Maasland in oude ansichten

Maasland in oude ansichten

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Maasland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3891-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maasland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een gezellig dorpstafereel circa 1910. In het hoge huis op de achtergrond woonde de gereformeerde predikant, ds. J. J. Berends, die van 1898 tot 1921 in Maasland he eft gestaan. Links staan kruidenier B. M. van den Bos en veldwachter Van der Pol; met wittejas: Teun van den Akker. Rechts was de smederij van Van Zutfen (later Van Beurden) en de "uitspannerij" van Tinus van Oosten (later Van Winden). Hier werden 's zondags de paarden van de boeren, die ter kerke gingen, verzorgd. Voorts zien we de manufacturenhandel van Willem van Oosten.

"0
C
Ci1
~
Ci1
S
~
~
:.:
~
;;:
?...
~ '" De .Jioge brug" bij de 's-Herenstraat, Hier woonden (rechts) fietsenmaker-kapper Teun van den Akker en smid Van Beurden. Links was de waning van Ary van den Berg, rietdekker annex kolenhandelaar.

1v'Ieeslend.

4Q r.il!:.R.

Een ander beeld van de 's-Herenstraat. Men ziet hier van links naar rechts het woonhuis en de winkel in koloniale waren van Jan de Bloois, de schoenmakerij van Piet van der Kraan, de boerderij van Jan Doelman ("Jan Doelman van het hek", zei men), het huis van beurtschipper (op Rotterdam) Dirk Mosterd en de zaak in kruideniers- en grutterswaren van B. M. van den Bos.

De "platte brug" naar de Doelstraat in 1921. Links hadden de gebroeders Van Reeven hun smederij; verder woonden hier De Bloois en Van der Kraan. In het grote huis achter de brug woonde notaris G. P. Valette, bij wie Maarten Mosterd en zijn dochter Trijntje (als huishoudster) inwoonden.

┬Ěl"J[aClsland.

'J.q t 'iu:. Joh. B'rgwerf.

Het .,kerkstraatje" in 1911. Het hoofd van de open bare school, de heer F. Visser, woonde in dit huis, Daarachter stond de school, in 1841 gebouwd en nu niet meer in gebruik. De heer Visser werd geassisteerd door de onderwijzerTiemeyer. Het straatje voerde (en voert) naar de hervormde kerk, die op deze foto gedeeltelijk zichtbaar is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek