Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

87. Alhoewel er reeds vroeger beplanting was geweest, begon men rond 1900 met een proef Iangs de westzijde. Komende vanuit de Bredestraat werd de oudste stadskerk hierdoor weI aan het gezicht onttrokken.

88. De Wo1fstraat, in onze dagen ook eens "rue des barricades" genaamd wegens de vele opbrekingen, zag er in 1910 a1 niet vee1 anders uit.

89. De firma Pieters in "meubles et sieges", gevestigd in de Wolfstraat nummer 2910, was een gerenommeerde zaak, waar gedegen vakwerk afgeleverd werd.

90. De schouwburg werd grotendeels door gezelschappen uit Aken en Luik bespee1d. Zelfs Sarah Bernhardt vierde er in 1903 op uitnodiging van de Momus triomfen met haar "Dame aux Camelias". Maar de Maastrichtenaren waren ook in groten get ale aanwezig, wanneer hun eigen kinderen een operette ten tonele brachten.

-,-
, :>-
<C
LL.
~
C
, -
~
0
~
::>
~
La arne aux 91.

ameli

me

"R<.l:£RITE ,.\jT'ER

SARAH - BE HARDT

rrnand t>UV31 ? ?.. ~;llI1t·(;~ den ??. ('.,l,,()n i'ICUl(.

92. De van audsher deftige Bredestraat lag nag niet in de greep van het Maastrichtse verkeerscircuit. Er was zelfs nog een hotel, "Petri" genaamd, en de kinderrneisies kanden hun "kautse" nag rustig op de rijweg vaortduwen.

93. Sinds de aan1eg van het kerkhof buiten de Tongersepoort in 1812 trok menige droeve stoet de Papenstraat op. Hier de begrafenis van deken Rutten, die in 1893 overleed. Tijdens zijn dekenaat werd een begin gemaakt met de restauratie van de St.-Servaaskerk. Hij herste1de oak de traditie van de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart.

Go uverneme ntsgebouw.

I

94. In dit gebouw aan de Bouillonstraat zetelden de militaire bevelhebbers van de stad met hun zwierige hofhouding, de strenge prefecten van het Departement van de Nedermaas en later de Commissarissen van de Koning in de provincie. Helaas moest het voor de huidige nieuwbouw wijken. Deze werd op 1 juli 1935 officiee1 in gebruik genomen.

95. Ben fraai plaatje leverde het pleintje voor het gouvernernentsgebouw op. Van een plantsoen was nog geen sprake en het oude wachtgebouw leverde op deze manier een mooi voorgronddecor voor de oprijzende kerktorens.

Bij bat Palei der Gouverneur. :I1AA'TRl .H'I'.

96. Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1923 concerteerde het Maastrichts Stedelijk Orkest onder leiding van Henri Hermans voor het gouvernementsgebouw.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek