuvers, die huisslachtingen deed en horden vlocht.

Hintham

KERK-DRIEL

30. Ook op het Hintham is veel veranderd en verdwenen. Op de voorgrond rechts zien we nog een stukje van de boerderij van de familie Juin. In het linker huis woonde Arie Baggerman, opzichter van landerijen.

.:

31. De Hintham vanaf het zuiden genomen met links vooraan het trapje van het Jeneverdammetje. De huisjes aan de linkerkant zijn bijna allemaal verdwenen, terwijl er tegenwoordig ook aan de rechterzijde reeds veel zijn gesloopt. Ze waren zeer zeker pittoresk, maar boden weinig wooncomfort.

groet uit Kerk-Drie! - j(. 3{. Kerk,

, .

32. Gezicht vanaf het Hintham op de hervormde kerk met op de achtergrond <ie toren van de katholieke kerk. De hervormde kerk was een driebeukige kruisbasiliek met een achthoekig gesloten koor, grotendeels opgetrokken in de veertiende en vijftiende eeuw in gothische stijl. Deze kerk was gedeeltelijk gebouwd op de resten van een voorgaande tufstenen kerk.

33. De Maasdijk vanaf de Nieuwstraat. In de grote boerderij rechts woonden Wouter en Harry Vissers en in het huis met het rieten dak daartegenover de leerlooier J. P. van Heeswijk. Links in de deur staan Hanneke van der Heijden en Marie van der Kammen en rechts Regien de Gier.

KERK-DRI,EL

~ ?. - :,. ... ..:t..- ...

-"t...-.::' __

34. De straatwand van de Maasbandijk is nog niet zo veel veranderd. Het huis rechts op de voorgrond werd vroeger bewoond door burgemeester De Krijger en later door Egon en Allegonda van Kessel, die het verkochten aan Jac. Stoof, de stichter van het internationaal befaamde transportbedrijf Stoof te Breda. Links vooraan, waar nu het kantoor van de firma Van Erp is, was de bierbrouwerij van Sars, later Pouw. In het volgende huis woonde Abr. de Groot, met een hout- en kolenhandel. Het derde huis werd bewoond door de gemeentesecretaris Joh, de Groot, die ook een grossierderij had in olie.

Veerhuis en JJijk

Tïtg<l' : Y.)In3

35. Gezicht op de Maasdijk. Achter de heining rechts draaide de koornmolen. Men ziet nog de paaltjes, waaraan deze standaardmolen bij het kruien werd vastgezet. In het huis ernaast hield Wouter Baggerman café. In het huis waar nu De Gier woont, had toen Schoonhen een bakkerij. Ook in het veerhuis werd toen reeds café gedreven, eerst door Peek en later door Pouw.

Gl"oet ut Ker k- ?.... l":et Gez c "; 00 t<er":- ~l"ie

36. Gezicht vanaf de Alemse Maasoever op Kerkdriel. Links de veerpont en de loswal met het veerhuis (met de witte gevel). Op de loswal, waar vroeger het Lithse bootje aanlegde, dat een passagiers- en goederendienst op Den Bosch onderhield, ziet men nog enkele stapels witte bussels (manden) staan, voor export. Deze werden in Driel veel gemaakt. De houten standaardmolen rechts stond op de plaats waar nu de families M. van Gent en Van der Sluys wonen. Het is de molen waarop de vader van mgr. Zwijsen gewerkt heeft. De molenkast werd in 1910 verkocht aan de molenaar Goyaarts te Schijndel. Aan deze molen herinneren nog alleen de Molenstraatjes.

37. Het pontveer van Kerkdriel naar Alem, genomen in 1932, toen dit veer zou worden opgeheven in verband met de aanleg van de Alemse dijk. Op de loswal ligt een partij meel, die door "de Marense Mie", het stoomboot je van Janssen uit Lith, was aangevoerd. Op de zakken zitten Jo de Gier en Kees van Korlaar en verder ziet u van links naar rechts: de molenaar Evert van Korlaar, veldwachter Koenders, een ambtenaar van Rijkswaterstaat en veerman Piet Peters.

38. Op de voorgrond loopt de vroegere Achterstraat, thans Hohorststraat geheten. De haag links is die van het protestants kerkhof. De foto moet vóór 1913 genomen zijn, want de huidige meisjesschool staat er nog niet op. De fröbel- en taalschool, zoals die toen heette, was ondergebracht in de rechter aanbouw van het klooster (met de overkapping). Het huidige "Witte Huis" is een gedeelte van de onderbouw van de in de oorlog verwoeste kerk op de achtergrond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek