Maasland in oude ansichten

Maasland in oude ansichten

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Maasland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3891-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Duizend jaar gel eden ontstond aan de oevers van de Gaag een dorpje, Maastande genoernd. Met Vlaardingen moet deze streek (als onderdeel van het voormalige graafschap Maasland) een van de oudste vestingen van de Hollandse graven zijn geweest. HoeweI aangenomen wordt, dat in het dorp Maasland reeds v66r het jaar 1000 een houten kerkje heeft gestaan, lezen wij voor het eerst van een kerk aldaar in een oorkonde uit 1241, waarin graaf Willem II het patronaatsrecht van de kerk (= het recht tot het benoemen van een priester) aan het Duitse Huis van Jerusalem schonk, nu bekend als de Ridderlijke Duitse Orde van Balije van Utrecht. Deze orde stichtte in 1273, waarschijnlijk in de Oude Campspolder, een convent (klooster). Dit gebouw werd in 1365 vervangen door de

commanderije ten noordoosten van de kerk aan het einde van de Doelstraat. De fundamenten van dit gebouw werden in 1968 blootgelegd.

De huidige kerk zou in de dertiende eeuw zijn ontstaan aan een kromming van de Gaag. In 1945 ging de kerk in vIammen op. Vele kostbaarheden gingen verloren: waardevoI houtsnijwerk, het uit 1727 daterende GarreIsorgel; verschillende oude grafstenen werden vernield.

Verschillende straatnamen in MaasIand houden de herinnering aan de Duitse Orde levend (Commandeurskade, In de Balije, Hofsingel), andere herinneren aan lang werdwenen adellijke bezittingen, zoaIs Huis te Velde, Slot de Houve, Hofdijk en Huis ter Lucht.

Dit nieuwe album in de serie "In oude ansichten"

poogt een beeld te geven van het dorp Maasland in het tijdvak 1880 tot omstreeks 1930, een periode, waarin dit schilderachtige dorp groeide van 2500 tot 3500 inwoners.

In deze tijd zien wij een nieuwe katholieke kerk verrijzen (1887) op de plaats van de oude, die uit 1671 dateerde. Op initiatief van pastoor H. Schlliter (18841891) werd in 1890 een parochiele school gesticht, In 1889 bouwde de gereformeerde kerk in de Doelstraat een kerkgebouw, dat tot 1957 in gebruik is geweest. Een groentenveiling werd in gebruik genomen en heeft eenenzestig jaar lang dienst gedaan, totdat zij in 1967 werd opgeheven.

Gebleven is het zeventiende-eeuwse huis in de 's-Herenstraat, "De Pynas", voorheen rechthuis, uit-

spanning en logement. Het landelijke beeld van het gebied rondom Maasland werd en wordt geaccentueerd door molens, als de Dijkpoldermolen en de korenmolen "De Drie Lely's",

Wij hopen, dat dit nieuwe album, waarin zoveel leden van bekende oude Maaslandse families (Van der Kooy, Van Woerden, Buynink, Roels, Buitelaar, Kapteyn, Moerman, Nouwt, Van der WeI, om maar enkele te noemen) ten tonele worden gevoerd, aan velen genoeglijke uren van herinnering zal schenken, en danken hen, die ons voor dit boekje zoveel interessant materiaal verschaften.

jYfaasland

Z6 was v66r vijftig jaar de entree van het eeuwenoude Maasland, eertijds bezit van de graven van Holland en belangrijke vestiging van de Duitse Orde. Tot 1614 vormde Maasland met Maassluis een gemeente. Yele eeuwen geleden zou de Maas tot aan Schipluiden hebben gestroomd en zou Maasland op haar gorzen zijn gebouwd. Een schilderachtig dorp is het nog steeds, zich uitstrekkende langs de Gaag.

MAASLAND

Seiin He.renttr ?? t

En nu het dorp in! Links zien wij de rijwielhandel annex barbierszaak van Jan van Dam; het barbiersbedrijf werd later voortgezet door Guus Pink, een Belgische vluchteling. Daarnaast stond het huis van dokter Zonneveld, later dokter Tjebbes. In het vooruitspringende huis met opslagplaats woonde de metselaar Hendrik Binnendijk. Aanhet einde van de straat is het huis van de gezusters Lydia en Betje van der Lely te zien. Rechts (witte huis) woonde slager Huub Kapteyn. Foto uit 1909.

En hier zien wij het huis van Kapteyn aan de linker zijde; hierlangs voerde een weg naar het .Roomse laantje" bij de katholieke kerk. In de huizen op de achtergrond Jinks woonden schoenmaker Koene (dit huis was voorheen weeshuis van de hervormde gemeente) en de gebroeders Jan, Piet en Us van Woerden (boeren) met hun zuster Neeltje. Rechts het huis van de voormalige tolgaarder Van der Eijk.

Op deze foto uit 1890 zien we de oude tol rechts. Tolgaarder Van der Eijk verkocht na opheffing van de tol tabak en sigaren. Aan deze zijde woonde ook de kuiper Arkesteyn. Links een gedeelte van de tegenwoordige Burgemeester Van der Lelykade en op de achtergrond de Kerkweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek