Maasdriel in oude ansichten deel 2

Maasdriel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1299-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Ned. Herv. Kerk

29. De monumentale toren uit het begin van de vijftiende eeuw, die bekend was om zijn scheve spits, beheerste vele eeuwen het beeld van ons dorp. Met de niet minder monumentale hervormde kerk, omgeven door een gordel van groen, vormde het geheel een bijzonder fraaie en schilderachtige plek. Vóór de toren stond een prachtige, oude, bruine beuk, die op deze foto nog niet de omvang bereikt had die hij in 1945 had, toen toren en kerk door de Duitsers werden opgeblazen. Deze foto werd rond 1910 gemaakt en jammer genoeg weten we niet bij welke feestelijke gelegenheid zulks is geschied. Op de voorgrond een groepje ruiters in de Voorstraat, thans Teisterbandstraat in witte rijbroeken. Twee van hen dragen sjerpen.

30. Dit huis met de fraaie lindebomen stond aan de Voorstraat, tegenwoordig Teisterbandstraat, en werd bewoond door Antonius van Beurden, die er een boerderij en een slijterij in had. Van links naar rechts staan in het midden: Antonius van Beurden, Marie van Beurden, Marie van Beurden-Verhoolen, Jacobus van Beurden en diens broer Paulus van Beurden (voor het huis). Links ziet men nog juist de in 1893 gebouwde hervormde diaconieschool en de kapitale boerderij van de familie Pellemans. Beide boerderijen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebrand.

- Çroel uil Xerk-JJrie/

v.oorstraat

31. Sedert 1910 is de straatwand van de Voorstraat, thans Teisterbandstraat, sterk gewijzigd. Rechts de weelderige beplanting rond de hervormde kerk. In het huis met de lindebomen en het paard op de schoorsteen woonde here boer Antoon van der Horst en daarnaast onderwijzer CorneJis Vissers, voordien Kleber. Waar de man in de deuropening staat was de koperslagerij van de gebroeders Vinken gevestigd. Reinier de Cortie dreef zijn bakkerij in het huis waarin nu kapsalon De Graauw-Vrijhoeven zetelt. Vroeger werd deze wijk "Martwijk" genoemd, waarschijnlijk omdat hier de jaarlijkse paardenen veemarkt werd gehouden.

groef uil Xerk-':»riel - Kerkstraat.

32. Rond de 56 meter hoge Monseigneur Zwijsentoren van de St-Martinuskerk, die in 1905 gebouwd werd, was het in de jaren twintig nog rustig. De kruising Kerkstraat-Voorstraat-Delkant was toen nog een groot plein. In het grote huis rechts was eertijds de manufacturenhandel van Eduard Hendriks gevestigd. Toen deze foto gemaakt werd, woonde er burgemeester W.B. Kronenburg. Links op de hoek de herberg van Krientje van Hoesel met daarnaast het snoepwinkeltje van Bet Dalmijn. In het derde huis hadden de gebroeders Thijs en Chris Piels hun petten- en kleermakerij annex manufacturenhandel.

Groet uit Kerk-Drie

33. Inkijk in de Kerkstraat omstreeks 1917. Rustig poseert een groepje mensen midden op de straat voor de fotograaf. Rechts, op de hoek van de Achterstraat (thans Leijensteinstraat), ziet men nog juist het hek van de katholieke kerk. In het tweede huis rechts dreef Doortje Gloudemans een rnanufacturenwinkeL Naast haar woonden de sigarenmakers Piet en Noot Maas, die ook ansichten verkochten. Rechts het in 1905 gebouwde postkantoor, met daarnaast de schuur van Gijs Sars. Boven de huizen steekt de toren van de hervormde kerk uit en op de achtergrond kan men nog iets zien van de weelderige kerkhofbeplanting.

34. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor M.B. Maassen, dat gevierd werd op 7 juni 1928, werd naast de kerk een Heilig-Hartmonument onthuld. Dit monument werd opgericht naast de doopkapel, de halfronde uitbouw van de St.-Martinuskerk aan de Kerkstraatzijde . Het monument, dat een geschenk was van de parochianen van Kerkdriel aan hun herder, werd gemaakt en geleverd door de firma Jonkers en Van Bokhoven uit 's-Hertogenbosch. Met het opblazen van de Monseigneur Zwijsentoren door de Duitsers in 1945, is ook dit fraaie beeldhouwwerk verloren gegaan. Te midden van de bruidjes en de schoolkinderen zien we, van links naar rechts: Paula van Beurden, onderwijzeres; J.W.J. van Heeswijk. kerkmeester; de jubilerende pastoor M.B. Maassen, kapelaan J. van der Ven, die een maand later pastoor in Rossum zou worden, gemeentesecretaris J.c. van Campenhout en de onderwijzeressen Zus Laheij en Stien Sars.

35. Bij gelegenheid van het gouden jubileum van de Drielse processie naar Keve!aer, in september 1910, werd deze versiering van Onze Lieve Vrouw in het priesterkoor van de St.-Martinuskerk, tegenwoordig het Witte Huis, aangebracht. Vanaf 1861 trekt nog jaarlijks een bedevaart vanuit Drie! naar Keve!aer.

UiIg H J van de Garde & Co. Zall-Bomme

Drie:!

36. Een blik in de Kerkstraat omstreeks de eeuwwisseling gaf dit beeld te zien. Op de voorgrond villa "Sophia", later "Iepenhof' genoemd, waarin notaris C.Th. Kolfsehoten (1876-1881) woonde. Deze villa stond op de plaats waar nu G. de Rouwen M. van Alem wonen en werd het laatst bewoond door notaris mr. N.C.M.W. Koeh. Aan de linkerzijde van het huis was de garage en aan de andere kant het kantoor. De villa werd tijdens de oorlogshandelingen in 1944 verwoest. In de verte ziet men nog het klooster en het liefdegesticht.

37. Tijdens een stralende zomerdag in de jaren dertig werd deze foto genomen vanaf de toren van de rooms-katholieke kerk. Op de voorgrond de huizen langs de Voorstraat, de tegenwoordige Teisterbandstraat, met de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste hervormde kerk. Voor deze monumentale kerk stond een fraaie beuk, die met kerk en toren ten onderging. De kerk was een kruisbasiliek, bestaande uit een blind-basicaal, driebeukig schip, een dwarspand en een met drie zijden van een achthoek gesloten koor. De vierkante toren was ingebouwd en had een traptoren tegen de zuidzijde. Rechts achter de kerk zijn nog enkele huisjes van het Hintham te zien, met op de achtergrond de rivier de Maas. Daartussen de steenfabriek van R.A.J. Terwindt, met een complex droogschuren en een puffend treintje, dat voor de aanvoer van de grond zorgde. Links de huizen op de Delkant, met op de hoek hotel "De Engel". Op het midden van het plein staat een ijscowagen. Opvallend is het hoe rustig het toen was in het hart van ons dorp.

groet uit Xerk-'.Priel - panorama.

38. Dit panorama van Kerkdriel werd in 1920 genomen, eveneens van de Monseigneur Zwijsentoren, maar meer in noordoostelijke richting. Opmerkelijk is de fraaie beplanting van de Delkant (Monseigneur Zwijsenplein), met als afsluiting het gemeentehuis. Rechts daarvan het tegenwoordige administratiegebouw van onze gemeente in de Nieuwstraat, gebouwd door de gebroeders Van Haaren, dat ten tijde dat deze opname gemaakt werd bewoond werd door burgemeester J.F. van Heereveld en gemeentesecretaris J.e. van Campenhout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek