Maasdriel in oude ansichten deel 2

Maasdriel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.H.G.J. van Heeswijk
Gemeente
:   Maasdriel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1299-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasdriel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ Groet uit ler~-Driel

Krom teeg

39. Als een van de straten van Kerkdriel in de loop van deze eeuw veel veranderd is, dan is het zeker de Kromsteeg. Omstreeks 1910 werd deze foto genomen vanaf het punt waar nu het Chinees restaurant gevestigd is, in oostelijke richting. Rechts, naast de met een kleed afgedekte mijt, de boerderij van Adrianus van Oers, die in 1913 afbrandde. Verderop de boerderij van Hendrikus Lansdaal. In het huis links vooraan oefende Arnoldus van Alphen zijn landbouwbedrijf uit. In het volgende huis, met de pereboom, woonde Peter Glaudemans en later mandenmaker Martinus Daams. Deze hield ook een cafeetje, dat zo klein was dat men er niet kon gaan zitten. Het was, naar men vertelde, reeds vol met vijf man. In de volgende huisjes woonden respectievelijk Janus de Leeuw, die boerenknecht was bij Antoon van der Horst, Ries van Rooij, Giel van Houten en Janus Mulders, die een winkeltje in kruidenierswaren dreef.

cJYtandenfaórieJ;, J(erkdriel (eXclland.J

40. Een van de vele mandenmakerijen die rond 1900 in Kerkdriel gevestigd was, was die van P. van Nisselrooy aan de Kromsteeg. Dit bedrijf was gevestigd op de plaats waar thans de familie Peters-Versreeg woont. Het huis stond in de lengte richting langs de straat en werd in 1921 afgebroken. De foto werd rond de eeuwwisseling genomen. Op dit bedrijf werkten 23 mensen, zonder de gezins- en familieleden van de eigenaar mee te rekenen. Koos Reuvers, op de voorgrond links, is bezig met het maken van een bodem voor een mand. Rechts van hem is Koos van Nisselrooy een ovale appe1mand aan het maken. Gerard van Nisselrooy en de man die schuin achter hem zit maken een halve bussel en verder ziet men nog het vervaardigen van een ronde appelmand en een hele bussel. Dat waren in die tijd de voornaamste produkten van de mandenmakerij in Driel. Op de foto herkennen we nog de volgende personen: Simon van Nisselrooy, Lambertus van Nisselrooy, Dient je van Nisselrooy (gehuwd met Antoon Versteeg), Mieke van Nisselrooy (gehuwd met Cornelis van Erp), Arie Stoof, Agnes Stoof (echtgenote van Peerke van Nisselrooy), Klaas Nendels, Lansdaal (Boske), Hendrika Goesten (gehuwd met Jan Oerlernans), Truike van Nisselrooy (gehuwd met H. de Baar), Piet van Nisselrooy, Giel van Nisselrooy (? ), Gerard van Nisselrooy, Koos van Nisselrooy, Koos Reuvers, Giel van Nisselrooy, Mieke van de Pol (gehuwd met Mart. Wolfs) en Karel Stoof.

41. Voor de jaren veertig van deze eeuw was dit een vertrouwd beeld op het platteland: de hondekar. Wij zien hier Janus van Rangelrooij, die in de Noord-Beemden woonde, met zijn hondekar op weg naar Tinus de Jong in de Dalem om petroleum te halen. De bussen staan voor hem in de wagen. Zijn hond weet blijkbaar zelf de weg wel, want het touw dat als leidsel moet dienen, hangt rechts aan de kar. Rechts hangt ook het traditionele pannetje om de hond onderweg te kunnen laten drinken. De foto werd in 1930 genomen in de Graaf Ansfriedstraat, toen nog Kromsteeg geheten, even voor het tegenwoordige kantoor van de fruithandel Gebroeders De Groot. Dit straatgedeelte was toen nog niet bebouwd en werd omgeven door diepe sloten. De sloot aan de rechterzijde vormde de afwatering van de Delkant en omgeving. De dam gaf toegang tot de boerderij van Thijs Sars, "Het Kruis" genaamd. Thans staat hier de winkel van A & O. Verder kijkt men op het pand van wagenmaker Goesten, tegenwoordig café-bar ,,ot Spotje".

42. Deze stenen stellingmolen in de Kievltsham heette oorspronkelijk "In stormen sterk" en werd in 1846 voor Hendrik Kolverschoten gebouwd. Naar het verhaal wil met steun van de Drielse bakkers. In 1859 werd de molen verkocht en kwam in het bezit van de toenmalige gemeentesecretaris van Driel, Jan de Gier. Deze zette zijn zoon op de molen. Secretaris De Gier verkocht de molen in 1891 aan Peter van de Braak, die reeds molenaar was op de molen aan de Maasbandijk (zie foto 19). Uit zijn tijd stamt zeker het molenrijmpje:

Komt het windje uit de Maas Is de molen aan de dijk de baas.

Maar komt het windje uit de West Dan is het in de Kievitsham het best.

In 1908 kwamen de beide molens andermaal onder de hamer en ze werden gekocht door de firma Meulemans, een graanhandel te Venlo. Nog hetzelfde jaar verkocht zij de molen aan de Kievitsham door aan Evert van Korlaar, de vader van de tegenwoordige eigenaar. U ziet hem met zijn vrouw Sara van Korlaar-van Zee (naar haar heet de molen thans "Sara Catharina") en hun zoontje Kees van Korlaar, terwijl de dienstbode Berta Reuvers vanaf de bank toekijkt. Deze foto werd in 1915 gemaakt.

43. Omstreeks 1910 stonden aan de Paterstraat slechts enkele huizen. Een daarvan was de boerderij van Jacobus van Liempt, die stond waar nu de Hoedenmakersstraat ligt. Het land waarop dit huis stond heette "De Papeter" en deze naam komt reeds in 1686 voor. Deze foto geeft een echt landelijk tafereeltje weer, met twee forse werkpaarden. We zien Antoon van Liempt op het paard dat vastgehouden wordt door Paulus Coset. Het andere paard wordt in toom gehouden door Frans van Vonderen. De kleuter op het paard is Jacobus van Liempt Lambertuszn. Verder Johannes van Liempt, beter bekend als "Hannes den Dekker", omdat hij rietdekker was, Goswinus van Liempt en Pieternella van Liempt-Nendels, De boerderij is in 1911 afgebrand en op dezelfde fundering weer opgebouwd. Langs de schuur ziet men vaag nog de huizen en bomen langs de Kerkstraat.

44. Het schoonmaken van zilveruitjes, het zogenaamde juin pellen voor de inmakerijen in Ammerzoden, was voor de Tweede Wereldoorlog in vele dorpen van de Bommeierwaard een seizoenarbeid die een welkome verhoging betekende van de inkomsten voor menig arbeidersgezin. De gezinsinkomsten waren minimaal en de steenfabriekarbeiders waren vaak in de wintermaanden werkeloos, omdat er geen stenen gemaakt konden worden. In de grote gezinnen konden de kinderen bij het juin pellen meehelpen. Deze foto werd omstreeks 1928 op het Hintham genomen. Achter de tafel voor het inmiddels afgebroken huis van Hannes Rietveld zitten, van links naar rechts: Gerrit van Zanten, Barend de Jong, Hendrik Rietveld en Gerritje van Zanten-Schimmel Staande, voor het huis dat nu bewoond wordt door S. Clement, Mieke Kooijman-Hartman met de kinderen. In de zomerdag werden de gevels van deze dijkhuisjes met cementkalk gevoegd, hetgeen een leuk en helder effect gaf, zoals op de foto duidelijk is te zien.

o "rOl/wcn poeren de tntjes aan met

de typIsch· ;clder.che umqcru ic:

45. De uiencampagne is in volle gang. Met zogenaamde melkwagentjes hebben de vrouwen van het Hintham een nieuwe voorraad juintjes gehaald om schoon te maken. De kinderen mochten dan vaak meerijden. Zo zien we, van links naar rechts: Pietje Quivooij bij zijn moeder Jaan Quivooij-Schimmel op de wagen, Met je Quivooij, achter de middelste wagen Gerritje van Zanten-Schimmel en Mieke Kooijman-Hartrnan met haar dochter Anneke Kooijman.

46. Onder grote publieke belangstelling werd op 14 april 1913 in "De Kroon" te Kerkdriel de houtvlechtschool geopend, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, onder anderen het lid van de Tweede Kamer de heer Duijnstee. Het was een initiatief van burgemeester W.B. Kronenburg om de mandenmakerij in zijn gemeente een bredere basis te geven. De houtvlechtschool, waarop vele jongens uit deze gemeente en omgeving hun opleiding kregen, bleef tot 1938 in Kerkdriel gevestigd en werd toen naar 's-Hertogenbosch overgebracht.

47. Men ziet hier de eerste leerlingen van de houtvlechtschool bezig hun werkstukken te maken in het bovenlokaal van "De Kroon". Onder leiding van directeur-leraar Hidde Wapstra, die afkomstig was uit het centrum van de vlechtwerkindustrie Noordwolde, werd hier naast het gewone werk, zoals het vlechten van bussels (de derde jongen van links is hiermee bezig), enzovoort, ook het fijnere werk onderwezen, zoals prullen-, naai- en wasmanden, wiegen, enzovoort. Deze foto werd in 1913 bij de opening van de school genomen. De school stond onder het bestuur van het Hanzegilde van de mandenmakerspatroons te Kerkdriel.

48. Het vijfentwintigjarig priesterfeest van pastoor M.B. Maassen en de onthulling van het Heilig Hartmonument bij de kerk werd op 7 juni 1928 op luisterrijke wijze gevierd. Alle katholieke verenigingen en organisaties werkten aan dit feest mee. Hun namen staan vermeld op de schildjes op de achtergrond. Met het feestcomité werden de afgevaardigden in de Volksbond (tegenwoordig "De Kroon") vereeuwigd, samen met de bruidjes. Van hen zien we op de eerste rij, van links naar rechts: Daat Nendels, Fien van Wanrooij, Toos Stoof, Cor Lansdaal, Joke van Osch, Dora Laheij, Gina Vissers Crndr., Agnes Willerns, Anna Piels, Drika Verachtert, Toos Lansdaal. NelIie de Baar, Koos Goesten, Jaantje Piels, Anna Wijts en Anna Reuvers. Op de tweede rij: Anneke van Wanrooij, Riek Sars Thijsdr., Marietje de Baar, Cor van de Braak, drie onbekenden, Marie Pardoel, een onbekende, Anna Verachtert, Marie Hooijrnans, Truus de Rouw, Dora Versteeg, Marie van Vonderen, Mien Mulders, An de Groot en Cor Koenders. Voor links: Reinier de Cortie, Henri Vissers, Dirk Stoof, Willem van Beurden, Albert van Heijningen, Richard van Heumen, met bril?, Grard Vissers, een onbekende, Toon Laheij (tegen de wand) en Grad Pompen. Zittend achter de bruidjes: Piet van Groeningen, Jac. Sars, Egon van Kessel, Wouter Vissers, W.B. Kronenburg, lid van Gedeputeerde Staten; burgemeester J.F. van Heereveld, kapelaan J. van der Ven, gemeentesecretaris J.c. van Campenhout, notaris mr. N.C.M.W. Koch en dokter R.A. van Pelt. Rechts Kees van Oers, Kees van Hernert, Johan van Oers, Adriaan de Cocq van Delwijnen, Ries Hooijmans, Frans van Hooft, Chris Laheij en Bernard Laheij.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek