Maastricht in oude ansichten deel 1

Maastricht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G.J. Koreman
Gemeente
:   Maastricht
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3895-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Maastricht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

107. De Markt was nog voor de kermis gereserveerd. Maar voordat de tenten van theater en "schietoevening" opengingen, trok eerst de processie onder grote belangstelling voorbij.

108. Ook de onthulling van het standbeeld van Minckelers op een snikhete zomerdag in 1904 zorgde voor een grote toeloop. De schutterij met muziek, de "Staar" en vele andere verenigingen waren aanwezig. De gouverneur en de burgemeester hielden een hcoggestemde rede, waarbij de laatste eindigde met de wens dat het aanschouwen van het beeld de Maastrichtenaar zou mogen opwekken tot nauwgezette plichtsbetrachting en liefde voor de wetenschap.

109. In de Heilige Geest was de soepkokerij van de Momus. Deze deed uitdelingen aan het verpauperde gedeelte van de bevolking, dat in deze jaren, ondanks al het uiterlijk vertoon, ontstellend groot was.

110. Joseph Hollman was, evenals Alexander Batta, een violoncelvirtuoos van Maastrichtse afkomst. Koning Willem III schonk hem de titel van koninklijk violoncellist. Hollman maakte kunstreizen tot in Japan en China toe. Zijn geboortehuis is te vinden in de Spilstraat, waar een inscriptie in de gevel is aangebracht. Hij overleed te Parijs in 1926.

111. Ook de nieuwbouw van het stedelijk gymnasium en de hbs in 1902 vond plaats in de onmiddellijke nabijheid van de Markt als voortzetting van de oude school in de kloostergebouwen van de dominicanen. Het ijzeren staketsel op de toren diende als waarnemingspost voor weerkundige gegevens, die aan het KNMI werden doorgegeven.

{irQet uir mustri'bt. Gymno'ittm en booqerc 13urgcrjcbool.

112. Zo zag de Boschstraat er uit, gezien vanaf de Markt, voordat het standbeeld van Minckelers er werd geplaatst.

113. V1ak voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog bracht de bisschop van Roermond, monseigneur L. Schrijnen, een officieel bezoek aan Maastricht, waarbij hij aan een duizendtal kinderen het vormse1 toediende. 's Middags was er een drukbezochte receptie in de pastorie van de St.-Mathiaskerk. Bij aankomst werd de bisschop welkom geheten door de pastoor, monseigneur Menten (links), die bii deze ge1egenheid al zijn oratorische registers opentrok.

114. In het "Grand Hotel du Levrier et de l'Aigle Noir" hadden rijken en grot en gelogeerd. Het was nog steeds een chique gelegenheid, maar teerde op zijn laatste roem.

115. De Boerenoorlog en het bezoek van Paul Kruger aan ons land had ook in Maastricht zijn weerklank. Zo waren er liefdadigheidsconcerten voor de gevangenen in de concentratiekarnpen. De club van "Transvaalse Kegelaars" bracht gelden bijeen en in de carnavalsoptocht van 1901 was een groep te zien, die de Boerentrek voorstelde.

116. De Boschstraat en de daarop uitkomende zijstraten waren voor de man van het onverva1ste Maastrichts, maar evenzeer voor de p1oeteraar die lange dagen moest maken en zich weirug vertier kon veroorloven. In de Boschstraat stonden de statige herenhuizen uit tijden van weleer, echter vaak als huurkazernes in gebruik.

$11aasfr-iChf.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek