Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

97. Het Stedelijk Orkest was echter niet het enige geze1schap dat musieeerde. Er waren ook al enke1e harmonies en fanfares, terwijl de muziek van de sehutterij evenmin verge ten mag worden. Hier een opname uit 1884. Gehee1 reehts kapitein J. Schaepkens van Riempst Sf. Kapelmeester was J. van Po1fliet.

98. Op de Grote Gracht was men zijn leven nog zeker en op het stadhuis in de verte zetelden niet alleen het stadsbestuur, maar ook bijna aile gemeentelijke diensten en het politiekorps.

99. Zo zag de burgemeesterskamer er rand 1900 uit met gasverlichting en fraaie kachel.

Lies van de poorsies.

Sop met jona veerse greuntes.

Zeutsel van't Kaaf in steefkes.

Aofgekookde Tarbot met zesrnolte Mijnboter of kappersai - neuj eerdappelen.

Mollig vleis oet de ruk van den os, gegarneerd met paolerte, wurtelkes en blomkuul van Sint Pieter.

En kustelike schotel van Tomatten opgevuld met frikkedel.

Oebrooie jong Kuukskes met zeute com pot woein ingemaakte vruchte zwurnrne.

Ene pronk-bodding met Kirsch veerdig gemaak.

Allerhande fruit, snopkos en lekker bitches.

flJ WIJ E.

Aoftreksel van Arabische koffie.

Havannah taobak in de vurrn van pinkers en Egypti chen taobak in paperkes.

UM HALF ZES WEURD AON TAOFEL GEGAKGE.

100. In 1914 was het tweehonderdvijftig jaar ge1eden, dat het door Pieter Post gebouwde stadhuis in gebruik genomen werd. Natuurlijk werd bij aile festiviteiten oak een diner gegeven, waarvan het menu hierboven staat afgedrukt.

MAASTRICHT,

Op de Markt.

2295

101. De paarden- en de korenmarkt waren tot diep in de vorige eeuw van meer dan regiona1e betekenis. Voora1 de eerste stond in een zeer grate be1angstelling. Rond 1900 was de markt echter teruggelopen tot een centrum van louter stedelijke verzorging, waar de boeren uit de om trek meestal per hondekar hun waren aanvoerden. De besloten ruimte van de Markt komt hier nog goed tot uiting,

102. Historische optochten waren "in" in Maastricht. De optocht uit 1905 ste1de taferelen voor uit Maastrichts roemrijk verleden, waarin onder meer een praa1wagen voorkwam als hu1de aan Petrus Dominicus Regout, gebracht door de rnuziek- en toneelvereniging van

de "Sphinx".

103. De laatste praalwagen, hier afgebeeld, stelde een "apotheose der stad Maastricht" voor. De stedernaagd declameerde een groet aan lands- en stadsbestuur. Zij werd niet gesymboliseerd door een Maastrichtse schone, maar door Helena van Ollefen van de Koninklijke Schouwburg te Amsterdam.

fvU'P.STRICHT.-HiS orisch-Reliqieusen Optocht. 18 - 25 Juli 1909

2 Schilddragers, verrneldende de 21 H.H. Bisschoppen der stad.

Phototvpie H. (l:mlln-Ruysscrs. rue Jesus 2~. Anllers

104. De historisch-religieuze optocht die in 1909 bij ge1egenheid van de heiligdomsvaart werd gehouden, ste1de in vierendertig groepen Europa's grootste mannen voor die tussen de vierde en de zestiende eeuw als bedevaartgangers zijn opgetrokken naar het graf van St-Servaas.

105. De grate man achter dit kijkspul was Alfons Olterdissen die vlak bij de Markt uit een Duitse vader en een Zeeuwse moeder geboren was. Hij is misschien wei typerend voor het feit dat veel in het Maastrichts verenigingsleven door "de Hollender" werd verricht,

-

106. Het oplaten van een ballon midden in de stad was een evenement dat niet aIle dagen voorkwam. Vroeger had een dergelijk spektakel al eens op het Vrijthof plaatsgevonden, nu, in september 1935, gebeurde het op de Markt. Storm en onweer verhinderden aanvankelijk het vertrek, maar uiteindelijk ging de ballon van Van Pottum in de late namiddag toch de lucht in en landde enkele kilometers over de Duitse grens.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek