Maasdriel in oude ansichten deel 2

Maasdriel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1299-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De openbare lagere school te Alem was in 1895 door het maximale aantal leerlingen, namelijk 43, bezet. Men ziet hen hier op de foto. Voorste rij, van links naar rechts: Hendrien Schippers, Mina van Boxtel, Barta van de Graft, Barta van Breda, de rest is onbekend en het hoofd van de school, Christianus F. Sars. Tweede rij: Cato van Sonsbeek, Nel van der Heijden, Mina van der Heijden met Hanneke van der Heijden op schoot, Mieke Brekelmans, drie onbekenden, Cernelia van Waardenburg, Kee Brekelmans, Dora van Boort, Mieke Rooijackers en Jana van Sonsbeek. Derde rij: als vierde Toon Schoenmakers, als zesde ? Sars en als elfde Barta Bogers. Achterste rij: Jan van Boxtel, Jan van Sonsbeek, Piet van Mil, een onbekende, Bertus van Boort, een onbekende, Louis van Mil, Hannes van Boxtel, Grad Schippers en Jan Brekelmans. Op de achtergrond de kapitale boerderij van J. Welten, die naast zijn landbouwbedrijf ook een handel in hooi en stro dreef. Later woonde in dit pand burgemeester Hannes Pompen.

10. Evenals een bakker, een timmerman en een smid, had elk dorp vroeger ook een rietdekker, want verreweg de meeste daken waren met riet of stro gedekt. Men ziet hier rietdekker Willem van Boxtel (links) op de steiger van een schuur van Jan Steenbekkers. Rechts staat Has Steenbekkers en op het rietdekkersstoeltje boven het raampje zit Jans van Rosmalen.

11. Van 15 apri11878 tot 1 november 1916 was Christiaan Franciscus Sars hoofd van de openbare lagere school te Alem. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jacobus J. Sars, die op I januari 1922 benoemd werd tot hoofd van de rooms-katholieke lagere school te Kerkdriel. De openbare school te Alem werd op 22 november 1924 omgezet in een rooms-katholieke school. Hier ziet u de leerlingen van deze school in 1910 op de speelplaats. Op de voorste rij, van links naar rechts: Lenard van Rossum, Albert Welt en, Johan van Rossum, Wim van Rooij, Willem van der Heijden, Johan van Kessel Ct Wilt), Jos Wiegmans, met de lei Hent van Oers, Chris van Rossum, Jan Steenbekkers Ct Wilt), Piet van Boxtel en Has van Gent. Tweede rij: een onbekende, Jos van Hirtum, ? van Kessel, Klaar Leerintveld, Drika van Oorschot, Bet Leerintveld, een onbekende, Marie van Oers, Anna van Rooij, Anna van Rossum, Meintje van Rossum, Marinus van Rossum en Chrisje Baars. Derde rij: P. Leerintveld, Barta van Kessel (gehuwd met Van Doorn), Gonda Bok, Betje Brekelmans, Anna Welten, Mieke van Boxtel, Leen Elshout, Mina van Oorschot (gehuwd met G. Baars), Mina van Dijk, Jaan Bogers en Has Schippers. Vierde rij: Nel van Dijk, Kaat Baars, Mieke van Lent, Pauline Wiegmans, Anne van Oorschot Hdr., Jo Elshout, Koosje Pompen en Chr.F. Sars. Vijfde rij: Huub van Oers, Huub Wiegmans, Bertus Bogers, Jan van Mook, Kees van Oers, Jos Schippers en Koos Wiegmans.

12. In juli 1928 vierde zuster Theodose (Elisabeth Steenbekkers uit Alem) haar gouden kloosterfeest in het klooster van de Zusters van Liefde te Groesbeek. Jarenlang was zij daar werkzaam aan de bewaarschool. Tegenwoordig zouden we zeggen de kleuterschool. Op hun paasbest gekleed en de dames met hun Brabantse poffers op, toog de familie naar Groesbeek, waar dit kiekje werd gemaakt. Vooraan, van links naar rechts: Nel Brekelmans-Steenbekkers, Wilhelmus Steenbekkers (pastoor te Leende), zuster Theodose Steenbekkers en Johanna van Roosmalen-Steenbekkers. Achter: Huberta Steenbekkers-van Mil, Leonardus Steenbekkers, Johannes Brekelmans, Daan Toonen en Agnes Toonen-Steenbekkers.

13. In deze schuur van Wouter van Boekel vond de openbare school van Hoenzadriel in 1909, tijdens de nieuwbouw, een onderdak. De schuur stond op het tegenwoordige erf van de familie Bruijgom aan de Hoenzadrielse dijk en was rond 1900 in gebruik als timmerwinkel. Van links naar rechts: Mathijs Verdonk, Hendrika van Boekel, Klaas de Boer, Gijs van Staal, Gerdina van Bockel-Versfeld en Nieolaas van Boekel.

14. Op 17 april 1890 gingen de leerlingen van de openbare lagere school te Hoenzadriel op de foto. Links zit het hoofd van de school, W.A. van der Heijden, die in 1894 naar Alem vertrok en werd opgevolgd door meester J. Gorissen. Deze foto werd genomen voor de onderwijzerswoning, die samen met de school in 1909 werd afgebroken en vervangen. De openbare school in Hoenzadriel werd met ingang van 1 juni 1935 opgeheven. Slechts enkele namen van leerlingen die op deze foto staan hebben we kunnen achterhalen. Op de bovenste rij is de tweede van links Heiltje van Boekel en de vierde is een Van Dockum. Op de tweede rij, achter de onderwijzer, staat Hannes Spoor en de zevende op deze rij is Jenneke van Boxel. Naast meester Van der Heijden staat Jan Spoor en de laatste van rechts is Jenneke Koers.

15. De oudere inwoners van Hoenzadriel herinneren zich meester N. van Swam nog wel. Hij was het laatste hoofd van de openbare school te Hoenzadriel, die op 1 juni 1935 werd opgeheven. Naast de leiding van deze eenmansschool, gaf hij ook nog landbouwcursussen. Na de opheffing vertrok hij naar Mook. In 1914 was Van Swam, Adrianus Zeeuwen als schoolhoofd opgevolgd. We zien hem hier voor het schoolhuis poseren op zijn motor, met het zwarte pak aan. De overbrenging van dit toen (in 1928) zeer moderne vervoermiddel geschiedde niet door middel van een ketting, maar door een snaar.

DALEMSTRAAT. GROET UIT KERK DRIEL

16. Het straatbeeld van de Dalem is sedert 1919 wel heel wat veranderd, zoals deze opname laat zien. Het is hier nog een typische dijkdorpstraat, met zijn vele rieten daken en grillig verloop. In het huis rechts oefende Antoon van Osch het mandenmakersbedrijf uit. Voor de deur zien we Arie Lotens en Truus en Marie van Osch. In het huis ernaast had Jan Jagtenberg zijn boerderij en in het huis waarin nu de familie Van Geffen woont, woonde toen bode Klaas de Boer. Enkele jaren later begon Tinus de Jong in het huisje links vooraan een petroleumhandel. Voor het huis staan twee kinderen uit zijn gezin. Verderop woonde landbouwer Willem Baggerman. De kar die men verderop in de straat ziet staan, wacht op reparatie bij de smederij van Hendrik Baggerman en op de achtergrond zien we de kromme toren van de hervormde kerk.

17. Het mandenmakersbedrijf van Antoon van Osch was gevestigd in de Dalemstraat, daar waar nu Harry Reuvers woont. Toen deze foto omstreeks 1915 gemaakt werd, was men juist bezig bussels te maken. Kees van Osch, op de voorgrond, heeft juist een bodem klaar. Naast hem aan weerszijden een bos wit (geschild) teenhout. Rechts achter een ander produkt van de mandenmakerij: een grauwe aardappelmand, vervaardigd van ongeschild teenhout. In het midden, van links naar rechts: Henri van Osch, Toon, Ries en Hannes van Osch en met een paar stukjes hout in zijn hand Gradje Grandia. Achteraan staan Truus en Marie van Osch, Johanna van Osch-van Groeningen en Antoon van Osch.

18. Een bekend figuur in Kerkdriel was Tinus de Jong uit de Dalem. Hij dreef een petroleumhandel en voorzag vele Drielenaren van voeding voor de lamp en het petroleumstel. Rond 1920 werd in Kerkdriel begonnen met de aanleg van elektriciteit. Tinus de Jong staat hier met zijn hondekar naast het transformatorhuisje achter het gemeentehuis. In het begin duwde Tinus zijn wagen zelf, maar later schafte hij zich een ezel aan om zijn kar te trekken. Dat beviel hem echter niet erg en hij schakelde over op een trekhond. Aan zijn regelmatige klanten gaf hij een blaadje, "De Automaat" geheten, waar de jeugd dol op was. Hierin stond een soort stripverhaal van een negerjongetje, "Pijpjedrop" geheten, dat steeds eindigde met het rijmpje: "Zo het Pijpjedrop vergaat, staat in de volgende Automaat."

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek