Maasdriel in oude ansichten deel 1

Maasdriel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1014-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.KERK- DRIEL

39. En zo zag de Achterstraat er uit na de bouw van de meisjes- en kleuterschool. De voormalige bleek van de zusters was toen al met fruitbomen beplant. Rechts was echter tot aan de Kerkstraat nog geen bebouwing. Daar ziet men, op de plaats waar nu de nieuwe katholieke kerk staat, de boerderij van L. van Aken.

Î

R. K. Kerk en Pastorie, Kerkdriel ,

40. Gezicht op de katholieke kerk met de Mgr. Zwijsentoren en op de achtergrond de toren van de hervormde kerk. Links ziet men nog een hoek van het klooster. De foto werd genomen vanuit de tuin van de familie Van Aken, waar thans de nieuwe St.-Martinuskerk staat.

Huize "Sepenhof" ? Kerkdriel

41. In de Kerkstraat, waar nu G. de Rouwen M. van Alem wonen, stond de in 1870 gebouwde villa "Sophia", later "Iepenhof" geheten, van notaris C. T. Kolfschoten, later bewoond door zijn opvolger mr. N. C. M. W. Koch. De villa werd tijdens de oorlogshandelingen in 1944 verwoest.

KERK-DRIEL

42. De Kerkstraat, genomen vanaf het punt waar nu de Boerenleenbank staat, met op de achtergrond de beide kerken en links tussen de bomen door het liefdegesticht. Het paardenpad. een strook klinkers in het midden van de weg, lag er nog niet. Wel kan men rechts van de weg het voetpad zien. De rechterbermsloot is met palen in vakken verdeeld om het teenhout te weken. Meer naar het huis van Kleber aan, ziet men het teenhout nog in de sloot staan.

Klooster der Eerwaarde Zusters van Liefde, Kerk-Driel.

43. In 1844 stelde het katholieke kerkbestuur van Kerkdriel een huis tegenover de kerk beschikbaar aan de zusters van liefde te Tilburg, om daarin een gesticht van liefdadigheid te vestigen. Met bijzondere steun van mgr. J. Zwijsen, "inboorling van Driel" zoals op een memoriesteen in de zijgevel vermeld staat, werden in de jaren 1867 tot 1869 deze gebouwen opgetrokken, ter vervanging van het eerste huis, aangezien dit te klein geworden was. Zoals op de foto te zien is, onderging ook dit gebouw in de loop der jaren verschillende verbouwingen. Tot begin 1970 heeft het St.-Franciscus van Salesgesticht nog dienst gedaan als bejaardentehuis en zustersklooster.

44. Inkijk in de Kerkstraat vanaf "den Hoek" vóór de bouw van het postkantoor in 1905. Rechts, waar nu van Diesen woont, stond toen de schuur van Gijs Sars en verder het klooster. Links ziet u de bakkerij en winkel van Cilleke van Groeningen, het woonhuis van Piet en Noot Maas, met daarboven over het gehele pand de sigarenmakerij, en verder de manufacturenzaak van Doortje Gloudemans (thans Jo Maas). Boven de huizen steekt het oude torentje van de katholieke kerk uit. De kerk was toen nog met een muur van de straat gescheiden. Voorbij het huis van Kleber ziet men nog de beplanting langs de weg.

DRIE

45. Een beeld van de Kerkstraat in 1905 met rechts op de hoek de manufacturenwinkel van Eduard Hendriks en links het café van Krijn van Hoesel en de schilderswinkel van de familie Dalmijn. De Zwijsentoren was toen nog niet geheel voltooid.

46. Gezicht vanaf de toren van de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste katholieke kerk over het dorp Kerkdriel in oostelijke richting. Op de voorgrond ziet u de huizen langs de Voorstraat, de tegenwoordige Teisterbandstraat, en de eveneens in de oorlog verloren gegane hervormde kerk temidden van de fraaie kerkhofbeplanting. Rechts is een gedeelte van de Hintham zichtbaar met op de achtergrond de Maas. Rechts hotel "De Engel" en verder naar de dijk de achterzijde van de boerderij van de familie Juijn (thans D. Verrips).

47. Op 7 oktober 1829 werd deze kerk door pastoor J. Minckelers ingezegend. Voordien kerkten de Drielse katholieken in een schuurkerk, die gebouwd was op het terrein van het adellijk huis Leyenstein, waar thans het katholieke kerkhof is. De aannemingssom van deze waterstaatskerk bedroeg f 29.500 in welke bouwsom het rijk met f 12.000 subsidieerde. De kerkconsecratie vond pas plaats op 24 augustus 1842 en werd verricht door mgr. J. Zwijsen. Het torentje werd in 1905 vervangen door een nieuwe, veel hogere toren.

R. K. Kerk

.~-

ler~-Driel

48. Op 1 augustus 1905 onthulde mgr. W. van der Ven de marmeren gedenksteen boven de hoofdingang van de Mgr. Zwijsentoren te Kerkdriel in aanwezigheid van vele autoriteiten en de gehele katholieke geestelijkheid van het dekenaat Zaltbommel. Notaris Kolfschoten hield daarbij een toespraak. Rechts van de Bossche bisschop (op de foto links) staat deken Van Doren en rechts pastoor Sprengers met de kerkmeesters Roelof Vissers en Jan van Groeningen (vierde van rechts). Op de achtergrond ziet u de werkkeet van de aannemer van de bouw H. v. d. Heuvel uit Volkel,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek